Épülettervek/Tervpályázat

„A múltban lendületet véve rohanunk a mába” – az FBIS architects és a Garten Studio győztes tatai terve

2021.06.22. 16:49

A tervezők számára nem volt kérdés, hogy az építészeti karakter megőrzése a koncepció fontos eleme lesz a Magyary Zoltán Művelődési Központhoz kapcsolódóan. Szempont volt az is, hogy környezetének minőségi, fenntartható, a kor esztétikai és ökológiai kihívásainak, a városi környezet terheléseinek is megfelelő zöldfelületekkel is kell rendelkeznie.

A napokban hirdették ki a "Tata Szíve" elnevezésű országos tervpályázat díjazottjait, amiről mi is beszámoltunk. A tervezők feladata az volt, hogy újragondolják a Magyary Zoltán Művelődési Központ és a volt rendelőintézet épületét, valamint a Várkanyarban elhelyezkedő környező közterületeket. Az első helyezett a Fernezelyi Kft. (FBIS architects) és a GARTEN-STUDIO Kft. közös munkája lett, amit most részletesebben is bemutatunk a pályázati anyag alapján, a tervezők leírása nyomán. 

Építészeti koncepció

A helyiek ezer szálon kötődnek a Magyary Zoltán Művelődési Központhoz, így nem volt kérdés, hogy az építészeti karakter megőrzése a koncepciónk fontos eleme lesz. Az ikonikus tetőformán túl apróbb részletekben is visszaköszön a központ gazdag múltja. Igyekeztünk minél többet megőrizni a 60-as, 70-es évek építészetéből, biztosítva a folytonosságot a városi életben. A múltban lendületet véve rohanunk a mába, az épület tömegét a földszinten bővítjük, a színháztér feletti teret pedig a próbatermek lakták be, a várra néző kivételes helyzetű terasszal.A volt rendelőintézet tartószerkezetét megtartottuk. Új térfalat hoztunk létre a fő megközelítési útvonal mellett a tömeget kis léptékben, a tér fő tengelye felé bővítve.

A szükséges felújításhoz kapcsolódóan új burkolatokat kaptak az épületek. A házak arculatával úgy idomultunk a vár és a környező óváros történeti építészetéhez, hogy közben a kortárs frissességét hozzuk a megújuló térre. A két épület tömege más-más karakterű, azonban az anyagok kiválasztásával a térrel egységes koncepciójú együttest alkotnak. Mind a két épületen megjelenik a történelmi építészettől sem idegen kerámia, de már modern szerelt kivitelben és a 21. század megkerülhetetlen anyaga a látszóbeton két különböző színben.Kapcsolódás a városi szövethez

A Tata városmagjában található tér az egykori Tata és Tóváros települések új közös főtereként, a két településrész összetartozásának szimbólumaként, egyszersmind Tata várának méltó előtereként születik újjá. E szerepkör mellett meghatározó az a funkció, melyet a két épület felújítása révén nyer a jelenleg hangsúlyosan közlekedési kiszolgáló szerepet betöltő terület. A megújuló épületekben helyet kapó kulturális intézmények, turisztikai, gasztronómiai szolgáltatások kitelepülve a térre teremtik meg a funkcionális egységet a vár, a tér és a két épület között. A közösségi térnek azonban olyan nagyszabású rendezvényeknek is helyet kell adnia, melyek függetlenek a két épület által befogadott állandó szolgáltatásoktól. Kulturális központtá kell válnia, mely egyben egy élénk turisztikai érdeklődésre számot tartó város központja is. Mindezek mellett egyúttal minőségi, fenntartható, a kor esztétikai és ökológiai kihívásainak, a városi környezet terheléseinek is megfelelő zöldfelületekkel is kell rendelkeznie. E gondolatok azok, melyeket jelen terv a térszervezés eszközeivel a lehető legnagyobb mértékben érvényesíteni kíván.Gyalogos- és kerékpárosforgalmi funkciók, akadálymentesítés

A tér újraszervezése a mai gépjármű forgalomnak alárendelt szereppel szemben a területet egyértelműen a gyalogos forgalomnak, a gépjármű forgalomtól minél inkább mentesített térhasználatnak adná át.A tér struktúrájának kialakítása során az egyik legfontosabb szervező elem a vár-kapu irányából a Művelődési Ház, valamint az Egészségház között húzódó tengely (a Váralja utca Május 1. út felé vezető szakasza). Ennek hangsúlyossá tételével, az irány egyértelmű kijelölésével kívánjuk hangsúlyozni a vár domináns szerepét, egyszersmind hangsúlyos előteret adni a Művelődési Ház bejáratának. A tengely autó-busz pályaudvar felőli vége a gyógyszertár épületének előterében egyszerre testesíti meg a tér kapuját, és szolgál optikai lezárásként is a tér irányából az itt kialakított zöldfelület révén.

A másik fontos irányultság a Váralja utca várárok menti szakasza, mely irányával szimbolikusan is reprezentálja Tata és Tóváros kapcsolatát.

Térszervezés, kapcsolódás a történeti és az újkori városrészekhez

A két gyalogos közlekedési tengely és az egykori Egészségház épülettömbje által közrefogott területet méretei alkalmassá teszik arra, hogy egy akár nagyobb rendezvény befogadására is alkalmas közösségi tér jöjjön itt létre. A nagyméretű színpad és az akár 4000 fő számára elegendő helyet biztosító nézőtér nagy teret igényel. E térnek üresen, rendezvények közti időszakokban is „befogadható méretűnek", jó arányokkal bírónak, azaz kellemes tartózkodási térnek kell lennie. Ennek érdekében részint igyekeztünk kihasználni a tervezési terület terepszinti adottságait, és magassági értelemben megmozgatni az egyes térrészeket, másrészt olyan tér-elemekkel vizuális határokat képezni, melyek ténylegesen nem osztják a teret, de diffúz módon érzékeltetik egy-egy funkció kiterjedését. Ilyenek a raszter-szerűen telepített facsoportok, a burkolatarchitektúra méretrendje, anyag- és rakásmód-béli különbségei.A burkolattal kombinált vízarchitektúra - mely a tatai vár burkolati mintaként történő alaprajzi leképezésével és az e köré csoportosuló párafúvókákkal idézi meg a vár és tó kapcsolatát – működés közben a maga aurájával egy kisebb egységet képez a nagyobb rendezvénytéren belül, míg üzemen kívüli állapotban lehetővé teszi a burkolt felület ideiglenes berendezését. Nyári üzemeltetése hozzájárul a tér temperálásához.

A volt Egészségház megújuló épületében létesülő gasztronómiai szolgáltatások az épület mentén húzódó, a várra néző, zöldfelületekkel tarkított térsávban kapnak kitelepülési lehetőséget. Ugyanezen épület északkeleti traktusának alagsori szintjén kialakított foglalkoztató a vár felé teátrumszerűen kialakított udvarral kapcsolódik a térhez.

Szerk.: Nemes D. Nikolett