Épületek/Középület

A régi és az új egysége: a CEU belvárosi épületegyüttese

2016.09.23. 14:16

Sheila O´Donnell és John Tuomey és az M-Teampannon építészei tervezési filozófiájában nagy hangsúlyt kapott az átjárhatóság, a CEU teljes kampuszán létrejövő belső rend megalkotása. Sebészi alapossággal nyúltak a már meglévő épületekhez, láncként fűzték egymásra a belsőudvarokat és mindeközben szem előtt tartották a fenntarthatóságot is. 

Tervezési feladatunk a CEU fejlesztési törekvéseit tükröző építészeti koncepció kidolgozása volt. A tervezési terület a Nádor u. 9., 11., 13., 15. és Október 6. u. 12. telkeket foglalja magába,beleértve a meglévő Faculty Tower – Tanulmányi szárnyát. A fejlesztés fő célja az egyetem működési feltételeinek biztosítása egy létesítményben, a belvárosi kampuszon. 

Az engedélyezési terv kidolgozása során újra és újra tisztáztuk a megválaszolandó megrendelői igényeket. Az Egyetem intézményeivel a kivitelezést megelőző két évben számos egyeztetést folytattunk. A tárgyalásos munkamódszerünknek köszönhetően a megfogalmazott igényekre adott válaszok és a tervek közösen fejlődtek. Az építészeti koncepció a program részletes tanulmányozásán, saját kutatásainkon, benyomásainkon és elemzéseinken alapszik. Az így kapott eredményt újra és újra ellenőriztük, újragondoltuk a CREO - CEU Kampusz Ingatlan-Fejlesztési Irodával közösen. 

A használókkal folytatott beszélgetések segítették a program megértését, egyúttal bepillantást nyerhettünk a CEU működésébe, valamint az intézetek közötti – és azokon belüli - kapcsolatokba. A megszerzett információkat és az eredeti programot összevetve meghatároztuk és csoportosítottuk az Egyetem igényeit, mint a funkcionális intézménycsoportok, építési telkek vagy a fejlesztés ütemezhetőségének lehetőségei.
 

A tervezés során a következő nehézségekkel szembesültünk:

Jelenleg a régi épületek és a különféle kisebb-nagyobb toldalékok gyengítik egymást. A kapcsolat az egyes elemek között szövevényes. A meglévő együttes befelé forduló és kusza, az egymástól elhatárolt, szigetszerű épületrészek képtelenek az együttműködésre. Ahhoz, hogy eljussunk egyik épületből a másikba, gyakran ki kell mennünk az utcára. 

Tervezési filozófiánkban kiemelten nagy hangsúlyt kap az átjárhatóság elve. Célunk egyfajta belső rend megalkotása a teljes kampuszon. Elemző megközelítésünkkel kirakójátékhoz hasonlóan illesztjük össze a CEU különféle alkotóelemeit. A bontási, korszerűsítési, rekonstrukciós és az új építési munkák ésszerű, ütemezett megvalósítását javasoljuk. Csapatunk a tervezési folyamat szerves részeként tekint a fenntarthatóságra, mind a kivitelezés, mind a későbbi üzemeltetési időszakában

Óvatosan, sebészi alapossággal nyúltunk az épületekhez, hogy tiszta, világosan olvasható láncba fűzzük fel a belsőudvarokat - ezzel egységbe foglaljuk a régit és az újat. Az első lépés utat nyit a következő ütemek felújítási és építési munkái számára. 

Koncepciónk jól olvasható egységbe foglalja a CEU minden tanszékét, intézetét, intézménycsoportját. Az üvegtetőkkel fedett belsőudvarok köré szerveződő közösségi és oktatási helyiségek változatos belső világot eredményeznek, összhangban a budapesti urbánus kultúrával és a Közép-Európai Egyetem szellemi világképével.

