Közélet, hírek

A Podmaniczky Program legfontosabb elemeinek megítélése

2006.03.24. 10:27

A Studio Metropolitana Kht. sajtótájékoztatója

A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. legújabb tanulmánya a Podmaniczky Program közcélú közlekedéssel, valamint a lakó- és közterületi fejlesztésekkel kapcsolatos elemeinek megítélését vizsgálta.

A tanulmány legfontosabb megállapításait Bihary Gábor, a Fővárosi Közgyűlés Európai Integrációs és Külügyi Bizottságának elnöke, Tóth József XIII. kerületi polgármester, a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács Stratégiai Tervezési Bizottságának elnöke és Ongjerth Richárd, a Studio Metropolitana ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón mutatta be. 

Összefoglaló megállapítások
A Podmaniczky Program közcélú közlekedéssel kapcsolatos programelemeinek többsége igen nagy társadalmi egyetértésre talált a fővárosiak körében. A megkérdezettek leginkább a tömegközlekedési járműállomány folyamatos cseréjét s újabb metróvonalak építését, valamint a jelenlegiek felújítását igénylik. Mindemellett az autóval közlekedők helyzetén is javítanának: fontosnak tartják egységes parkoláspolitika kialakítását, valamint a parkolásfejlesztést, így a P+R rendszer fejlesztésének lakossági támogatása is szinte teljes körűnek mondható.

A kötöttpályás közlekedési eszközök fejlesztése tekintetében a budapestiek kedvezően ítélik meg a villamosok vonalának meghosszabbítását és összekötését. Nagy többségük fontosnak tartja a Ferihegyi repülőtér és a város közötti gyorsvasút kialakítását is. A Budapesti Közlekedési Szövetség teljes körű megvalósítását a budapestiek közel háromnegyede tartja szükségesnek.

A lakó és közterületi fejlesztésekkel kapcsolatos programelemek is pozitív társadalmi visszhangot váltottak ki. A városrehabilitáció kiterjesztését, az elöregedett, lepusztult városnegyedek felújítását, életre keltését, az államilag támogatott panelfelújítási programot, valamint a fokozott köztisztasági beavatkozásokat fővárosiak többsége fontosnak ítéli.

Az agglomerációs zöldgyűrű védelmét szolgáló intézkedéseket és a Duna megközelíthetőségének javítását is lényegesnek érzi a budapestiek többsége. 

A tanulmányt megalapozó telefonos adatfelvétel 2005. negyedik negyedévében, 300 fős reprezentatív, 18. évüket betöltött budapestieket magába foglaló minta alapján történt.

(részlet a sajtóanyagból)