Közélet, hírek

A MÉK nem javasolja tagjainak a részvételt

2007.05.11. 11:02

A Felhívást szerkesztői megjegyzéssel tesszük közzé, mert a MÉK honlapja mintha félretájékoztatna némely dolgokban, például a váci ötletpályázat ügyében is.

Felhívás a MÉK tagjai számára

A Vác alsóvárosban létesítendő „Dunapark” közparkban elhelyezendő építmények építészeti jellegének és elhelyezésének meghatározására kiírt „ötletpályázat”-ot a Magyar Építész Kamara nem tekinti szabályos és hivatalos tervpályázatnak, mert a „pályázat” nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, kormányrendeletnek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

A „pályázat” előkészítésébe a Magyar Építész Kamarát nem vonták be, a MÉK a Bíráló Bizottságba képviselőt (zsűrort) sem delegált és a kiírás több szempontból sérti a szakma érdekeit.

Ezért a MÉK tagjai számára nem javasolja a „pályázat”-on való részvételt illetve közreműködést, és a pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Eltér István
MÉK Elnök

 


A szerkesző megjegyzése

A fenti Felhívás, melyet a mai napon tájékoztatásul küldtek át e-mailben, és telefonon belátásunkra bízták, hogy közzétesszük-e, feltételezhetően arra a pályázatra vonatkozik, melynek felhívása a MÉK honlapján 2007. május 4-i keltezéssel olvasható a következő címmel: Nyílt Ötletpályázat - Vác Alsóváros dunaparti feltöltés 3149/2 hrsz. területen létesítendő Vizisport-központ (csónakház) és Természettudományi-Központ (Duna-szobor) arculatáról.

Amihez még csak annyit: a MÉK honlapon is úgy szerepel, hogy az ötletpályázati kiírás és mellékleteinek átvétele április 30-án lejárt. (Az építészfórum oldalain április 21. óta olvasható itt.)

Óhatatlanul fölmerül a kérdés az olvasóban, hogy akkor miért tették közzé? Illetve, hogy miért nem a közléssel egyidőben fűzték hozzá, hogy a tagok részére nem javasolják a részvételt. Vagy mégsem erről a pályázatról van szó?

Mintha a MÉK honlapjának szerkesztése kínos kifogásolnivalókat hagyna maga után. Például szintén 2007. május 4. óta olvasható a MÉK honlapján felhívás Pro Architectura - Díj 2007 címmel, melybe beleolvasva kiderül, hogy a beadás határideje 2007. április 27-én lejárt.

Vargha Mihály