Épülettervek/Tervpályázat

A Tófürdő továbbfejlesztése - Hévíz III. tervpályázat eredménye

2016.08.01. 13:28

A XXI. század követelményeinek megfelelő, a Hévízi-tó adottságaira épülő, a gyógyítást és a rekreációt ötvöző szolgáltatásokat nyújtó tófürdő egységenként ütemezhető korszerűsítésére, kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek fejlesztésére született tervpályázat eredményei.

 

Tervpályázat tárgya

A XXI. század követelményeinek megfelelő, a Hévízi-tó adottságaira épülő, a gyógyítást és a rekreációt ötvöző szolgáltatásokat nyújtó tófürdő egységenként ütemezhető korszerűsítése, kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek fejlesztése az üzemeltethetőség, a biztonság, az akadálymentesítés, az átlátható közlekedés, megközelítés és a pihenőterek követelményeinek biztosításával.

A pályaművek bírálati szempontjai

 • a részek megvalósításával létrejövő végső állapot üzemelés-biztonsági, üzemelésgazdaságossági, orvos-szakmai megfelelősége;
 • a részek ütemes, tervszerű, egymásra épülő megvalósíthatósága; 
 • beléptető rendszer, belépési pontok meghatározása,
 • a fejlesztések megvalósítása alatt a folyamatos üzemelés biztosíthatósága;

A lebonyolítás rövid ismertetése

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, mint Ajánlatkérő uniós értékhatárt elérő, nyílt, titkos tervpályázati eljárást lefolytatását kezdeményezte az „Tervpályázat a Tófürdő továbbfejlesztésére -Hévíz III.” tárgyában. Az eljárás az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) 2016. január 5-én, 2016/ S002-002067 szám alatt közzétett pályázati kiírással indult. Ezzel párhuzamosan az Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara honlapján is meghirdette az eljárást, valamint annak anyagait ingyenes, előzetes regisztrációt követően elektronikusan elérhetővé tette. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. március 7. 23:59 perc volt.

Az Ajánlatkérő a tervezési terület minél jobb megismerését elősegítendő, 2016. január 12-én 10:00 órakor helyszíni bejárást tartott. A bejárásról készült emlékeztetőt az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában 2016. január 18-án valamennyi regisztrált pályázó részére megküldte, valamint a Magyar Építész Kamara honlapján is elérhetővé tette. 

Az Ajánlatkérő a nagy érdeklődésre való tekintettel az ajánlattételi határidőt egy alkalommal meghosszabbította. Erről 2016. február 3-án, 2016/S 023-036720 szám alatt hirdetményt tett közzé Európai Unió hivatalos lapjában. A módosított benyújtási határidő 2016. március 21. 23:59 perc lett. 

A pályázók tisztázó kérdéseket tettek fel a pályázati kiírással és a pályázati dokumentációval kapcsolatban, amelyre az ajánlattevő a válaszokat 2016. február 10-én kiegészítő tájékoztatás formájában küldte meg az addig regisztrált valamennyi pályázóknak, valamint egyidejűleg a válaszokat a Magyar Építész Kamara honlapján is elérhetővé tette.

Az Ajánlatkérő országosan és regionálisan is elismert építész szakértőkből álló Bírálóbizottságot kért fel a pályaművek elbírálására, amelyben az orvosszakmai, környezetvédelmi és gazdasági szempontok érvényesülését a kórház által delegált közreműködő szakértők biztosították. A Bírálóbizottság összetétele az alábbiak szerint alakult:

 • dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök), 
 • Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök),
 • Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft. ügyvezetője (szakmai titkár),
 • Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag),
 • Selyem Anikó, építész BFNP építésze (tag),
 • Kruppa Gábor, építész MÉK (tag),
 • Marosi Miklós, építész MÉK (tag).

A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:

 • Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének

Környezetvédelme alapítvány),

 • Kas Gábor, közbeszerzési szakértő,
 • dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő,
 • Kovács László, közbeszerzési szakértő.

A pályázatok benyújtásának határideje 2016. március 21. 23:59 volt. Eddig a határidőig 4 db tervpályázat került benyújtásra (mindegyik állapota, címzése, illetve csomagolása megfelelő volt), amelyet a Bírálóbizottság 2016. március 29-én 10:00 órakor bontott fel.

Bírálóbizottság általános összefoglalója

A tó és közvetlen környezetének komplex vizsgálatát a beérkezett pályázatok közül egy pályamű végezte el maradéktalanul, amit a Bírálóbizottság a kiírás szempontjainak megfelelőnek értékelt.

A Bírálóbizottság a pályázatot eredményesnek minősítette. A beérkezett és értékelhető pályaművek kis száma miatt azonban úgy döntött, hogy a teljes rendelkezésre álló díjalapot nem osztja ki. A díjazott terven kívül – amelynek a kiírás szerinti legmagasabb összeget javasolta – a többi pályaművet nem tartotta sem díjazásra, sem megvételre érdemesnek.

A díjazott pályművek rangsorolása

A Bíráló Bizottság I. díjban és 2 millió Ft + ÁFA díjazásban részesítette a III/1. sorszámú pályaművet. 

Tartalmilag a legrészletesebb, minden kérdésre választ ad. A javasolt fejlesztések erősítik a tó gyógyító jellegét. Komplex szemléletet képvisel, a tó távlati fejlesztésére választ ad.

Ragszáma: PC00037501538
Szerzői: Czigány István
Szakági tervezők: Buzogány Ferenc, Gémes Miklós Ottó, Dittrich Ernő, dr. Szilágyi Ferenc, dr. Pomogyi Piroska, dr. Boromisza Zsombor, Laczkó Mária, Gyarmati Krisztina, dr. Ódry Péter
Munkatárs: Czigány Kató

 

A Bíráló Bizottság az alábbi terveket sem díjazásban, sem megvételben nem részesítette:

 • III/2. Bírálati sorszámú pályamű (RAGSZÁMA: PN00039075925)
 • III/3. Bírálati sorszámú pályamű (RAGSZÁMA: PN00039073668)
 • III/4. Bírálati sorszámú pályamű (RAGSZÁMA: RL00009919410896)