Az épületek közötti új átnyitások, passzázsok csökkentik a zavaros közlekedők számát és megszüntetik a zsákutcákat. A közlekedőrendszer világos rajza javítja a kampusz ”szellemi térképének” olvashatóságát. A régi és az új épületekben kertépítészeti eszközökkel kialakított zöld terasztetőket, bejárható tájképi tetőt alkottunk, egyfajta ”budapesti függőkertet”. E tetők növényzete fontos szerepet játszik az épületek hőnyereségének csökkentésében, emellett emelik a projekt környezeti fenntarthatóságának fokát. A fedett belsőudvarok temperált belső környezete és a természetes szellőzés praktikuma biztosítja az alacsony karbon kibocsátást és a hosszú távú energiatudatosságot. 

Városszerkezeti összefüggések

A belvárosi épületek beépítésének elemzése azt mutatja, hogy a tömbök jellegzetes belsőudvaros beépítési mintázat szerint fejlődtek, ami lehetőséget nyújt a mély tömbbelsők beépítésére. Az utcafronti beépítés szélesebb, a természetes megvilágítás és szellőzés két irányból biztosítható. Az udvar melletti oldalsó szárnyak keskenyebbek, és csak egy irányból, a belső udvar felől kapnak fényt. Jellemzően tömör tűzfalak határolják az épületeket. 

Belsőudvaros beépítés 

A belsőudvaros beépítés illeszkedik az Egyetem programjához, hiszen a teresebb, szélesebb egyterű irodák az utcafronton, a kisebb, egyfős irodák, közlekedők, pihenők pedig az oldalszárnyakban, míg az egyedi igényeket támasztó terek hátul az udvar mögött helyezhetőek el. A belsőudvarokat mind horizontális, mind vertikális, mind diagonális értelemben összekapcsoljuk egymással.

A tervezési terület környékén a tömbök jellemzően dupla telekszélesség mélységűek. A CEU egy nagyobb városi tömböt foglal el. Ez a városi közeg sokkal összetettebb beépítés lehetőségét kínálja, új utak, terek nyitását a tömbbelsőben; nyitott terek kihasítását, a kampusz szívének megalkotását, illetve a kívánt használati módnak megfelelő léptékű terek létrehozását. A CEU épületegyüttese végignyúlik a tömbön a Nádor utcától az Október 6. utcáig, és a Zrínyi utcai sarokig. A kampusz a rekonstrukciót követően a belváros szerves részévé válik. 

Helyi városszöveti mintázat

Az utcák többsége K-Ny-i irányban fut a Dunától a pesti várostestbe, a Bajcsy-Zsilinszky utcát keresztezve. Mindemellett a Vigyázó Ferenc utca a CEU tömb közepénél ér véget, a 15. számú házat tengelyesen a Dunára, illetve a túlparton Budára irányítva. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a kampusz főbejárata láthatóvá váljék a Roosevelt tér és a Duna felől, egyúttal az Egyetem számára izgalmas megnyitást jelent nyugati irányban a Duna és Buda felé. Ez a jelenség erősíti a CEU vizuális jelenlétét Budapest városképében. A tetőterasz kávézóból feltárul az egész város.
 

Hidasnémeti Máté
 

  

Professzionális rétegrendek - modern, látványos belső terek, izgalmas, inspiráló egyetemi környezet


A budapesti Közép-Európai Egyetem (CEU) eddigi épületei szétszórtan helyezkedtek el a városban. A még mindig zajló építés célja, hogy az egyetemi épületek egy helyen, a Nádor utcai főépület körül helyezkedjenek el. Az építést megelőző tervezés egyik legnagyobb feladata az volt, hogy olyan új építményeket alakítsanak ki, amelyek jól illeszkednek a meglévő műemléki környezetbe.

Képeink az új, illetve felújított épületek belső környezetét mutatják, amelyek alapján elmondható, hogy a célt messzemenően sikerült teljesíteni. Igen korszerű, mégis hangulatában, stílusában a régi patinás egyetemi épületek hangulatát hordozó atmoszféra jött létre. Az építkezések ugyan 2019-ig tartanak, de az elkészült tereket már használatba vette az intézmény.

