Egyéb cikkek

A Debreceni Egyetem ATC Műszaki Kar épület rekonstrukciója és új épületszárnnyal történő bővítése

2008.01.16. 11:55

III. díjban részesült 1. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
építészet: Kalo Emese, Pásztor József, Dénes György, Halmos Tamás, Jakab Veronika, Szabó Eszter, Gacsályi Zsolt, Dudics Krisztián, Igar Péter
ÉPÍTÉSZ KALÁKA Kft.

III. díjban részesült 1. bírálati sorszámú pályamű szerzői:
építészet: Kalo Emese, Pásztor József, Dénes György, Halmos Tamás, Jakab Veronika, Szabó Eszter, Gacsályi Zsolt, Dudics Krisztián, Igar Péter
tartószerkezet: Balogh Béla
épületgépészet: Erhardt Péter
elektromos: Rajkai Ferenc
ÉPÍTÉSZ KALÁKA Kft.

 

 


Részletes bírálat:

A terv két teljesen különböző szemléletű és koncepciójú változatot dolgoz ki. Talán csak a főbejárat helye kapcsolja össze a két tervet, amelyet a fejlesztési területként használható utca térburkolatos előtérré való kiképzésével emel ki, de mégis kissé hangsúlytalanul jobbra – balra főbejárati előtérként használ.

 Az „A” változat a könyvtárat a jelenlegi orvosi rendelő telkére helyezi és csupán egy fedett üvegfolyosóval kapcsolja össze az oktatási épülettel az I. emeleten. Ez az időben és térben való kötetlen ütemezhetőség hordozója – a kiírás egyik sugallata. A könyvtár önálló épület, bárhol állhatna, a homlokzati burkolat anyaga köti az intézményhez.

Az intézmény-bővítés parkoló igényét a környező utcák forgalmi sávjaira szervezte, illetve a könyvtár telkén oldotta meg a főterületek figyelembe vételével, a terepszinten – a legolcsóbban. Az alaprajz az elbontott nagy előadók, könyvtár helyén kialakított aulára szervezett. Új rendet teremt az oktató terek felfűzésében. Az aulát szintenként körülvevő galéria-közlekedő átlátható, látványos tér, sok célra alkalmas az új lépcsőházakkal és liftekkel kiszolgálva. Mindez csak jelentős és költséges bontások árán jöhet létre, ütemezése nehézkes és a központi aula elrendezés a tantermek számára zajos. Azok hangszigeteléséről külön gondoskodni szükséges. A bővítmények az aula megvalósításáig az udvaron, vagy a pinceszinten közelíthetőek meg, illetve az előadókat körülölelő közlekedőkkel tárhatók fel. Ezért az ütemezése racionálisan nem megoldható.


A zajos műhelyek külön blokkban elkülönítve jó megoldást adnak. A Virág utcára nyitott udvar használhatósága megkérdőjelezhető. A könyvtár technológia szempontjából kedvező a pincébe kerülnek a tömör raktárak és a szabad polcos raktárak, hibája, hogy a tervező nem gondolt a polcok gazdaságos mozgathatóságára. Nagyon nehézkes a fénymásoló és a kutatófülkék megközelítése (pl. a tájékoztató pulton keresztül). Nem érvényesül az az elv, hogy a zajostól a csendes tér felé helyeződjenek a könyvtári terek.


Az épület külső megjelenése egységes és átgondolt. A kollégium tömegének anyaghasználatát megtartja, a régi és új oktatási épületszárnyakat divatos kőburkolattal és nyílásrendszerrel egységesíti az egyénítés szándékával, de a megoldás a közeli elavulás hordozója.

 A „B” változat átriumot és szoborszerű jelképnek is alkalmas előadói blokkot hoz létre az udvar közepén – a tömegek súlypontjában. A trafó és a hőközpont elbontásával az udvart az Ótemető utca felől megnyitja és közvetlen bejáratot ad az aula hossz oldalán. Pótlásukról a pinceszinten gondoskodik. Az aula összeköti a régi oktatási szárnyat és a bővítés ütemezhető funkcióegységeit, de a központi szervező tér megépültéig csak külső bejáratokkal működhet.

Ez a közösségi tér kevésbé használható rendezvények lebonyolítására, de az iskolai mozgások jó fóruma. Ez az átmenő aula-változat nem zavarja az oktatást zajosságával. A terepjáték látványos sziluetteket, kitakarásokat eredményez, de a felemelt udvarrész használatát megnehezíti. A külső megjelenés felvállalja a meglévő épületegyüttes anyaghasználatát, annak folytatását, az egységes karakterű együttes létrehozásának igényével. A változatos szoborszerű tömegalakítás, egy a környezettől független új építészeti minőség létrehozásának kísérlete. Belső tereiben ez az együttessé válás kevésbé jön létre.

A pályamű készítője hangsúlyt fektetett az energiatakarékos megoldásokra. Mind az új építésű részeken, mind pedig a felújítandó részeken az energiatakarékos, de költséges épületszerkezet temperálás alkalmazását tervezi, a használati melegvíz hőjét napkollektorokkal kívánja biztosítani a tervező.

A terv mindkét változata figyelemre méltó, az „A” változat a racionális, átlátható térszervezéséért, a „B” változat az anyaghasználat „folytatva megőrzés” koncepciójáért.