Közélet, hírek

A MÉK a kecskeméti Malom Centerrel kapcsolatos ombudsmani vizsgálat eredményéről

2005.07.05. 08:15

A Magyar Építész Kamara meggyőződése, hogy a kecskeméti Malom Centerrel kapcsolatos állampolgári biztosi állásfoglalás és az abban szereplő ajánlások következetes végrehajtása - elejét veszi a fejlesztés álcája mögé bújt további értékromboló építkezéseknek. A Magyar Építész Kamara sajtóközleménye

2004. februárjában, a Magyar Építész Kamara, Területi Elnökök Testülete áttekintette a kecskeméti Malom Center tervezésével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásokat és támogatásáról biztosította a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara szakszerűséget, jogszerűséget és teljes körű nyilvánosságot követelő törekvését.

A Magyar Építész Kamara elnöksége nagyra értékeli és üdvözli Lenkovics Barnabás országgyűlési biztosnak, a kecskeméti Malom Center építkezésével kapcsolatos vizsgálatát, jelentését és körültekintő állásfoglalását - különösen annak európai szellemiségű látásmódját.

Az ombudsman jelentése megállapítja:

"Sajnálatosan nem csak ezen ügy kapcsán, hanem széles körben megállapítható, hogy a közpénzből finanszírozott - jeles szakmai személyiségek és szervezetek részvételével működő - tervtanácsok nem töltik be szerepüket. ...Az elöljáróban kifejtettek szerint az épített környezet (kiemelten a védett örökség), mint az emberek mindennapi életének kereteit biztosító tér minősége közvetlen kihatással van az emberi életkörülmények minőségére, ezzel a 'Magyar Köztársaság területén élőknek' testi és lelki egészségére. Ez a minőség nem nélkülözhetné e szakmai testületek véleményének sokkal nagyobb súllyal való figyelembevételét. ... Amint a konkrét ügyből is látható, az ország építészeti arculatáért mindenki és senki nem felel. Sajnálatosan az országgyűlési biztoshoz érkező panaszokból megítélhetően ebben a tekintetben nem egyedi a kecskeméti ügy. Sok felelős között nem megoszlik, hanem eltűnik a felelősség."

"Magyarország csatlakozott az Európa Tanács "Granadai Egyezményéhez az európai építészeti örökség védelméről" ... Ha az építészeti örökség minden európai közös kincse, annak kell lennie az ország és egy-egy város, település lakossága számára is. Az, hogy sem szakmai, sem civil szervezetek, sem jeles szaktekintélyek vagy egyszerű polgárok, akik a közvetlen környezetben élnek nem szólhatnak bele a körülöttük, az épített környezetben zajló folyamatokba, nem felel meg az Egyezmény szellemének és betűjének sem. Az, hogy az "építészeti minőség" nem kellően hangsúlyos szempontja sem a jogalkotásnak, sem a jogalkalmazásnak, hogy a megítélést segítő szervek, tervtanácsok, kamara véleményét egyáltalán nem kell figyelembe venni, szintén nem felel meg sem az Egyezménynek, sem az Alkotmány által biztosított, a lelki egészséghez való állampolgári jog érvényesíthetőségének."

Ennek alapján a Magyar Építész Kamara:

(1) kezdeményezi, a szakmai testületek véleményének sokkal nagyobb súllyal való figyelembevételét, ezért indítványozzuk, hogy a Tervtanácsok véleménye, szakhatósági engedély módjára, mindig legyen kötelező érvénnyel betartandó;

(2) kezdeményezi, hogy jogszabály rögzítse az építési engedélyezési eljárás folyamatában a közérdekből nyilvános adatok körét, és biztosítsa az ezekhez bárki által történő betekintést;

(3) kezdeményezi, hogy az építéshatósági eljárások lefolytatása a települési jegyzők hatásköréből kerüljön át a megalakítandó új, önálló és független területi építési hivatalokhoz;

(4) kezdeményezi, az államigazgatási törvény, az építési törvény, az ahhoz kapcsolódó építési jogszabályok, valamit az ügyészségi törvény, továbbá a büntető törvénykönyv egyes előírásainak átfogó és komplex szemléletű felülvizsgálatát, hogy a hasonló esetek soha többé ne ismétlődhessenek meg.

Kérjük a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, hogy a témával kapcsolatosan a felelős szakminisztériumok munkájának intézményes koordinációja céljából mielőbb állítson fel egy tárcaközi bizottságot, melybe a kamaránk delegáltjai is kapjanak meghívást. Indítványozzuk továbbá parlamenti vizsgálóbizottság felállítását annak kivizsgálására, hogy a kecskeméti védett városközpontba hogyan kerülhetett egy ilyen nagyságú építmény. A bizottság vizsgálja meg a teljes folyamatot, beleértve az ombudsmani jelentés kiadását követően történteket is. Ez a tényfeltárás hitünk szerint erősítheti a jogállamot és elősegítheti a jövőbeni hasonló esetek elkerülését.

A Magyar Építész Kamara meggyőződése, hogy a kecskeméti Malom Centerrel kapcsolatos állampolgári biztosi állásfoglalás és az abban szereplő ajánlások következetes végrehajtása - elejét veszi a fejlesztés álcája mögé bújt további értékromboló építkezéseknek.

Budapest, 2005. július 1.
MÉK elnöksége