Egyéb cikkek

„A Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete” építészeti és városrendezési ötletpályázat

2008.12.05. 13:19

4,5 millió forintos II. díjban részesült a Sztájl Vizuális Alkotó Bt. pályaműve.
tervezők: Galina Zoltán, Varró Ákos
szakági tervezők: Csapliczky László, Farner Magda, Kotschy András, Nagypál Géza, Strack Lőrinc, Wettstein Miklós
m
unkatársak: Barócsi Sándor, Belányi Zsolt, Fischer Gabriella, Majorcsik Tímea, Szabó Attila, Szabó Csilla

4,5 millió forintos II. díjban részesült a Sztájl Vizuális Alkotó Bt. pályaműve.
tervezők: Galina Zoltán, Varró Ákos
szakági tervezők: Csapliczky László, Farner Magda, Kotschy András, Nagypál Géza, Strack Lőrinc, Wettstein Miklós
m
unkatársak: Barócsi Sándor, Belányi Zsolt, Fischer Gabriella, Majorcsik Tímea, Szabó Attila, Szabó Csilla

 

27. bírálati sorszámú pályamű

 Részletes bírálat

Építészeti minőség
A pályamű azon kevés munkák közé tartozik, amelyek a lehető legnagyobb teljességgel vállalják fel és tartják meg az 1960-as évek épületeit és ennek az építészetnek a hangulatát. Az MSH és az SZTK épületének szinte teljes megtartásával egyidejűleg felvállalja azt is, hogy a két különböző épületet továbbra is két külön elemként kezeli, azokat sem üzemi, sem közönségforgalmi funkciójában nem kapcsolja össze. Az MSH/rendezvényház/ tömegét kis mértékben bővíti, míg az SZTK épülettömbje mögé terjedelmes új színházat épít. Az így megnövelt tömegek sem túlméretezettek, a lakótömbök viszonylatában is kiérlelt arányúak. A pályaműben kidolgozott javaslat a „mindent megtartó” koncepciók közül az egyik kiemelkedően sikeres megoldásnak tekinthető.
A meglévő és megmaradó épület homlokzatokat a „régit megőrizve” gondolatkör jegyében átalakítja, az átformálás során retró jelleggel a Károlyi Antal féle építészet megidézését sikerrel vállalja fel. A meglévő épületek adottságait jó érzékkel megőrizve értelmezi át, az SZTK épület alacsonyabb tömbjének raszter-rendszerét nagyvonalú homlokzati motívummá érleli, a keresztben álló magas tömeg mára kicsit megfáradt homlokzatait a tömör felületekbe játékosan komponált nyílásokkal oldja fel. Az MSH (rendezvényház) előcsarnokának homlokzati átépítése, illetve részbeni megtartása ugyanakkor kevésbé nívós, koncepcionálisan teljesen más utakon járó tervezői alapállásra utal. A bemutatott tervlapokon egységesen homogén, finom anyaghasználatot vonultat fel, de nem utal arra, hogy ez a homogenitás és az ehhez szükséges magas anyag- és minőségi színvonal miképpen hozható létre.
A pályázati mű egy figyelemre méltóan sikeres építészeti kísérlet arra, hogy az 1960-as évek elejének építészetileg magas színvonalat képviselő középületei miként újíthatók meg. A 60-as évek lenyomata, a Károlyi féle építészet szellemisége talán az összes pályamű közül a legteljesebben van jelen ebben a műben. E kísérlet eredménye ugyanakkor ennél nem is hoz létre sokkal többet, az áthangolással csak részben sikerült emblematikus építészeti művé a XXI. század szombathelyi színházává érlelni a pályamunkát.

