Egyéb cikkek

A Debreceni Egyetem ATC Műszaki Kar épület rekonstrukciója és új épületszárnnyal történő bővítése

2008.01.16. 11:56

I. díjban részesült 6. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
Puhl Antal és Dajka Péter
Puhl Antal Építész Iroda

I. díjban részesült 6. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
Puhl Antal Építész Iroda
vezető tervezők: Puhl Antal és Dajka Péter
munkatársak: Balogh Emese, Füzesi Katalin, Szegedi Katalin, Huszár Tamás
gépész tervező: Oltvai András
elektromos tervező: Kovács György

 


Részletes bírálat:

A pályamű építészeti alapkoncepciója tiszta és világos. Következetesen figyelembe veszi a kiírási követelményeket, és a kiírási szempontokon túlmutató ütemezési és funkcionális megoldásokat is javasol. A jelenlegi orvosi rendelő telkét, mint a létesítmény távlati fejlesztési területét, a pályázó javaslata szerint konferenciaközpontként hasznosítja.

Megfejti a meglévő intézményi épület térképletének feszültségi pontjait és ezekről indítva kibontja építészeti válaszát. Figyelme kiterjed a városszerkezeti lépték összefüggésekre. Magasrendű párbeszédet kezdeményez a város és intézmény, rekonstrukció és bővítés között. Részfelismeréseit funkcionális alapossággal rögzíti. A térben és időben egymástól elváló megvalósítási ütemeket átütő gondolattal tartja kézben. Ebben a gondolatban rejlik a pályamű kulcseleme. Megidézi az iskolateremtő térmodell klasszikus példáját, az oszlopcsarnokos kerengő udvart. E központi „mag” köré emeli épülettömegeit, határozott tiszta térfalként. Természetes eleganciával hangolja át a beépítés egészét. Az új minőség eszköztelen, racionális és drámai is egyben. A szerző szavaival élve: „az épület fehér, mert az Alföld és a mezővárosok Fehérek. A Fehér, ahol a négy szín összeér.”

A könyvtár épülete szervesen illeszkedik az oktatási egységbe, biztosítva mégis a függetlenséget. Az épület megközelíthetősége több irányból lehetséges, ami megfelel annak a feltételnek, hogy nyilvános könyvtárként a főépület zárva tartásakor is funkcionáljon. Hibája viszont, hogy túl sok kijárata van, ami az állományvédelem szempontjából plussz költségeket jelent (több biztonsági kapu). A funkcionális kialakítás megfelel a könyvtárszakmai szempontoknak. Negatívum, hogy a pince tervezésénél meg kell oldani az üzemeltetők külön bejárási lehetőségét. Nagyon ötletes megoldása a tervezőnek, hogy az aulából lehet megközelíteni a számítógépes termet és központi helyre telepíti a kölcsönző pultot is. Az épület szerkezete megengedi az olvasó- és szabadpolcos terek flexibilis elrendezését. Az emeletre tervezett, az olvasótérbe belógó, üvegfalú szemináriumi termek látványnak impozánsak lehetnek, de a felhasználó figyelmét fölöslegesen terelik el. Nagy előadóterem kialakítására a Regionális Műszaki Könyvtár épületében szükség van.

A pályamű a Kar előtt álló oktatásszervezési és kutatási feladatokat maximálisan teljesíti. A koncepció ütemezhetősége lehetővé teszi, hogy a kivitelezés alatt az oktatás és kutatás zavartalanul folyhasson.

A pályamű készítői figyelmet fordítanak a falak és az üvegezett felületek, valamint az épülettömbök arányaira a hatékony energiahasznosítás érdekében. Kellő részletességgel bemutatják az energiaellátó rendszerek kiépítésének célszerű ütemezhetőségét a rekonstrukció és bővítés teljes befejezéséig. Mind a gépészeti, mind pedig az elektromos rendszerek esetében törekednek az energiatakarékos, gazdaságos üzemeltetés feltételeit teljesítő megoldásokra.

A pályamű a kollégium meglévő összekötő tagjában lévő transzformátorházat és a hőközpontot a rekonstrukció ütemében kiváltja.

A terület átadással a közterületre javasolt parkolók, területcsere nélkül saját telken is elhelyezhetők.