Nézőpontok/Vélemény

A Mérnöki Kamara és az Építész Kamara állásfoglalása a Puskás Ferenc Stadion ügyében

2012.12.10. 09:10

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara - elfogadva a kormány döntését, amely szerint a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei területén egy magas színvonalú sport-központot kíván létrehozni-, felmérte a feladat nagyságát és az ezzel kapcsolatos felelősséget.

Állásfoglalás

Egy jól szervezett és jól működő projektiroda felállítása álláspontunk szerint sürgető feladat. A többek között igen magas szaktudású építészek és mérnökök bevonásával dolgozó projektiroda nem tervező, hanem beruházás-lebonyolító irodaként funkcionál.

Ami a ránk vonatkozó tervezési munkákat illeti, álláspontunk a következő:

A tervezési munkát a kivitelezési terv elkészítésével bezárólag a minőségi szempontok elsődlegessége mellett projektenként kiírt, közbeszerzés útján kiválasztott mérnöki tervező vállalkozások bevonásával látjuk megvalósíthatónak.

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara rögzíti, hogy egy erre a feladatra létrehozandó új, nagy létszámú tervező iroda felállítását nem tartja megfelelő megoldásnak fenti tárgyú munkák elvégzésére.

Véleményünk szerint a projekt időben történő átadásának feltétele, hogy párhuzamosan magyar tervezőirodák sokasága tudjon egy megfelelő központi koordináció mellett dolgozni, mellyel megsokszorozódik a kis- és középvállalkozói tervezési kapacitás. A nagyszámú feldolgozó-, szerkesztő- és tervező apparátus felvétele egy újonnan létrehozandó irodába ilyen módon szükségtelen, hiszen a megfelelő infrastruktúra már rendelkezésre áll, ugyanis a fentiek szerint megbízott tervezőirodák összeszokottak, felkészültek és jól felszereltek.

A Stadion tervezésére ötletpályázat kiírását támogatjuk.

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara különösen fontosnak tartja a jelenlegi helyzetben, amikor kevés a tervezői munka, hogy minél több építész és mérnöki tervezéssel foglalkozó, magyar KKV bekapcsolódhasson minden az állam által kezdeményezett beruházásba. Ez egyben garanciája is lehet annak, hogy a mérnöki tervezéssel foglalkozó KKV-k túlélik a gazdasági válságot.

2012. december 9.

Magyar Mérnöki Kamara és Magyar Építész Kamara