Épületek/Középület

A pécsi klinika átalakítása és bővítése

2015.11.11. 15:33

1966-ban adták át az akkori igények szerint korszerű pécsi 400 ágyas klinikát, 1999-ben pedig a hozzá csatlakozó Szívgyógyászati Klinikát. Az elavult műszaki állapotú eredeti épület Csikós Zoltán és Peity Attila építészek vezetésével két lépcsőben újult meg, 2007-ben elkészült a Térségi Diagnosztikai és Szűrőközpont (TDSZK), majd 2015-ben megtörtént a teljes épület átalakítása és bővítése.

Az eredeti épület ismertetése


A pécsi 400 ágyas klinika terveit Gádoros Lajos készítette 1959 és 1961 között, átadására 1966-ban került sor. A tervek a kor legkorszerűbbnek tartott kórháztervezési elvei alapján készültek. A hatalmas, közel 33.000 m2 bruttó alapterületű épület a háború utáni magyar építészet, és azon belül a kórházépítészet jelentős alkotása volt, mely időtálló, a mai napig érvényes építészeti értékeket mutat fel.

Az épület T-alakú alaprajzi szervezésű. Az Ifjúság útjával párhuzamos, kert felőli szárnyak közül a nyugati az „A”, a keleti a „B”, az ezekre merőleges a „C” szárny. Ez utóbbi nagyon határozottan, karakteres módon kiáll az Ifjúság útjára. Az „A” és a „B” szárny az ápolási egységeket fogadta be, a betegszobák előtt összefüggő, végigfutó erkélysorral. Az épület keleti végén az emeleti kontúrból az alsó két szinten kilógó „B2” lepényrészben kaptak helyet az oktatási termek és az abból kiálló nagy előadóterem, mely tömegével az épület térbeli kompozíciójának hangsúlyos eleme. A „C” szárny a műtő és a diagnosztikai, valamint a tanszéki helyiségeket foglalta magában. Az épület 11 szintes, a központi közlekedő blokk a szárnyak találkozásában található. A terület déli irányú lejtése miatt az épület utcai főbejárata, előcsarnoka a „C” szárny magasföldszintjén, a kert felőli bejáratai a mélyföldszinten lettek kialakítva.
Az utcaszint alatti alsó szintek homlokzatai rusztikus terméskő burkolatúak, végigfutó látszó nyersbeton attika – parapet - mellvéd sávval, ami a déli homlokzat épületszárnyainak síkváltásában hangsúlyos formai elemként megjelenő csigalépcsővé alakult át. A felső, általános szintek jellemző homlokzatburkolata a helyi Zsolnay gyárban készített pyrogránit volt. A külső síkra helyezett ablakok, és az ezek vonalában végigfutó, a pyrogránit mezőket tagoló hangsúlyos, széles nútok az épület karakterének meghatározó elemei voltak. Az „A” és „B” szárnyak betegszobái vakolt homlokzatot, az előtte futó erkélysor markáns üvegkorlátot kapott.

Az épülethez több szinten közvetlenül csatlakozva 1999-ben épült meg a Szívgyógyászati Klinika (tervezők: Csikós Zoltán, Varga Levente).


 

 

TDSZK (2005-2007)


2007-ben Európai Uniós forrásból, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében az épület „B” szárnyának mély- és magasföldszintjén elkészült a Térségi Diagnosztikai és Szűrőközpont (TDSZK, tervezők: Csikós Zoltán, Peity Attila). A korábbi ambulanciák helyén új radiológiai, endoszkópiai, ortopédiai, szemészeti és sebészeti vizsgálók - valamint egy gyorslaboratórium épült ki.

A korábbi belső terű, sötét, meglehetősen nyomasztó mélyföldszinti váróteret, az épület lepényrésze és a magas épületszárny csatlakozásánál, a szélső traktus födémének kibontásával és egy üveg felülvilágító „doboz” ráépítésével természetes fényhez jutattuk, ezáltal barátságosabbá és levegősebbé tettük. A két ambuláns szint az így kialakult galériás téren keresztül közvetlenül kapcsolódik egymáshoz, ebbe a térbe került a két szintet összekötő egykarú lépcső valamint egy üvegezett felvonó is.

