Épületek/Középület

A kettévágott MAG-ház

2012.05.24. 21:06

A Debreceni Egyetem Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási Központjának (Mag-ház) tervezésére 2006-ban kapott Kovács Péter DLA és Lengyel István megbízást. 2008-ra elkészültek az engedélyezési tervek, amelyekben a projekt megvalósítását két ütemre kellett bontani, és 2011-re átadták a kettévágott MAG-ház egyik felét. S bár a második ütem megvalósulása bizonytalan, a kész épület kvalitásait ez nem érinti, amit Bujnovszky Tamás képei is igazolnak.

1868-ban nyitotta meg kapuit a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet a Debrecen melletti Pallagon, majd 1906-ban ugyanitt létrejött a Debreceni Gazdasági Akadémia. Az I. világháború kezdetétől 1920-ig szünetelt az oktatás, később 1945-ben a Földművelésügyi Minisztérium átszervezte a magyar agrároktatást. 1953-ban Mezőgazdasági Akadémia, 1962-ben Debreceni Agrártudományi Főiskola, 1970-ben Debreceni Agrártudományi Egyetem lett az intézmény neve. 2000-től a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma.

Az intézmény (DEATC) történetének főbb állomásai az adott kor építészeti gondolkodásához is kapcsolódnak. Debrecenben, a Böszörményi úton, az Agrárcentrum területén az 1940-es évek elején felépült mezőgazdasági középiskola épületében 1953-ban szerveződött újjá az agrár felsőoktatás mezőgazdasági akadémiaként. 1962-64-ben Mikolás Tibor építész tervei alapján elkészül a főépület déli oldalán az új aula és oktatási szárny, majd a kollégium és a színház épületegyüttese. Később tanári lakások, tornacsarnok és egyéb fejlesztések készültek el.

2000-től az oktatásban rejlő új lehetőségek évtizedes fejlődési korszakot eredményeztek. Ebben az időszakban több épület tervezésében vettünk részt. 2000-ben PHARE-os támogatással elkészült a tornacsarnokkal szemben a Szaktanácsadó Centrum épülete, a „Fényház”. A 2001-ben kiírt tervpályázat eredményeképpen épült fel a Táj- és Vidékfejlesztési Központ.

Ezek után újabb megbízást nyertünk el 2006-ban az Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási Központ épületére. Az U-alakú épület több áttervezést élt át nyugati felének felépítéséig. A 2006-ban elkészült építési engedélyezési tervben a földszinten oktatási helyiségeket, előadókat, szemináriumi termeket, irodákat, az emeletein szállásfunkciókat terveztünk. Az épület nyugati szárnyában a Továbbképzési Központot, a keleti oldalán a nappali tagozatos hallgatók szálláshelyeit alakítottuk ki.

A DEATC döntése alapján az – EU pályázati lehetőségei miatt – 2008-ban elkészült az épület módosított engedélyezési terve, mely szerint a ház két ütemben valósulna meg. A „kettévágott ház” nyugati szaktanácsadási oldala az előcsarnokkal I. ütemként, míg a keleti oldali kollégium II. ütemként készülne el. A II. ütem megvalósítása már ekkor bizonytalannak tűnt. A kisebb programmal a tervezés újrakezdésére nem volt lehetőség, ezért maradt a kettévágott ház I. üteme, amely 2011-ben átadásra került.

 

A telepítés

Az egyetem korábban épült épületei a Böszörményi úttal párhuzamos zónában helyezkednek el, térfalként szinte lezárva a belső területeket. A szabályozási terv ezért a belső területeken jelölt ki építési helyeket. A tornacsarnokkal szemben, a már meglévő Fényház és a Gazdasági Hivatal épülete közötti területen, a Fényház általunk kitalált rendszerét folytatva észak-déli hossztengellyel újabb épületszárnyakat alakítottunk ki U-alakban összefogva, „beékelve” a meglévő épületek közé.

A fésűs jellegű beépítés szabályos ritmusú elrendezése összetartja az eltérő habitusú épületeket. A Mag-ház főbejárata előtt tervezett fedett tér kiterjesztésével létrejött a GH épülettől a Fényházig terjedő gyalogos zóna, amelyet északról áttört nyersbeton falakkal határolva a belső tér folytatásaként fogtunk fel – feloldva a beépítés merevségét, egyben a hallgatók részére „passage” jellegű funkciót kialakítva.

 

fotó: Bujnovszky Tamás

 
Az épületről

A megépült I. ütem L-alakú tömege, a kettévágott ház jobb oldala a Fényház mellett található. Az előcsarnokra mint funkcionális alapegységre szerveződnek a középfolyosós, galériás elrendezésű, 2 és 3 szintes traktusok. A főlépcsőház és lift tömege a sarokátfordulás függőleges hangsúlyát adja. A szinteket összekötő „belső”, egykarú lépcső összeforrt a traktusokat áthidaló közlekedők és hidak rendszerével.

A déli irányban szétnyíló, eltérő szintszámú traktusok magasságkülönbségét lezáró keleti, déli üvegfalakon át intenzív fényzónák, tükröződések, árnyékok jelennek meg. A fény mint „anyag” van jelen a tér építésében. A kétszintes, galériahidas előcsarnok passage-ra néző döntött, fehér falait „megtámasztó” nyersbeton falak határolják a ház auráját.
 
Kovács Péter DLA, Lengyel István

 


Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Centrum
Interregionális, Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ

Debrecen, Böszörményi út 138-140.

Vezető tervezők: Kovács Péter DLA, Lengyel István

Építészet: Barabás Lajos, Bartha Tibor, Ferenczi Ottó, Kazamér György, Kecskés István, Molnár Éva
Statika: Balogh Béla, Dr. Török Ildikó
Épületgépészet:  † Hámori Sándor
Elektromos: Pipó Károly, Gécsi Imre
Gyengeáram: Szemán Gábor
Környezetrendezés: Sándor Tamás
Közlekedés: Mocsári Attila
Tűzvédelem: Herperger Sándor
Akadálymentesítés: Schrenk Attila
Akusztika: Józsa Gusztáv
Szigetelés: Higi Balázs

Kivitelező: HUNÉP Zrt.
Építés éve: 2011 (I. ütem)
Hasznos terület: I. ütem 2.591 m2,
II. ütem 3.500 m2

fotó: Bujnovszky Tamás

Jelmagyarázat a csatolt helyszínrajzhoz:

1. Mag-ház, I. ütem
2. Mag-ház, I. ütem
3. Fény-ház
4. Gazdasági Hivatal
5. Táj- és Vidékfejlesztési Központ
6. Kollégium, színház (terv: Mikolás Tibor, 1962-64)
7. Aula és Oktatási szárny (terv: Mikolás Tibor, 1962-64)
8. Tornacsarnok