Városszerkezetbe, környezetbe illeszkedés minősége
A pályázó lényegében elfogadja a tervezett körforgalmi csomópontot és a terület jelenlegi közlekedési rendjét. Kisebb beavatkozással a Március 15-e tér forgalmát kívánja csillapítani. A Március 15-e tér építészeti szerkezete szinte változatlan marad a megtartott épületek és térarányok révén. A tér átrendezése jobbára díszítő jelleggel történik térburkolatok építésével, zöldfelületek kialakításával, ugyanakkor a pályaműből nem derülnek ki a szintviszonyok. Az épületek közötti távfűtési melléképület szárnyának elbontásával a tér és a Pelikán park között gyalogos összeköttetést teremt, mely területen jelöli ki a szabadtéri színpad, vagy mobilszínpad helyét. Ez a kapcsolat erőtlen, nem alkalmaz térépítési elemeket, nem tartalmaz gyalogos kapcsolat a Pelikán park felé. A teherforgalom megoldása a gyakorlatban alkalmazott megoldásoktól idegen, oldalról történő rakodás nem alkalmazható.
A mélygarázs megközelítésére szolgáló rámpák, csatlakozások megfelelőek, a szükséges parkoló-számot biztosítja, közlekedési kapcsolata, forgalomtechnikai megoldásai megfelelőek a mélygarázs-megközelítés forgalmi rendjének kivételével. A kihajtás a Deák Ferenc utca felé normál forgalmi viszonyok mellett nehézkes.

A funkcionális kialakítás, funkcionális igények kielégítésének minősége
A pályamű igazolja a két épület megtarthatóságát annak árán, hogy azok nem egy egységes intézményként működnek. Felvállalja azt, hogy két külön épület jön létre különböző tartalommal, feltételezhetően más igényszinttel és más vendégkörrel. A pályázati mű állásfoglalása szerint a két épület szétválasztása nem okoz olyan funkcionális hátrányt, mint amit a szakaszolhatóság, vagy csak az egyik épület megépítésének a lehetősége biztosít. A pályázó az épületek funkcionális rendjét a programnak megfelelően lényegében megoldja.
A pályamű színháztechnikailag részletesen kidolgozott, a színházterem jól variálható. A színház és a TV működése megfelelően elkülönül. Hibájául róható fel, hogy a páholysorok látási viszonyai nem minden színpadforma esetén fogadhatók el. A díszletbeszállítás nem kielégítő.

Az épület kulturális tartalma, kulturális üzenetének ereje
Az épület kulturális üzenete lehet a folytonosság, a 40-50 évvel ezelőtti építészet megújítása. Ez a szándék önmagában nem feltétlen hoz létre egy olyan lényeges középületet, mely kellőképpen reprezentálja a város XXI. századi színházát. A frissességet, az erőt, a szimbolikusságot a pályamű nem tudta megfelelően reprezentálni. A kialakításban szereplő kulturális funkciók csak minimális program szerint felelnek meg, nem terjed tovább a régi épületek kínálta lehetőségek kihasználásánál.
A lehető legteljesebb mértékben törekszik a két épület megtartására, részben funkcionálisan, részben szerkezeti elemeiben. A három eltérő stílust, korszakot idéző homlokzat mögött a Rendezvényterem tiszta racionalitása, szoros helykihasználása valósul meg. A színházépület izgalmasabb belső terei csak a betérő néző számára tárulnak fel. A szűkre szabott keretek között további szolgáltató és kulturális funkcióknak jut hely. Ezek a működés során alakíthatók, szervezhetők a belső terekben.

Gazdaságos megvalósíthatóság, fenntarthatóság, üzemeltetés, ütemezhető időbeli megvalósíthatóság
Az épületek gazdaságos megvalósíthatóságát a pályázati mű biztosítja, az épületek alaprajzai kompakt rendszert mutatnak, nincsenek bennük feleslegek. A létesítmény összes alapterülete optimális, 19.100 m². Gazdaságosnak tekinthetők abban az értelemben is, hogy a meglévő épületeket jelentős mértékben megtartják. Az épületgépészettel kapcsolatos tervfejezet különösebb részletezés nélkül általános gépészeti ismertetést tartalmaz energiatakarékos rendszerek igénybevételével.
A pályázati mű egyik nagy erénye a megvalósíthatósága. A két épület különállása lehetővé teszi az ütemezést és lehetővé teszi azt is, hogy csak a színház épület valósuljon meg finanszírozás hiányában.