Pályázatok

A Helyi Építészeti Örökség 2008. évi Építészeti Nívódíj pályázati felhívása

2008.02.26. 10:02

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 2.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya - az 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§-ának (1) bekezdés e) és h) pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján - az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából építészeti nívódíj pályázatot hirdet.

A nívódíjat megvalósult alkotások nyerhetik el. A pályázat nyilvános.
A nívódíjra pályázni lehet az ország területén lévő önkormányzati rendelettel a helyi védelem körébe vont elemekkel, melyek jelentős építészeti értéket képviselnek és helyreállításuk, bemutatásuk példaszerű színvonalon, értéknövelő módon valósult meg.

A pályázati célja
:
Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük a helyi védelemben részesített értékes történeti emlékek megőrzésével, helyreállításával elért kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja a pályázatnak, hogy széles körben hasznosítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás, stb. szakszerű megőrzéséhez.

Pályázati feltételek:
 • Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki a felújítás megvalósításában felelős építészként, vagy táj- és kertépítész tervezőként, ill. restaurátorként, generálkivitelezőként, vagy tulajdonosként (önkormányzat és civil szervezet is lehet) közreműködött és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A pályázatra 2008. január 1. előtt igazoltan megvalósult alkotásokkal, épületek esetében e dátum előtti jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező pályaművekkel lehet jelentkezni.
 • Nem lehet pályázni, ha a tervezéssel kapcsolatban szerzői jogi, etikai vita, vagy építésrendészeti eljárás áll fönn, erről a pályázónak nyilatkoznia kell.
 • Díjazásban az építtetők, tervezők és kivitelezők részesülnek.
 • A pályázatokhoz ajánlott csatolni az állami főépítész értékelő véleményét, amely a pályázat mellékletét képezi.
 • Nem pályázhatnak az országos műemléki védettséget élvező épületek, objektumok.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázók nyilatkozatát arról, hogy valamennyien hozzájárulnak a pályázaton való részvételhez, és – a Bíráló Bizottság ilyen igénye esetén - lehetővé teszik az épület megtekintését. Nyilatkozniuk kell továbbá a pályázóknak arról is, hogy díjazás vagy elismerés esetén hozzájárulnak a nyertes pályamű terveinek és fényképeinek közzétételéhez.

A pályázók pályázatuk benyújtásával elfogadják a Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket, és alávetik magukat a Bíráló Bizottság döntésének.

A pályázati felhívást az Építésügyi Szemle, az Önkormányzati Tájékoztató és az Építész Közlöny is közzéteszi, de hozzáférhető a www.otm.gov.hu és a www.vati.hu honlapon is, letölthető formában. A pályázati kiírás és jelentkezési lap (adatlap) 2008. február 27-től díjmentesen szerezhető be a VÁTI Kht-nál (VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság).
Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. További információ kérhető Bódyné Máthé Ildikótól: tel.: 279-2610, vagy e-mailen: ibody/kukac/vati.hu

A pályázatok benyújtása
:
1.) A pályázatot a mellékelt, pontosan kitöltött adatlap felhasználásával, a felhívásban ajánlott és kötelező dokumentumok csatolásával, A/4 formátumú csomagolásban, az alábbi címre kell benyújtani:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Információszolgáltatási Iroda, Bódyné Máthé Ildikó részére
2.) A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 2.
A pályázatot postán kell benyújtani, benyújtásának időpontja a postabélyegző kelte. Egy postai csomagban csak egy pályázat nyújtható be.
3.) A beküldött pályázati anyagok hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázati anyag tartalma:
A pályázati anyag a megértéshez és a bemutatáshoz szükséges mennyiségű és léptékű dokumentumokból áll. Fontos, hogy a felújítás előtti és az azt követő állapot jól dokumentált legyen, tehát szükségesek a felmérési és a tervezett állapot terveit, vizsgálati, diagnosztikai anyagait, fényképeit, a helyreállítás szakszerűségét, hitelességét rögzítő dokumentumokat benyújtani a pályázathoz. (Épületek esetében az építési engedélyezési terv szintű megjelenítés ajánlott.)

Kötelezően benyújtandó munkarészek
:
 • kitöltött adatlap
 • az építészeti örökség helyi védelmét biztosító jogszabály jegyző által hitelesített másolata
 • 2008. január 1. előtti használatbavételi engedélyről szóló határozat
 • az eredeti és a megvalósult állapotot ábrázoló tervek és fotók /digitális fotókat CD mellékleten/
 • térkép, helyszínrajz a területről
Ajánlott:
az állami főépítész értékelő véleménye

A pályázatok elbírálása
:
A pályázatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) Építésügyi és Építészeti Főosztálya vezetője által felkért Bizottság bírálja el, amely a benyújtási határidőt követő 90 napon belül hozza meg döntését.

A Bíráló Bizottság tagjai
: az ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztálya, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi Hivatala, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművész Szövetség, valamint az Önkormányzatok Szövetsége delegált képviselői. A döntésről a pályázók a döntést követő 20 munkanapon belül írásban értesítést kapnak. A benyújtott pályázati anyag díjazására a legmagasabb pályadíj 1,5 millió, a legalacsonyabb díja 300.000.- forint. A díjak átadására és a díjazásban vagy elismerésben részesített épületek bemutatására ünnepélyes keretek között kerül sor.