Közélet, hírek

1 perc / márciusi BÉK összefoglaló

2009.04.07. 11:00

Rövid tájékoztatás a Budapesti Építész Kamara előző havi elnökségi üléseiről / új sorozat indul Emődi-Kiss Tamás sajtóreferenstől.

2009. március

A hónap első napirendi pontja a területi elnökök székesfehérvári üléséről szólt: a minisztérium javaslatot vár a kamarai törvény módosítására. Ezzel összefüggésben a MÉK kért javaslatot a területi kamrai elnököktől. A BÉK elképzelése a Mónus János által kidolgozott három-régiós felépítés. Ennek lényege, hogy a területi kamarák sokasága helyett 3 regionális kamara alkotná a 2. (területi kamarai) igazgatási szintet, míg az első továbbra is az országos kamara, mely „ügyvivőként” működik, vagyis a törvény által felállított alapstruktúra változatlanul hagyása mellett alakít ki egy sokkal dinamikusabb, költséghatékonyabb és vélhetően érdekérvényesítés terén is ütőképesebb szervezeti modellt.

Az elnökség év eleji tárgyalásainak eredményeképpen a FUGA* Petőfi Sándor utca 5. alatti helyiségére vonatkozóan a bérbeadó kerületi önkormányzat aláírta az 50%-os bérleti díjcsökkentésről szóló szerződést, mely tíz évre szól. A kamara február végén az Építés Fejlődésért Alapítvány támogatását is kérte a központhoz, melyre a kurátorok nem láttak lehetőséget. A működtetés – és ennek elsősorban anyagi háttere – az elnökségi üléseken napirenden volt, a hónap során vitákat gerjesztve. A működésre vonatkozó tervek kidolgozását az elnökség a rekonstrukció megvalósíthatósága (kivitelezési költség és tervek) tudatában kezdi el. A működés során a lehetőség szerinti értékarányos gazdálkodás (önfenntartó képesség) kialakítása fontos feladat. A működés megindítása sürgős, hogy a kamarai költségvetést ne terhelje tovább a központ működési költségeinek előfinanszírozása. Ezekben az üléseken részt vevők egyetértettek.

Felmerült a KÉK-kel (Kortárs Építészeti Központ) való együttműködés kérdése, de sajnos a kamara eddigi kezdeményezései részükről nem találtak kedvező fogadtatásra, de Dévényi Tamás az elnökség nevében ismét tájékozódott. Mivel a két szervezet célja és közönsége eltérő, a kisebb átfedések mellett a FUGA saját, más jellegű identitással rendelkezik, s a szoros együttműködés helyett a partnerség tűnik célravezetőnek. A hónap során a kivitelezés megkezdése kézzelfogható közelségbe került, az előkészítés és a kivitelezői tárgyalások folyamatban vannak, március végén az elnökség felhatalmazást adott a kivitelezői szerződés megkötésére. Erről – és a FUGA tervekről, a születés körülményeiről – külön és részletesen beszámolunk.

A Nyitott Könyv – BÉK-Budapest-MA – a hónap során folyamatosan készült, várható megjelenése áprilisban lesz, a honlap kismértékű változásával együtt. Határozat született a BÉK Küldöttgyűlés időpontjáról is: 2009. június 5.

Március 31-én az elnökség meghallgatta, majd elfogadta a szervezet könyvelőjének éves beszámolóját. Az ülés végén az elnökség a TÖBBÉK munkacsoportok vezetőivel megvitatva a folyamat eddigi eredményeit megállapodott velük arról, hogy a Küldöttgyűlésre tájékoztató vitaanyagot állítanak össze. Erről is részletes ismertetés készül. Az aktivitás meggyőző és örömteli.

sajtóreferens
2009. április 2.
(a BÉK elnökségi ülések időpontja 2009. márciusában 3., 17. és 31.
)


* A központ célja az építészet az épített környezet alakításának közvetítése a közönség felé, vagyis egy széles társadalmasítás, másrészt az építész szakmai képzés bázishelye. E kettős cél eléréséhez a működő továbbképző Kht. mellé megfelelő potens programszervezést is társítani kell. A központ működését segíti és kiegészíti a kiadványbolt és egy kávézó.