 

Átalakítás és bővítés (2008-2015)


Újabb Európai Uniós támogatással, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében további fejlesztésekre nyílt lehetőség. Az első elképzelések nagy, az egész város egészségügyi létesítményeire kiterjedő projektekről szóltak, ami részeként a 400 ágyas klinika környékén is több nagyszabású beruházás valósult volna meg. A megpályázható támogatással a fejlesztés végül a 400 ágyas klinika átalakítására és bővítésére korlátozódott. A támogatási pályázat és az építési engedélyezési terv 2009-ben, a kiviteli terv 2010-ben készült el.

A beruházás, bár az épület műszakilag és funkcionálisan egy egységet képez, három pénzügyi forrásból valósult meg:

  • Pólus Program TIOP 2.2.7 (EU-s támogatás+önrész)
  • Sürgősségi Program TIOP 2.2.2 (EU-s támogatás+önrész)
  • Oktatási Központ PTE (saját forrás)

Az építés ütemekre bontva, folyamatos működés mellett zajlott. Az épület átadására 2015 szeptemberében került sor.

 

A tervezett koncepció, funkcionális ismertetés


Az épület átalakítása során a belső struktúrák alapvető megváltoztatására nem volt szükség.

Az „A” és „B” oldalszárnyakban továbbra is az ápolási egységeket helyezték el, a szárnyak 3,40x6,80 m-es szerkezeti méretrendje éppen lehetővé tette korszerű, 1 és 2 ágyas, saját fürdőszobás kórtermek kialakítását, közvetlen kijárattal az oldalfolyosóra. Az osztályos kiszolgáló helyiségek a szárnyak északi traktusában kaptak helyet. A szakambulanciák az „A” szárny magas- és mélyföldszintjén találhatók, így kapcsolódnak a „B” szárny ugyanezeken szintjein már működő TDSZK ambulanciáihoz.A többtraktusos, nagyobb szerkezeti méretű, nagyobb teherbírású födémekkel rendelkező „C” szárny továbbra is a speciális funkciók befogadására szolgál. Itt a szerkezeti rendszer - a páros pillérek és a méretrend - nagyon megnehezítette az új alaprajzi kialakítást, viszont a sok eredeti szerelőakna a gépészet szempontjából igen kedvezőnek bizonyult. Ebbe a szárnyba kerültek a műtők és az intenzív helyiségek. Az I., II. és III. emeleten, a keleti oldalra csoportosítva helyeztük el az intenzív ápolási részlegeket, míg a keskeny nyugati traktusba az orvosi szobákat. Az azonos funkcionális és gépészeti igényű egységeket hasonló alaprajzi rendszerben terveztük meg. A „C” szárny felső három szintjén helyezkedik el a központi műtőblokk. Az egész koncepció megvalósíthatóságának alapfeltétele az volt, hogy tudunk-e korszerű műtőblokkot kialakítani a régi épületben. A meglévő épület adottságai miatt szintenként három, összesen 9 műtőt tudtunk elhelyezni. A műtők betegforgalmát az egység elején elhelyezett diszpécserközpont szervezi. Mindhárom szinten található betegátfektető, míg a személyzet zsilipelését - támogatói igényre - központosítva oldottuk meg. A belső személyzeti forgalom céljára egy lépcsőházat és egy személyfelvonót terveztünk. A „C” szárny magasföldszintjén található az épület főbejárata és előcsarnoka.


Az „A” és „C” szárny VII. emeletét a Laboratóriumi Medicina Intézet foglalja el, a „B” szárny legfelső szintjén orvosi szobák kerültek kialakításra. A központi kiszolgáló helyiségek, központi raktárak, öltözők, gépészeti és elektromos helyiségek, a tetőszinti nagy gépház kivételével, az alagsori szintre kerültek.

