Közélet, hírek

A MÉSZ jövője

2006.07.06. 09:34

Kalmár László építész, a MÉSZ egyik új alelnöke e vázlat alapján mondta el programbeszédét a Szövetség közgyűlésén

A MÉSZ 2006. évi rendes közgyűlésén (június 2.) a lemondott korábbi egyik alelnök helyett kellett újat választani. A Jelölő Bizottság két jelöltje Kalmár László és Kálmán Ernő építészek voltak, akik a választás előtti felszólalásukban röviden vázolták alelnöki elképzeléseiket.
Jeney Lajos, a MÉSZ Ellenőrző Bizottsága elnökének javaslatára a Közgyűlés módosította az Alapszabályt oly módon, hogy két alelnök helyett – a feladat-megosztás könnyebbé tétele érdekében – három alelnöke legyen a MÉSZ-nek. Így Roth János alelnök mellé mindkét jelöltet megválasztotta a Közgyűlés. Az alábbiakban Kalmár László alelnökjelölti beszédének vázlata olvasható.


A MÉSZ jövője

Gyakorlati ember lévén, a MÉSZ közeljövőjéről való elképzeléseimet egy gyakorlati példán mutatom be: a Mesteriskola Folytatás című dupla kiállításának kapcsán, melyet Pethő László barátommal közösen szerkesztettünk.

Kiállítás 1: három jellemző tervpályázatot mutatott be a Mesteriskola 2000 és 2005 közötti időszakából, ciklusonként egyet-egyet, tervekkel, makettekkel. A tervek három külön erre a célra készített Janáky István tervezte lapozóállványon voltak elhelyezve plexi tablókon, a makettek plexi posztamenseken.

Kiállítás 2: 26 fiatal, Mesteriskolát végzett építészt mutatott be a közelmúltban megépült épületükkel. Az épületfotók öt lapozóállványon voltak elhelyezve plexi tablókon (összesen 52 tablón).
A kiállítás háttereként függesztett installáció készült. A Mesteriskolán 1953—2000-ig végzett összes hallgató (közel 500) 1—1 képeslapja az aula légterében „lebegett”.


Első pont: NYITÁS

1. Nyitás a közönség felé. De nem általában, hanem célzottan: a színházba járó, szépirodalmat olvasó, zeneértő, úgynevezett kultúrközönség felé.
Mely közönség a többi művészeti ágban egyformán jártas, ugyanakkor nem tudja, az építészethez hogyan közelítsen.

2. Ennek módja a kiállításon kettős volt:
a) A helyszín megválasztása - tehát a MÉSZ és az építészet kiszabadítása a Kós Károly teremből. Ikerkiállítást rendeztünk a Kós teremben és a Szabó Ervin Könyvtár aulájában egyszerre (ahol napi 5000 látogató fordul meg).
b) A kiállítás a Budapesti Őszi Fesztivál keretében került megrendezésre, felhasználva annak mottóját: a jövő művészei-művészek a jövőnek, hírverését és pénzügyi segítségét egyaránt.

A MÉSZ jövője szempontjából tehát alapvető fontosságúnak tartom a nyitás képességét.


Második pont: FIATALOK

1. Fiatal építészek bevonása a MÉSZ munkájába.
2. Publikációhoz, kiállításhoz juttatás.


Harmadik pont: JELENLÉT

1. Tervpályázatok korrekt értékelése, opponens aki a kiírást, a zsűrizést és az összes tervet bírálja.
2. Megépült házak elfogulatlan elemzése, megjelentetése.
3. Internet

Kalmár László
építész