Egyéb cikkek

A 9. sz. pályamű részletes értékelése

2000.10.19. 22:00

300.000,-Ft-os megvételben részesült: 9. sz. pályamű, melynek szerzői: Pécsi Építész Kör Építésztervező és Városrendező Kft., Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.

A pályázatban részt vevő szerzők: Keresztes Béla, Denkinger József, Nagy Attila, Könözsi Szilvia, Barna Balázs, Dankó Zoltán, Varga Dezső

 

A tervezett beépítés részben figyelembe veszi a városszerkezeti adottságot, így a főbejárati elemet megfelelő előteresedéssel telepíti. A javasolt szálloda elhelyezése több kérdést vet fel, mint amennyit megold - gyógyszállóként nincsenek meg a megfelelő kapcsolatai - turista, vagy "városi" szállóként kevésnek látszik a rendelkezésre álló terület. A további épületek rendre elzárják a terület hátterére való kilátást - a promenáddal párhuzamos hossztengelyek alkalmazása nem szerencsés. A főbejáratnak nincsen közvetlen kapcsolata a strandterülettel. A parkolólemezek és rámpa tömegszerű megfogalmazása kétoldalt beépítetté teszi a Töltésszer utcát, ami jelenlegi lakóépületek értékét csökkenti.

Az épületek tömegformálása túlságosan zárt jellegű, nehézkes. A parkolólemez rámpája tetszetősen formált, de "sarokbástya"-ként a kívánatos kompozícióba idegen elem.
A nyílászárók arányrendszere túlságosan széles skálában mozog.
Az ütemezés a funkciók- építmények tagolásával jól megoldott, egyedül a versenyuszodával kapcsolatos munkálatok béníthatják meg egy időre a termálfürdő forgalmát.

Jellemzően vasbeton pillérvázas - síklemez födémes szerkezetet választott a tervező, amely a kis terek lefedésére jó megoldás.
A nagy csarnokok lefedésére háromcsuklós ragasztott fa tartók készülnek, amelyek megfelelő oldalirányú megtámasztására, a megtámasztó szerkezet stabilitására fokozott gondot kell fordítani a részletes kiviteli tervek készítése során.
Megemlítendő, hogy ez az egy terv volt az egyetlen amely felhívta a figyelmet egy különös terhelési fajtára: a töltésen kívül lévő épületek pilléreit jeges ár esetén fenyegető jégtáblák jelentős mértékű és dinamikus jellegű oldalirányú terhelést okozhatnak, melyet a méretezésnél számításba kell venni.

A javaslat a fürdőfunkciók akcióterületeinek ugyan eleget tesz, de az egyes létesítmények elhelyezése, kialakítása a működtetést tekintve nem kellően átgondolt.
A különböző fürdőszolgáltatási körök elkülönítése nem megnyugtató. A kiépítés ütemezhetősége megvalósítható, de a III. ütemben előirányzott élményfürdő nem számol a meglévő termálbázissal, termálkúttal.

A tervek írásos mellékletei kevés információt, adatot tartalmaznak a fürdő komplex üzemeltetési, vízgépészeti, technológiai, közműellátási megítéléséhez.
A közlekedési rendszer, az egyes szolgáltatások megközelíthetőségének kialakítása nem képez funkcionális egységet.
A kereskedelmi egységek az infrastrukturális szolgáltatási kínálatok a főbejárati promenád oldalon hiányosak.
A terv megvalósíthatóságának gazdaságossága - tekintettel az élményfürdő javaslatára-  nem kedvező.
A terv egyébként programot segítő egyéb ötletet nem tartalmaz
A terv által javasolt vízfelületek nagysága 4.947 m2, elegendő.

A fürdőközpont területe funkciók szerint került felosztásra. Külön kiemelve a vendéglátó funkciót. 100 fős szálloda kialakítását tervezi a bejárat mellé a 4. ütemben az itt lévő épületek (Országút utca) bontását követően. Az előcsarnokban információs központ és egyéb szolgáltatások kialakítására nyílik lehetőség. A sétány felé kereskedelmi pavilonok telepíthetőek¸ hasonló funkciót kap a Cziráky medence melletti terület. A pályázat nem taglalja kellőképpen a wellness és egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat, kevéssé figyelemfelkeltő megoldás.

A főbejáratot északi irányba áthelyezi. A nyári bejárathoz öltözőket telepít. A gazdasági bejáratot nem használja ki. A Vásárhelyi híd felőli oldal városképi megoldására törekszik a parkolólemez íves lezárásával.
A bejárati főtér csak a Kiss Ernő utca 2-4. és a Híd utca 17-19. átépítése után válhat teljessé.

A teljes kiépítés parkolási igényeit 220 férőhelyes  parkolóházban, és a területen kialakítandó 37 db szintbeni parkolóállásban oldja meg. A tervezett parkolóállások száma - a csökkentő tényezők figyelembevételével is - kevés, nem elfogadható.
A gyalogos forgalmi kapcsolatokat megoldja, a tervezett fürdő létesítmények megközelítésére kerékpárutat nem tervez.
A külső úthálózat forgalmi rendjével, forgalomtechnikájával, módosítási javaslatával nem foglalkozik

A jelenlegi töltést 175 fm hosszban résfal építésével javasolja kiváltani. A töltésáthelyezését az  I. építési ütemben ajánlja megvalósítani.
A beavatkozás mértéke a második legalacsonyabb a pályaművek között.
A mentett oldali terület növekszik.