Épületek/Örökség

A Szent József hajlék felújítása Egerben

2002.08.12. 12:06

Generál tervező: Egri Építész Iroda

Az egri Almagyar-Merengő domb szélén, a Rozália temető fölött, közel a kisváros Téglagyárához, illetve annak bányaterületéhez, hatalmas szőlőtáblák alatt, parkosított környezetben fekszik a Szent József hajlék, melyet az angolkisasszonyok rend építetett 1903-ban, majd újított fel 1925-ben. A főépülethez tartozott még egy kápolna és három vincellérház. A kastély a rend pihenőházaként működött, innen irányították a hallgatók mezőgazdasági gyakorlatát is. A kastély körül, a szőlők között megvalósítottak mintegy hét hektáros parkot létesítettek.A II. világháború után államosították, a Borforgalmi Vállalaté, majd egy magánvállalkozóé lett. A park elvadult, részben elpusztult, az épületek egyre gyorsuló ütemben romlottak. Az 1990-es évek közepére a kápolna és a kastély is az összeomlás határán volt. Ekkor, többéves próbálkozás után, sikerrel járt és megvásárolta a jelenlegi tulajdonos, aki egyúttal birtokolja a Tégla-gyár a környék nagy részével együtt.A program szerint a kápolnát eredeti szépségében helyre kellett állítani, a Szent József hajlékot minimális átalakítással fel kellett újítani, és bővíteni kellett egy uszodaszárnnyal. A mintegy 400 m2-es főépület főbb helyiségei, lépcsőháza változatlan, két új vizesblokk készült. A kb. 300 m2-es uszodarész alacsonyabb tömeggel, hátrahúzva, részben a lejtős terepbe süllyesztve készült, hogy a hangsúly az eredeti szépségében felújított kastélyra essen. A vincellérházakat már nem lehetett megmenteni, helyük a kastély főhomlokzata előtt szerencsésnek sem volt nevezhető. Helyettük a kert déli részén egy nagyrészt földbe süllyesztett ún. "földház" épült. A kert, megtartva eredeti szerkezetét, illetve a még meglévő faállományt, az elmúlt néhány évben teljesen újjászületett.


Tervezők:
Generál tervező: Egri Építész Iroda
Építész: Dely György, Jacsó Tibor
Statikus: Styaszny Sándor, Renn Gábor
Épületgépész: Vankó László (ENERGOTECH Kft., Eger)
Elektromos tervező: Bozsó Ferenc (POLIVÁLL Bt., Eger)