Egyéb cikkek

A "Károlyi István Városközpont" építészeti ötletpályázat

2008.06.05. 11:38

Rangsorolás nélküli megvételben részesült az 1. sz. pályamű.
vezető tervező: Bordás Péter

Rangsorolás nélküli megvételben részesült az 1. sz. pályamű.
vezető tervező: Bordás Péter
munkatársak: Tolvaj Tamás, Berényi Zsófia, Gergely Zsuzsa, Buchta János, Benke Róbert
szakági tervezők: Tóth Gábor, Fekete Szabolcs

 

 


Részletes bírálat:

A pályamű a helyszínrajzon a rendelkezésre álló területen három szalagot lobogtat keletről nyugatra, bele az öbölbe. Hathatós grafikával érzékelteti a beépítés lényegét. A szalagok – helyszínrajzi – festőisége karakteres városképi jelet illusztrál és az mindaddig igaz, amíg – a túlburjánzó grafika alatt a valós terv fel nem tárul. Ebben már 3 középfolyosós (idősebb korosztálynak lakótelepi kövérház típus) magasházas változata látható a keleti oldalon, amelyhez középmagas sávház síkban csatlakozik és sávosodik a Váci útig. Ez a beépítés nem az újszerűség záloga, hanem a monotonitás reprezentánsa.

A városi teret pedig – a funkciókat tekintve – az Északtól számítva a 2. és 3. szalag közötti sáv, amely az 1. és 2. sáv közötti zöldfelületű térsávhoz hasonló lineáris karakterű, és a négy konvex és két konkáv törést kivéve igazi, izgalmas szerteágazó és egyben befogadó udvaros városközponti humánus teret, vagy térsort nem képez.

A pályamű részletes értékelését tekintve megállapítható, hogy a magasházakat megfelelően elhúzta a tömböt keretező beépítés külső kérgétől, így a lakózónában szép és értékes zöldfelület jöhet létre. Ezzel azonban a Liszt Ferenc utcából a gyalogostér megszakad, és nem követi a pályázó által javasolt központi sávot. A fő gyalogos zóna korrekt és jó funkciókkal takart, de a terv lineáris koncepciója nem engedte a városközponti térszövet 2D vagy 3D-ben való megfogalmazását.

A magas házak városképi elhelyezése jó, de az É-D tájolás sem lakásnak sem irodának nem kedvező. A területen belüli elhelyezésük, az egyes magasházak „elcsúsztatása” jól bevált megoldás és itt is jó.

A Váci út felőli látvány – amely sem homlokzattal sem tömegvázlaton ábrázolva nincs – feltehetően 3 (és fél) végfal, amely nem záloga a Váci úti térfal-megnyitás arányaira és városképi megjelenésére.

A Váci útra merőleges épületsávok az egyébként kívánatos É-D-i belső átjárhatóságot elvágják, a keresztirányú közlekedés nincs biztosítva.

A Váci útra merőleges épületsávok és a magasház-elemek kapcsolata kedvezőtlen, az épülettömegek ilyen összetolása funkcionális és építészeti szempontból is elhibázott.

A Wolfner utca megoldása jó, ugyancsak jó a wellness Váci út menti elhelyezése, de a szállodával és a wellness-létesítménnyel szemben a garázssort egyéb funkciókkal kellett volna lezárni.

A Váci úti oldal szellős. A Váci út és az öböl felé átívelő felület elegáns grafikával ábrázolt, de műszaki megoldása (híd szélesség, fedettség stb.) nem derül ki.

A szabadtéri színpad és a terasz jó és jó helyre került, de a gyalogos főtengelytől kissé elválik, és nem eléggé „publikus” (nem könnyű megtalálni), a WAX-létesítményhez való viszonya példás.

Az erős lineáris karakter miatt a zöldfelületek használati értéke korlátozott, az alkalmazott jelölések igen sematikusak. Kapcsolat a Duna-parttal nagyjából a városi tengelyben megjelenő izgalmasan formált híd-csoport. A Dunapart kialakítása sematikus. A Szabadság park kialakítására, fejlesztésére javaslatot nem tesz. Műleírásában a szabadterekről, zöldfelületekről néhány gondolatot vet fel.

A pályázati terület közlekedési rendszere csak utalásként jelenik meg. A műleírásban szereplő 2 parkolóház valójában 2-3 szintes mélygarázs, amelynek egyik része mintegy 280 férőhelyet megjelöl, a további részek csak vélelmezhetők. Előnyös a kisebb és funkcionális garázskialakítás.

A Wolfner utca részbeni fedettsége és a gyalogoskapcsolatok kedvezőek a Dunapart felé, de a városi kapcsolatokra utalást sem tesz.

Tűzvédelem kétoldali – zöldfelületi oldal – felől is felvonulási utat és teret kíván, ami a park túlzott burkolását igényli.

A pályamű összességében nem tartalmaz olyan városépítészeti szakmai javaslatot, ötletet, amely a tervezési program véglegesítése szempontjából ajánlható lenne. Részleteiben azonban néhány megoldás továbbvitele kívánatos:
- A magasház-csoport kedvező elrendezése és távolsága a meglévő beépítéshez.
- A kelet nyugat légcsatorna fenntartása/kialakítása az új beépítés esetén, amelyet a kelet-nyugati sávos beépítés biztosít.
- A szabadtéri színpad helye, amely a WAX funkciójával is összekapcsolható.

Mindezekért a BB a pályaművet 2.000.000.-Ft-os megvételben részesíti.