Épülettervek/Lakóépület

18 lakásos lakóépület Kerepesen

2007.02.15. 12:16Építészet:Németh Csaba – építész vezető tervező

Németh Viktória – építésztervező

A megrendelők az eredetileg két külön helyszínrajzi számon szereplő telket vonták össze egy telekké, majd azt, a területen előírt minimális telekméret figyelembevételével, három telekre osztva alakították ki az építési területet. Az így létrejött telkekre zártsorú beépítéssel három, egyenként 6-6 lakást magába foglaló épületet terveztünk. A kiindulásnál fontos igény volt, hogy az épületegyüttes a környezet családi, illetve sorházas beépítésétől ne különüljön el, ne váljon ”társasház” jellegű beépítésűvé, illetve a nyugati (udvari) oldalon lévő telekhatártól ne a minimálisan szükséges oldalkert beépítési vonal határozza meg az épület kontúrját, hanem kb 12 m oldaltávolságot betartva alakítsuk ki az épületünket.

 

 
 

Az építészeti karakter kialakításánál fontos adottság volt, hogy az egyik telek saroktelek, így az együttes leghangsúlyosabb része is a sarok lett. Itt egy domináns tégla, ill. faburkolatot kapott tömeg indítja, illetve a másik irányból zárja le az együttest. Az utcai homlokzat amúgy kiegyensúlyozott elemek sorolásából áll össze egységgé. Ezek az elemek a hosszanti tömegen a domináns, vakolt falsík elé álló faburkolatos dobozok ismétlődő megjelenése, amelyeket a nyeregtető rendez össze. Az együttes másik végén a beforduló nyeregtető oromfala zárja le a tömeget. Ezt a keretes szerkesztést, az ezen a tömegen is megjelenő téglaburkolat hangsúlyozza. Az udvari homlokzat visszafogottabb kialakítású, itt a téglaburkolat minimálisan jelenik csak meg, a homlokzat építészeti megjelenését az ablakok ritmusos sorolása és az ablakok, franciaerkélyek méretének játékos változtatása, illetve egyes ablakok összevonása faburkolatokkal, határozzák meg. 

A ház négy tömegből áll, amelyeket a tetőidomok jelölnek ki, ezeket a lépcsőházi blokkok lapostetős részei választják el egymástól. Az utcai telekhatárra kihelyezett homlokzaton az utcával párhuzamos nyeregtetős tömeg kapott helyet, ez a sarkon egy átlós esésvonalú, az utca felé emelkedő félnyeregtető, a másik végén az utcára merőleges nyeregtető zárja le. Az udvarban szintén félnyeregtetős tömeg került elhelyezésre, a kis utca felőli térfalat képezve.

A funkciók elhelyezésében fontos szerepe volt a tájolásnak. A főtömegben elhelyezett lakásokban a hálók keleti és a nappali-konyha blokkok nyugati tájolásúak, az udvari beforduló traktusban a nappalik és egy-egy szoba délre, a másik szoba lakásonként keletre, ill. nyugatra tájolt. Az északi nagy lakás szinte teljes kontúrján megnyitott délre, nyugatra és északra is és a két-két kis lakás a sarkon keletre tájolt. 

Az épület tömegképzésében alapvető szempontunk volt a kiterjedt alaprajzi méretek mellett arányos épület karakter megtalálása. Ezt az épület relatív sok tömegre osztásával illetve az anyaghasználattal szerettük volna elérni.
Az épület tradicionális anyaghasználata (tégla és faburkolat, fehér vakolat, fa nyílászárók, cserép- fémlemezfedés) használata teszi a házat léptékében és hangulatában is a környezetébe illeszkedővé, mai, modern, de időtálló, nem csak a pillanatnyi divatokat megragadó épületté. 

szöveg és képek Németh Csaba 

Beépített területek:
Telek területe: 2481 m2,
A beépítés alapterülete: 743,57 m2,
Beépítési százalék: 29,97 %


Építészet:
Németh Csaba – építész vezető tervező
Németh Viktória – építésztervező