A tervezett funkciók nem fértek el teljes egészében a meglévő épületben, ezért két helyen terveztünk bővítmény. Az egyik az épület déli oldalán, az alagsori szinthez kapcsolódó, a kert felé homlokzatos, földszintes épületszárny („A2” és „B3” szárnyak). Az „A2” szárnyba a Nukleáris Medicina Intézet, a „B3” szárnyba pedig a Radiológia került. Ezen - nagydiagnosztikai berendezéseket használó - részlegek számára a földszinti pozíció kifejezetten kedvező, valamint a telepítés a későbbi bővítésüket is lehetővé teszi (keleti irányban MR diagnosztika, nyugati irányban PET Centrum). Mindkét szárnyban a személyzeti helyiségek a kert felé tájolt, a betegvárók pedig - a korábbi TDSZK-hoz hasonlóan - felülvilágított terekben kaptak helyet.


A másik bővítmény az épület északkeleti öblében, az Ifjúság útja felüli támfal takarásában, a mélyföldszinten került kialakításra. Ebben a bővítményben, illetve a „C” szárny mélyföldszintjén készült az SO1 besorolású Sürgősségi Betegellátó Osztály. A mentőhelikopter leszálló az „A” szárny tetejére került, közvetlen betegfelvonó kapcsolattal az SBO-hoz, illetve a „C” szárnyban található intenzív részlegekhez és műtőblokkhoz.

Tömegalakítás


Az áttervezés egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy a 400 ágyas klinikai épület tömege és kontúrja a lehető legkisebb mértékben változzon. A két földszintes bővítmény elhelyezése során is ezt tartottuk szem előtt, ezért került mind a kettő olyan helyre, ahol a lehető legjobban belesimul a környezetbe. A déli bővítmény alépítmény jellegű, az alagsori homlokzatot eredetileg betakaró rézsű helyén épült járható, részben zöld tetővel. Az SBO bővítménye az Ifjúság úti támfal és az épület közötti „gödörbe” került, tetőszerkezete a Szívgyógyászati Klinika tetejéhez hasonlóan, ötödik homlokzatként, került kialakításra, felülvilágítókkal.

A bővítményeken túl, magán a 400 ágyas klinika épületén is készült néhány, az épület tömegét jelentősen nem befolyásoló változtatás. Ilyen a tetőszinti gépház megnövelése keleti irányban, itt ezen felül kulisszafalak is készültek a kültéri hűtőgépek takarása céljából. A helikopter leszálló alatt egy folyosónyi bővítést terveztünk a VII. emeleti laborokhoz.
 

Homlokzatképzés

A felújítás során törekedtünk arra, hogy az épület homlokzata, a hőtechnikai követelményeket is kielégítő, korszerű szerkezetek alkalmazása mellett is megőrizze eredeti karakterét. Az elöregedett, jelentős felületről már lehullott, a vasbeton szerkezetre és a kitöltő falazatra közvetlenül ragasztott, ezáltal erősen hőhidas pyrogránit burkolat helyett hőszigetelt, átszellőztetett, szerelt kerámia burkolat készült. Az eredeti homlokzatok elsődleges hézagrajzát képező markáns nútokat fém profilok beépítésével rajzoltuk vissza, a másodlagos hézagrajzot a három jelenlegi lap méretével közel megegyező új lapok adják.

Az eredetileg vakolt felületeken szálas hőszigetelésű vakolatrendszer készült. Az alépítményként, támfalszerűen kialakított déli bővítmény homlokzatán jellemzően a régi támfalakból lebontott kövekből készült burkolatot és nyersbetont alkalmaztunk. A kőburkolatot kapott keleti bővítmény (SBO) a „C” szárny nyugati oldalára épített Szívgyógyászati Klinika építészeti arculatát idézi.
A fa és acél nyílászárók helyére az eredeti osztásokat követő, a TDSZK-nál már alkalmazott hőhídmentes alumínium nyílászárókat terveztünk. A homlokzati nyílások megváltoztatása csak néhány helyen vált szükségessé. Ilyenek például a „C” szárny keleti homlokzatán megjelenő műtőszinti nyílászárók. A korábbi három, VI. emeleti műtő előtt függőleges árnyékoló lamellákkal ellátott, a homlokzati síkból markánsan kiugratott doboz volt látható. Az átalakítás során a IV., V., és VI. emeleten létesült 3-3 új műtő miatt a kiugró árnyékoló elemeket mindhárom szinten megjelenítettük, az arányok, a hangsúlyok megőrzése miatt csökkentett méretben, könnyedebb szerkezettel.