A CEU felújítása és építése során a Ratskó-Bau Kft. a hideg-, a Dósa Padló Kft. a melegburkolási feladatokat végezte el a Mapei segédanyagaival.
A hidegburkolati kivitelezők vizes blokkok, folyosók, lépcsőházak, menekülő lépcsőház, előadótermek, háttérhelyiségek burkolatait építették ki. A vizes helyiségekben 10x10 cm-es gresmozaikot ragasztottak ADESILEX P9 ragasztóval padlóra és falra egyaránt. Fugázáshoz a KERACOLOR FF FLEX fugaanyagot használták. 30x30 cm-es lapokkal burkolták a háttérhelyiségeket, lépcsőket és a menekülő lépcsőházat, szintén az ADESILEX P9-et és a KERACOLOR FF FLEX-et alkalmazva. Összesen 2500 m2 hidegburkolat kivitelezését végezték el.

Hidegburkolati rétegrend - I.

 • PRIMER G tapadásjavító alapozó
 • PLANITOP 400 betonjavító habarcs a lépcsők kiegyenlítésére
 • ULTRAPLAN ECO 20 kiegyenlítőanyag a tükörsima fogadófelülethez
 • ADESILEX P9 ragasztóanyag
 • KERACOLOR FF FLEX fugázóanyag
 • MAPESIL AC hézagtömítő
 • normál és kisméretű hidegburkolat

Hidegburkolati rétegrend - II.

 • PRIMER G alapozó
 • ULTRAPLAN ECO 20 kiegyenlítő habarcs
 • MAPELASTIC AQUADEFENSE vagy
 • MAPELASTIC kent szigetelés MAPENET 150 üvegszövet-háló beágyazással, MAPEBAND és MAPEBAND PE 120 hajlaterősítők beépítésével
 • ADESILEX P9 ragasztóanyag
 • KERACOLOR FF FLEX fugázóanyag
 • MAPESIL AC hézagtömítő

A folyosókat a Dósa Padló Kft. 4600 m2-en linóleum burkolattal látta el, míg a közösségi terekben és előadótermekben 1000 m2-es nagyságrendben svédpadlót, az irodákban 5500 m2-en szőnyeget ragasztottak.

Melegburkolati rétegrend –I.

 • előregyártott vaslemez hidak és lépcsők, hangszigeteléssel vagy esztrichbeton
 • OSB fogadófelület vagy PRIMER MF alapozó
 • ULTRABOND ECO S955 1K ragasztó
 • svédpadló

Melegburkolati rétegrend –II.

 • magas nedvességtartalommal rendelkező esztrichbeton
 • TRIBLOCK P alapozó vagy esetenként, ha gyors munkatempóra volt szükség, akkor ECO PRIM PU 1K TURBO nedvességzáró gyanta
 • ULTRABOND ECO 20 aljzatkiegyenlítő
 • ULTRABOND ECO 520 ragasztó
 • linóleum 

Adatok

Referencia megnevezése: Közép-Európai Egyetem (CEU)
Mapei termékkel végzett munkálatok:

 • Hidegburkolás, melegburkolás
 • Helyszín: Budapest
 • Kivitelezés éve: 2015-2016
 • Beruházó: CEU
 • Építész: M-Teampanon Építés és Mérnöki Iroda
 • Generálkivitelező: Market-Strabag Zrt.
 • Hidegburkolati kivitelező: Ratskó-Bau Kft.
 • Melegburkolati kivitelező: Dósa Padló Kft.
 • Mapei partnerkereskedő: Ratskó-Bau Kft.
 • Mapei kapcsolattartó: Garay Gergely
 • Felhasznált MAPEI TERMÉKEK
 • Hidegburkolás: Primer G, Ultraplan Eco 20, Planitop 400, Adesilex P9, Mapelastic, Mapelastic Aquadefense, Mapenet 150, Mapeband, Mapeband PE 120, Keracolor FF Flex, Mapesil AC Melegburkolás: Ultraplan Eco 20, Ultrabond Eco 520, Triblock P, Eco Prim 1K Turbo, Ultrabond Eco S955 1K, Ultrabond 333


forrás: 53. Mapei Krónika