Épületek/Lakóépület

A Külvárosi Élet antitézise

2004.04.14. 10:49

a konténer-házak koncepciója együtt kezeli a mindennapi élet művészeti, építészeti, technológiai és üzleti szemléletét.

Adam Kalkin építész-képzõmûvész tervezte azt az újrafelhasznált konténerekbõl álló házat, amit az elmúlt hónapokban több jelentõs New York-i galéria is kiállított, a három másik képzõmûvésszel közös ’Suburban House Kit’ (Külvárosi Ház-Készlet) munka fõ alkotóelemeként. A ház koncepciója az ökologikus gondolkodás és a gazdaságosság, a költségek racionalizálása mellett az egyéni, építészettel kapcsolatos emlékek transzformációján és az elõregyártott elemes építéstechnológia személyre szabhatóságán alapul.

Az amerikai külvárosi élet környezetét általánosan a végeláthatatlan telepekkel, az építészet és az életmód kilátástalan unalmával szokás azonosítani – ennek felforgatását tûzte ki célul a konténer-ház építésze. Az épület egyesíti a ’talált tárgy’, a konténer asszociációit az ettõl merõben eltérõ, a fényûzéssel határos technológiai megoldásokkal, amik ráadásul sokszor éppen a más célokra tervezett konténerek szerkezeti részleteire alapulnak (elõre beépített szigetelés, belsõ padló stb.)

A személyre szabható belsõ terek és részletek a külsõre azonosíthatatlan, tárgyszerû építészetnek sajátos identitást kölcsönöznek, amiben a hagyományostól eltérõ tervezési metodika jelentõs szerepet játszik. Adam Kalkin weboldalán (www.architectureandhygiene.com) részletes rendelés adható le, amihez már a kiállítások alatt is befektetési tanácsadó állt az érdeklõdõk rendelkezésére: az építész szerint az amerikai társadalomban az értékek osztályozása leginkább a fogyasztáson keresztül történik meg, ami ezáltal szintén a tervezés részévé válhat.

További linkek, kritikák a házról:
http://www.villagevoice.com/issues/0410/essay.php
http://www.architectureandhygiene.com/pressSuburbanHouseKitPR.htm