Egyéb cikkek

A DE Informatikai Kar és ÁNTSZ épületegyüttes tervezésére kiírt meghívásos tervpályázat

2006.07.31. 08:58A bíráló bizottság döntése alapján 1,8 MFt-os megosztott II. díjban részesült a 2. bírálati sorszámú pályaműÉpítész vezető tervező: Kováts András  KELETTERV Kft

Megosztott II. díjban részesült a 2. bírálati sorszámú pályamű
Építész vezető tervező: Kováts András  KELETTERV Kft.,
Statikus vezető tervező: Nagy András
Elektromos vezető tervező: Marton Sándor
Gépész vezető tervező: Nagy Imre
Közmű vezető tervező: Adorján György
Közlekedés vezető tervező: Gulyás Imre
Környezetvédelmi vezető tervező: Lévai Béla
Munkatárs: Boháty Edit


Forrás: Keletterv Kft.

 

Részletes bírálat:

A szabályozási tervnek a pályamű minden értelemben megfelel. Két önálló rendeltetésű, ütemezhetően megépíthető Informatikai Kar és ÁNTSZ – Népegészségügyi Kar épületet tervez úgy, hogy a két épület egységes együttest képez. Ütemezett megvalósítás mellett is mindkét épület önmagában befejezett egész hatását kelti.

 

A két épület valójában három rendeltetési egységből áll, miszerint az ÁNTSZ hatósági, ügyfélszolgálati része önálló, közvetlen megközelítést igényel. A Népegészségügyi Kar oktatási részének campus felé nyitottságát biztosítani kell. Mindezen igényt a terv csak részben oldja meg. Hiba, hogy az ÁNTSZ és kari helyiségek egymástól függetlenül nem építhetők a funkcionális keveredés miatt. A tervező arra törekedett, hogy két, nagyjából hasonló méretű és megjelenésű épületben oldja meg a tervezési program igényeit. Ez az Informatikai Kar vonatkozásában jól sikerült. Itt a kiszolgáló helyiségek (hőközpont, raktár, szerverszobák, stb.) a pincében vannak, ez egyben a nagyelőadók süllyesztett szintje is. A földszintre került a dékáni hivatal a rendszergazdák szobáival együtt, a szerverszobák és a rendszergazdák irodái között jó az átjárás. A földszinten van a könyvtár is. Az emeleteken 3-3 tanszék és a tantermek helyezkednek el, lehetőséget adva a hallgatók és oktatók informális találkozásaira is. A tanszékek egységét szolgálja a folyosóra két oldalon felfűzött irodasor.

 

A Népegészségügyi Kar helyiségei a belső „főútról” nyílnak, keverednek az ÁNTSZ könyvtárával és a Járványügyi Osztályához tartozó obszervatórium irodákkal, így nem valósítható meg a kari helyiségek funkcionális elkülönülése, és a campus irányába történő nyitottsága.

 

Az ÁNTSZ főbejárata az épületkomplexumhoz képest jellegtelen, nem illik az épülethez. A folyosó jellegű elrendezésben az ügyfelek közlekedése nehézkes. A laborminta-fogadó elhelyezése nem kapcsolódik az ügyféltérhez. A megyei és városi irodák szintjei felcserélendők, mivel a városi intézet nagyobb ügyfél-forgalmat bonyolít le.

Egészében a terv alaprajzi szervezeti, funkcionális csoportosítás, szerkezeti, térbeli, közlekedési, kapcsolati rendszerében rendkívül racionálisan szerkesztett épületet tükröz, a már jelzett funkcionális és ütemezésbeli hibái mellett.

A két fésűs elrendezésű épülettömeg zárt és nyitott részeit árnyékolást és vizuális összefogást biztosító lamellákkal egységes tömbökké fogja össze.

A tervpályázat szakági munkarészei átgondoltak, szakszerűek, meggyőzőek.

A tervezett szerkezetek anyagok reálisan megépíthetőek, a környezeti alkalmazkodást lehetővé teszik.

 

Minden elmondott erény mellett hiányzik az épületből az építészeti érzékenység, az ihletettség. Az erőteljes, párkányszerűen körbefutó árnyékoló lamella szervező ereje mellett modoros hatást kelt. Homlokzati felületei a ma divatos irányzatokat követik, amelyek a számítógépes látványtervek ábrázolásmódjával szemben a valóságos látványban nehézkesebbek, markánsabbak lesznek.