Egyéb cikkek

24 tantermes iskola - Budaörs

2006.11.09. 11:44Megvételt nyert 8.sz. pályamű - AR2 Építész Stúdióvezető építész tervezők: Orlovits Balázs, Mészöly Csaba

8.sz. pályamű - AR2 Építész Stúdió
vezető építész tervezők: Orlovits Balázs, Mészöly Csaba


 

Részletes bírálat:

Telepítés
Az tervezett épület kialakításával kihasználja a telek adta lehetőséget, azonban kicsit nagyra sikeredett: Szintszáma P+F+3, melynek pincéjében nem csak a parkolás oldott meg, itt helyezi el a tornatermet és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket is. Az elvileg tömör, helytakarékos megoldás azonban nem tükröződik pld. a zöldfelületi mutatóban, melyet nem tud tartani, az 33%. A parkolás egy része nem is a pincébe került, szintben, az épület előtt kapott helyet, telken belül. A gazdasági udvar és mélygarázs megközelítése a telek keleti végére került, nem túl szerencsésen. A főbejárat megoldása azonban nagyon szép, a Hársfa u.-i térfalba beharapó előudvar kellemes rávezetést, teret ad a háznak. Jellemző homlokzata azonban a D-i, hosszanti tömeg. A terv a kiírásban szereplő udvarokat megtervezi, helytakarékosan, hiszen kerül belőle az emeletre is, mindegyik védetten, hangulatosan, egymásra átjárhatóan. A szabályozási terv által meghatározott korlátokat a terv figyelembe veszi.

Építészet
Telepítésében jó gondolat a Hársfa utcából feltáruló fogadó udvar. Az alsószinti sportterületek-öltözők forgalom-elválasztása jól megoldott, a magas talajvíz miatt a leterheletlen területeken a tartószerkezet továbbgondolása szükséges. Az aula mérete kicsi, igazából az étkezővel összenyitva használható. Gazdasági forgalma megoldott. Eredeti ötlet a fogadó udvarból nyíló tornatermi galéria.

Az osztálytermeket három szinten (3x8), minden terme közel délre (D-DK) tájolt. Szép gondolat a különböző szinteken elhelyezkedő udvarok-teraszok-kertek sora. Az osztálytermek közlekedői-zsibongói levegősen méretezettek. Tiszta, nagy tömegekkel építkezik, ugyanakkor a f+3 szintes épületet befelé megpróbálja lazítani. A tantermi szárnyak szigorúbb szerkesztését befelé anyag-és színválasztással oldja. Gondot fordít a külső terek-udvarok megfelelő tagolására. Valamennyi tanárit a földszintre helyezi, ezáltal néhány teremtől elég messze kerültek; de nyilván tervezői szándék volt az igazgatás-adminisztráció koncentrációja (Egyébként a csere lehetőségét a műleírásban részletezi). A burkolt felületek nagyságát érdemes lenne megfontolni. Kalkulált költsége reálisnak tűnik.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok
Gyönyörűen kialakított a fogadóudvar. Nagyon pici az aula, bár rendezvények esetén az étkezővel összenyitható, így nagyobbítható. A két tanári a földszinten helyezkedik el az igazgatási egységgel együtt. A tanárik nem kapcsolódnak tagozatokhoz. A tantermek 3*8 megosztásban tagolódnak, így az alsó/felső bontás a különböző épületszárnyakban való elhelyezéssel valósulhat meg. Helyesen külön lépcsőn közlekedhetnek az alsósok és felsősök. A tantermekhez pici zsibongó kapcsolódnak. Bájos tetőkertek teszik hangulatossá az iskola életét. A természettudományi szaktanterem szertárai nem helyesen, csak a teremből érhetők el. A tornatermi öltözők szellőzése problémás lehet.

A játszóudvar szépen kialakított.