Közélet, hírek

A Kecskeméti Nyári Kaszinó jövőjéért

2007.01.19. 13:55

”Arra kér­jük az épület helyén bevásárlóközpontot építeni szándékozó Magnum Hungária képviselőit, hogy fontolják meg az épület elbontásának lehetséges következmé­nyeit.”

A ”Kecskeméti Építészek Környezetvédő Egyesülete” közleménye a kecskeméti Nyári Kaszinó védelméről

[imagelist|imgid=|name=Nyari Kaszino.jpg|title=-]Sajnálattal értesültünk róla, hogy a valaha szebb napokat látott Kecskeméti Nyá­ri Kaszinó bontási engedélyét a Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala a napokban kiadta. Ezt a döntést a korábbi kecskeméti városvezetés, illetve an­nak az épített örökség megóvása iránti teljes érzéketlensége, az épület helyi vé­delmének megszüntetése, a vizuális kultúrát és a közösségi érdekeket háttérbe szorító, profit centrikus városfejlesztési szemlélete alapozta meg. Mindez nem történhetett volna meg, ha a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által javasolt or­szágos műemléki védettséget a kulturális örökség védelméért felelős miniszter kihirdette volna. Ő azonban ezt nem tette meg, sőt a szakmai érveket elutasítva, még az épület ideiglenes műemléki védelmét is megszüntette.

A jellegzetes kecskeméti épület elbontása azonban merénylet lenne Hírös Váro­sunk messze földön híres, sajátos építészeti arculata ellen. Éppen ezért arra kér­jük az épület helyén bevásárlóközpontot építeni szándékozó Magnum Hungária képviselőit, hogy fontolják meg az épület elbontásának lehetséges következmé­nyeit. Annál is inkább, hiszen egyrészt a város érvényes rendezési terve jelenleg nem teszi lehetővé az általuk elképzelt nagy léptékű fejlesztés megvalósítását, másrészt azonban megfelelő építészeti koncepció esetén van lehetőség az épület megtartására is. Ebben az esetben tehát olyan egyedi építészeti alkotás jöhet lét­re, amely akár a kecskeméti polgárok rokonszenvét is elnyerheti.

Kecskemét, 2007. január 15.