Közélet, hírek

A MUT állásfoglalása a Bécsi utcai bontási engedélykérelemmel kapcsolatban

2010.12.22. 09:33

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) Elnöksége a sajtóból értesült arról, hogy az IMMOBILIA Kft. a különféle társadalmi szervezetek, lakossági csoportok tiltakozása ellenére Budapest V. Bécsi utcájában három egyedi épület bontására kért engedélyt.

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) Elnöksége a sajtóból értesült arról, hogy az IMMOBILIA Kft. a különféle társadalmi szervezetek, lakossági csoportok tiltakozása ellenére Budapest V. Bécsi utcájában három egyedi épület bontására kért engedélyt.

Az elmúlt fél év történései azt mutatják, hogy a Bécsi utcai események számos vonatkozásban összegezve mutatják társadalmunk, kultúránk és benne az urbanisztikának, mint szakmának az ellentmondásait, így nem hagyhatjuk szó nélkül azt, hogy továbbra is a világörökségi terület meglévő értékeinek visszafordíthatatlan és drasztikus tönkretételére irányuló akciók vannak folyamatban.

Nyilvánvaló, hogy a bontást követően ottmaradó üres telkek visszafordíthatatlanul kész helyzetet teremtenek, örökre megszüntetve annak lehetőségét, hogy olyan építészeti megoldás szülessen, amely a meglévő értékek megtartásán alapul, lehetővé téve persze azok korszerű építészeti eszközökkel való továbbfejlesztését.

A MUT Elnökségének továbbra is határozott véleménye az, hogy a sajátos karaktert, városképet tükröző városrészekben nem engedhető meg olyan léptékű és minőségű építési beavatkozás, ami nem a meglévő értékek továbbfejlesztésével, azok kellő mértékű figyelembe vételével, hanem azok helyett próbál meg új értéket teremteni.

Tekintettel arra, hogy az ügy már az állami, közösségi és szakmai vezetés iránti közbizalmat is súlyosan rombolja, felszólítjuk az V. kerület polgármesterét, Budapest főpolgármesterét, a belügyminisztert és az épített örökségért felelős minisztert, hogy haladéktalanul tegyenek határozott és összehangolt lépéseket azért, hogy a területen meglévő épületek ne kerülhessenek bontásra, és csak az örökségvédelem szempontjainak maradéktalan figyelembe vétele mellett épülhessenek át.

Általában sem engedhető meg az, hogy védett területen úgy kerüljenek épületek lebontásra, hogy nem tudható, mi épül a helyükre, ezért nyomatékosan felszólítjuk az építési szabályrendszerért felelős minisztériumot, hogy a kulturális örökség értékőrző fejlesztésében illetékes hivatallal együtt módosítsa ennek megfelelően az építésügy jogszabályi hátterét.

Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy az V. kerületi önkormányzat haladéktalanul indítsa el a terület félreérthető szabályozásának egyértelművé és határozottá tételét célzó rendezési tervének elkészítését, ennek hatályba lépéséig pedig azonnal rendeljen el változtatási tilalmat az érintett tömbre.

Változatlan meggyőződésünk, hogy mielőbb be kell indítani azt a párbeszédet, amelynek során mind a szakmai, mind a városi közvélemény megismerheti és folyamatosan véleményezheti a terveket.

Budapest, 2010. december 20.

A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége