Egyéb cikkek

A Gomba hasznosítása

2009.10.28. 12:15

Rangsorolás nélkül megosztott I. díjban részesült az 1. bírálati sorszámú pályamű
szerző: Mérték Építészeti Stúdió
tervezők: Paulinyi Gergely, dr. Reith András, dr. Komjáthy Attila

Rangsorolás nélkül megosztott I. díjban részesült
az 1. bírálati sorszámú pályamű
szerző: Mérték Építészeti Stúdió
tervezők: Paulinyi Gergely, dr. Reith András, dr. Komjáthy Attila
munkatársak: Burján Gergő, Sidó Kamilla, Fábián László, Tákos Tamás

 

 

 


Részletes bírálat:
A pályamű arra a meggyőződésre jut, hogy mind műemléki, mind urbanisztikai és építészeti szempontból a gazdaságosan kialakítható és működtethető javaslathoz a térszín alatti építés a járható út – bekötve az új létesítményt a metróhoz és aluljáróhoz kapcsolódó közlekedési rendszerbe, és egyben a várostörténeti jelképpé vált körtér és Gomba együttesét tiszteletben tartva, a felszíni térnek nem konkurenciát, hanem azt kiegészítő új világot teremtve. A gondolatot – ellentétben más pályaművekkel – sikeresen, koncepcionálisan kidolgozva oldja meg. A Gomba eredeti karakterét maximálisan megőrzi, a helyreállítás során az eredeti szerkezetek megtartását javasolja. A két eltérés – a központi rotunda opeionszerű, üveg medencével történő átalakítása és a homlokzati üveghártya LCD technológián alapuló megvalósítása – az épület és környezetének új korszak új funkciójával összefüggésben támogatható. Továbbtervezés során megoldandó az épületre helyezett kis épületrésznek a Gomba épületével való összhangja, ez jelenlegi formájában nem kedvező.

Az épület környezettudatossági javaslatai is kiemelendők. A felújítás és építés primer energiaigényének és –veszteségének csökkentése érdekében belső „szolár udvar” biztosítja a természetes fénnyel bevilágítható teret. Emellett az árnyékoló rendszerek elhelyezése és megválasztása a különböző napszakban és évszakban kívánatos napsugárzáshoz és napvédelemhez kapcsolódik. Három térszíni udvar segíti az épület természetes átszellőzését. További környezettudatos javaslatai a zöldtető és a földhő használatára épített légcsatorna rendszer.

A pályamű funkcionális javaslata – az építészeti javaslathoz hasonlóan a „fenti”és „lenti” világ összhangját kiválóan meg tudja teremteni. A pályamű a földszinti funkciókban a térszín forgalmához illeszkedve a létesítmény üzemeltetésének helyiségcsoportjait, a turisztikai és Kulturális Városközpont információs pontját, valamint az áthaladók számára egy Design Kávézót alakít ki. A környezetében található zöldfelületet a pályamű digitális járható felületekkel egészíti ki – a pályamű kreatív javaslata mind a Kulturális Városközpont információszolgáltatását, mind a térhasználattal összefüggő fő gyalogos útvonalak megjelenítését, mind a tér szerethetőségét segítő virágos mező lehetőségét említi.

A létesítmény legalsó (-3) szintjén található a fedett városi rendezvénytér (hagyományos és digitális kiállítótér, találkozóhely, ifjúsági szórakozó hely, kulturális transzfer központ), amely terében jelennek meg a közbülső szintek „kapszulái”, helyet adva előadó és szeminárium termeknek, kiállításoknak, VIP lounge funkciónak. A felszín alatti építészeti világ szín- és formakészletében egyszerűségre törekszik. A térszín alatti szintek a pályamű koncepciójának megfelelően, azonban a javaslatot korrigálva, nem a metróhoz, hanem az aluljáróhoz tudnak kapcsolódni.

A javaslat megvalósíthatósága és gazdaságossága nem került bemutatásra, annak további elemzése szükséges.