 

Belső kialakítás

A közlekedők nagyobb igénybevételű külső és belső nyílászáróit porfestett, horganyzott acél szerkezetekből terveztük, a helyiségekre porfestett acéltokos, laminált felületű, lyukfuratolt faforgácslapból készült ajtólappal ellátott ajtók kerültek. A kórházi épületekkel kapcsolatos elvárások gyors változása miatt a válaszfalak gipszkartonból épültek. A fő közlekedők, előterek falburkolata nagyméretű, kőhatású kerámia, a normál közlekedők fal- és padlóburkolata kőkerámia lett. Az álmennyezeteket fix gipszkartonból, illetve bontható sávos ásványirost lapokból terveztük. A technológiai szempontok miatt szükséges klimatizáláson túl a kórtermek hűtőgerendás hűtést kaptak. Az épületben automatikus vízköddel oltó rendszer és csőposta hálózat készült.Csikós Zoltán és Peity Attila 


Kivitelezés Mapei termékekkel

Hidegburkolás 50.000 m2-en

Az aljzatkiegyenlítés után a lépcsőház nagyobb lapjait Keraflex Maxi S1-gyel, míg a folyosók aljzatát Adesilex P7 ragasztóval ragasztották. A csempézés mind a folyosókon, mind a kertcsarnokban Kerabond T-vel történt, a kórtermekben lévő vizes helységek vízszigetelését Mapelastic Aquadefense-szel oldották meg.

Az aljzatkiegyenlítést a nagyobb szintkülönbségek miatt Ultraplan Renovation-nel történt.

Melegburkolás 20.000 m2-en

A PVC burkolat alá a kiválóan terülő Ultraplan Eco 20 aljatkiegyenlítő lett használva. Míg a ragsztására az Ultrabond 333 PVC ragasztót, a szegélyragasztásra pedig az Adesilex LP kontaktragasztót használták.

8000 m2 Homlokzat Mapei hőszigetelő rendszerrel
 
Mapei kőzetgyapot hőszigetelő rendszerével készült, ahol a fedő vakolat a kiváló páraáteresztő képességű és vízlepergető, időjárásálló anyagot a
Silancolor Tonachino-t használták fel a kivitelezés folyamán.

Betonjavító anyagok 2000 m2-en 

A homlokzaton több helyen meg kellett tartani az eredeti beton struktúráját. A nagyobb javításokhoz a Planitop 400, a felületi betonkozmetikához a Planitop 550-es anyagot használták.

Az alaksorban lévő betonszerkezetek javításához pedig a Mapegrout Tissotropico betonjavító lett felhasználva.

Adatok
 
Referencia megnevezése: Pécsi 400 ágyas Klinika
Fejlesztő/beruházó/ tulajdonos: Pécs Tudományegyetem gazdasági főigazgatóság
Generálkivitelező: Strabag Zrt.
Kivitelezési időszak: 2013-2015.
Mapei termékekkel végzett munkálatok: Hideg- és melegburkolás, Homlokzati hőszigetelés, betonjavítás
Felhasznált MAPEI termékek

Primer G, Ultraplan Renovation, Ultraplan Eco 20, Ultrabond 333, Adesilex LP, Adesilex P7, Adesilex P9, Kerabond T , Keraflex Maxi S1, Mapelastic Aquadefense, Keracolor FF Flex, Mapesil AC, Silancolor Tonachino, Mapegrout Tissotropico, Planitop 400, Planitop 550