Közélet, hírek

A MÉK Elnökségének közleménye az V. ker. Bécsi utcába tervezett ingatlanfejlesztés tárgyában

2010.08.05. 13:48

A Magyar Építész Kamara a tervtanácsra benyújtott tervek alapján műemlékvédelmi és településrendezési szakvélemény készítésére kérte fel az érintett két tagozat vezetőjét. Az elkészült szakvéleményt a MÉK Elnöksége július 30.-i ülésén meghallgatta, és annak alapján az alábbi határozatokat hozta.

MÉK ELNÖKSÉGÉNEK KÖZLEMÉNYE

A Bécsi utcai ingatlanfejlesztés koncepciótervének a Központi Építészeti – Műszaki Tervtanács és Fővárosi Tervtanács együttes Tervtanácsi Véleményezését követően Ybl díjas építészek egy csoportja nyílt levélben fordult a Magyar Építész Kamarához, amelyben felszólították a kamarát, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg a városszerkezetet sértő és az épített örökséget romboló ingatlanfejlesztést. A nyílt levélben megfogalmazott felhívást július 30.-i több mint 2500 személy írta alá.


A Magyar Építész Kamara a tervtanácsra benyújtott tervek alapján műemlékvédelmi és településrendezési szakvélemény készítésére kérte fel az érintett két tagozat vezetőjét. Az elkészült szakvéleményt a MÉK Elnöksége július 30.-i ülésén meghallgatta, és annak alapján a következő határozatokat hozta:

 

  1. A MÉK elnöke az Épített környezet alakításáról és védelméről rendelkező törvény 57/A.§(2) bekezdése alapján – amely együttműködési kötelezettséget ír elő a helyi önkormányzat és az illetékes szakmai kamara számára az érintett területen – levélben fordul a kerület polgármesteréhez, és felhívja a figyelmét a szakvéleményben megállapított tényekre. Az elkészült szakvélemények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Tervtanács nem vizsgálta az örökségvédelemmel összefüggő kérdéseket és az azt figyelmen kívül hagyó ingatlanfejlesztés kockázatait. Ugyancsak nem vizsgálta a városrendezési környezetet, tévesen értelmezte a szabályozásban szereplő „építészet hangsúly” képzésére lehetőséget adó mérlegelési feltételeket. Ennek hiányában tévesen adott ajánlást az elvi építési engedély kiadására. Fentiek alapján a MÉK felkéri a polgármester urat, hogy továbbra is kitüntetett figyelemmel kísérje a belváros kiemelt ingatlanfejlesztését, és biztosítsa, hogy a fejlesztés az örökségvédelmi szempontok, és a hatályos városrendezési előírások betartásával kerüljön megvalósításra.
  2. A MÉK elnöksége felhívja a kormány figyelmét a Világörökségi Egyezményben vállalt kötelezettségeinek betartására. Az Egyezményben részes minden Állam vállalta, hogy nem foganatosít semmilyen olyan intézkedést, amely közvetve, vagy közvetlenül károkat okozhat a kulturális és természeti örökségben. (Nem módosítja az ingatlanfejlesztő szándéka szerint a hatályos városrendezési előírásokat!)
  3. A MÉK elnöksége visszahívja a Központi Építészeti – Műszaki Tervtanácsba delegált tagjait, – 2001. évben Balogh Balázs elnök által delegált tagokat: Balogh Balázst, Fazakas Györgyöt, dr. Finta Józsefet.


Mellékletek:

1. MÉK Műemlékvédelmi és Restaurátori Tagozat szakvéleménye [MEK_MRT_szakvelemeny.pdf]

2. MÉK Terület- és Településrendezői Tagozat szakvéleménye [MEK_TT_szakvelemeny.pdf]


Noll Tamás

MÉK elnök