Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

A Teleki új ruhája - piac Józsefvárosban

2014.08.08. 12:35

Ideje másként gondolni a Teleki térre? A főváros egyik legkomplexebb térrehabilitációja zajlik Józsefvárosban, amelynek fontos eleme a nagy hagyományokkal rendelkező Teleki téri piac épületének megújítása volt Alföldi György és munkatársai tervei nyomán.

A Teleki tér Józsefváros harmadik legnagyobb, de kulturális hagyományokkal legerősebben átszőtt tere.

A ma Teleki László néven ismert teret mindig is piaci funkciónak szánták, hiszen 1785-ben Pest város tanácsa rendeletére erre a területre helyezték át az állatvásárt, melyet a lakosság Baromvásártérnek nevezett el. A lábasjószágokkal való kereskedés egészen az 1840-es évekig folyt. A környéken működő, egymással összefüggő piacok vonzották a kereskedőket, fuvarosokat, akik környéken telepedtek le. A 19. század elején a beépítésnek köszönhetően már önálló, kezdetben “L”, majd négyzetes térként jelent meg.

A piac is Budapest egyik legjelentősebb tradíciókkal rendelkező intézménye, régen vegyes piac, utána használtcikk piac volt. Ennek 1950-es elköltöztetése után 1980-as években alakították ki azt az épületet, mely jelentős fejlesztések és felújítás híján a 2000-es évekre teljesen leromlott.

A piac műszaki állapotában a kor elvárásainak, a törvényi előírásoknak és szabványoknak nem felelt meg. Mind a piac, mind a környezete teljes átalakítást igényelt. 2007-ben elkészült három koncepcióterv a Teleki téri piac és park beépítésére, rekonstrukciójára, amelyeknek fő iránylevei az üzleti megvalósíthatóság, a hagyományos piaci funkciók megőrzése és azok korszerű környezetbe helyezése, a műszaki elvárásainak, a törvényi előírásoknak és szabványoknak való megfelelés, valamint a tér közvetlen környezetének rendezése voltak.

A Teleki tér mindhárom jelentős területegységének felújítása 2014-re valósul meg. A két park részlet, Európai Uniós pályázatból kerül rekonstrukcióra, a harmadik területrész domináns eleme a piac, Önkormányzati beruházásban. A park jelenlegi állapotában nem képes funkcióját betölteni, a rekreációt szolgáló infrastruktúra gyakorlatilag hiányzik, a területet hajléktalanok és más leszakadó társadalmi csoportok vették birtokba. A terület rehabilitációjának kiindulópontja a kor igényeit kielégítő, funkcionálisan diverzifikált új piacépület, és a Teleki téri park teljes rekonstrukciója.

A Teleki téri piac rekonstrukcióját az önkormányzat külső források bevonásával kivánta az önkormányzat megvalósítani. Az eredeti 7 765 m2 nagyságú telekből 3 970 m2-t nyílt pályázat keretében értékesített szakmai ajánlattevő (élelmiszer lánc) részére azzal a kikötéssel, hogy a pályázat nyertese kizárólag az önkormányzat tervei alapján építhet csak az ingatlanra. Figyelembe véve a Teleki tér hagyományait, a piac szolgáltatásait igénybevevők körét és igényeit, a befektetőkkel szembeni elvárásként a piaci-szolgáltató funkciók megtartása, erősítése került megjelölésre. 

Az építészeti koncepció a Népszínház utca, a Szerdahelyi utca, a Karácsony Sándor és a Lujza utca által határolt mintegy 3900 m2-es területet egyben fedi le. Az épület főleg a Karácsony Sándor és a Népszínház utcával (a parkkal) kommunikál. Ezek homlokzatok egyszerre zártak és nyitottak. Nyitottak napközben, szívják magukba az odaérkező vásárlókat, átszellőztetett falaikon keresztül az egész csarnok friss levegőt kap. Zártak, mert szakít azzal hagyománnyal, hogy egész éjjel rossz érzés kering a piac körül, az új burkolat tisztán zárja körül az egész épületet. Az új épület egyik legfontosabb homlokzata a tető mely tartalmazza a környezettudatos elemeket, és megnyugtató képet ad a rátekintőknek. A két épületrészből – egy tető alatt – fog állni a piac. A két épületrészt térelhatároló falak (tűzszakasz határok) választják ketté, de az egységes tetőszerkezet alatt.