Épülettervek/Középület

Afrika peremén | Általános iskola Szenegálban | Pályázati terv

2021.03.11. 08:27

Távoli tájakra mindig izgalmas kihívás az építészeti tervezés. Ezúttal egy nemzetközi tervpáyázat keretében Szenegál déli részére kellett elképzelni egy kicsi általános iskolát. Egyszerű tömegek, olcsó és helyben elérhető anyagok, visszafogott építészeti eszközök. Kazi Zsolt és Gáspárdy Blanka pályaműve.

A terv célja a szenegáli Marsassoum városában az igényeknek és adottságoknak megfelelő iskolaépület kialakítása, oly módon, hogy a kivitelezhetőség szakmunkaerő bevonása nélkül, a helyi lakosokkal és technikákkal teljesíthető legyen.
A terv fontos része volt a hosszútávon fenntartható és helyi anyagok alkalmazása.

Helyszínismertetés / Szituáció

A tervezési helyszín a Nyugat-afrikai Szenegálban található Marsassoum. A hozzávetőleg 7000 főt számláló település a Soungrougrou folyó partján fekszik. A gyarmati időkben a rabszolgakereskedelem egyik központjául szolgáló helység nagy százalékban a mandinka népcsoport által lakott, mely Afrika egyik legnagyobb etnikai csoportja. Marsassoum lakói főként mezőgazdaságból és halászatból, illetve kisebb vállalkozásokból tartják fenn magukat. A térség éghajlati adottságára jellemző az egész évben magas hőmérséklet, több hónapos esős időszakkal.

A közvetlen tervezési helyszín egy 1150 m2 területű, jelenleg is működő iskola. A meglévő iskolakialakítás a gyarapodó létszámmal és ideiglenes épületekkel a megkívánt oktatási célra alkalmatlan, a kiíró szerint teljes mértékben elbontásra fog kerülni.
A tervezési program meghatározta 5+2, egyenként minimum 63 m2 alapterületű tanterem kialakítását, az ehhez tartozó könyvtár és adminisztrációs területtel. Ezenfelül ebédlő, konyha és egy olyan mezőgazdasági célra hasznosított terület elhelyezésére volt igény, ahol a szegényebb – étkeztetés költségeivel nem megterhelhető – családok növényeket termeszthetnek, illetve kisebb állatokat nevelhetnek gyermekük részére. Az épületek kiszolgálására háromegységes latrinacsoport létesítendő. A tervezendő épületeknek nélkülözniük kell a bonyolultabb megoldásokat, a cél, hogy a lakosság segítségével minél egyszerűbben megépíthetőek legyenek.

Koncepció

Az építés ütemezhetősége alapvető elvárás volt, a gondolat szerint a terv két egymástól minél inkább függetleníthető ütemben valósul meg:
az első ütemben a két különálló tanterem épül meg, mely tartalékokkal képes ellátni a meglévő tanulószámot, ehhez, mint háttérfunkció csatlakozik a könyvtár az irodákkal, a latrina csoport, illetve az ebédlő a kiszolgáló konyhával. A második ütemben az 5 tantermet magába foglaló épület készül el. A konyhakert a terület fejlődésével fokozatosan valósul meg.

A terv egy védett privát udvar köré szervezi az egyes funkciókat, mely a fő gyülekező és közösségi tér; meghatározó eleme egy meglévő és megtartandó fa, egyben fontos árnyékadó elem. Az épületek telepítésénél lényeges szempont volt, hogy a legkedvezőbben tudják kihasználni a jellemző szelet, elősegítve ezzel a belső terek természetes átszellőzését. A tervezett iskola könyvtárának a város felé is működnie kell, így a bejárati zónában helyezkedik el, szükség esetén a kettős használat elkülöníthető, a bejárat kiteresedésében fedett-nyitott olvasótér kapott helyet.

Térszervezés

Tömegformálásukat tekintve az épületek követik az egyszerű, a területre jellemző egyszintes kialakítást. A túlnyúló tetők kettős szerepet töltenek be: egyrészt védettebb közlekedő sávot jelölnek ki – mely az esős időszakban fokozottan lényeges – vízfogó felületként a telepített tartályba gyűjtve a vizet. Emellett figyelembe véve a magas napállást is, árnyékolóként funkcionálnak.
A döngölt földfal alakíthatósága lehetővé tette a belső udvari és bejárati sávban színes pihenő-olvasó pontok kialakítását.

Anyaghasználat

Anyaghasználat tekintetében fontos szempont volt, hogy a terv a helyi anyagokra támaszkodjon, illeszkedve ezzel a meglévő közegbe és csökkentve a költségeket, valamint lehetőség szerint az elbontott ideiglenes iskola még használható elemei se vesszenek kárba.
Az éghajlatot figyelembe véve az épületek szilárd beton talapzatra kerültek. A lábazati és teherhordó falak meghatározott arányú keverékkel készülő cementtel kevert, döngölt földfalak. Ez a technológia nem ismeretlen ezen a vidéken. Kedvező tulajdonsága, hogy magasabb hőtároló tömeggel rendelkezik, mely hozzájárul a hűvösebb belső terekhez.
A nyílászáró keretbe foglalt fa lamellázat, a régi iskola elemeit hasznosítva. A tetőszerkezet bambuszrács, mely kötözött rögzítéssel kerül kialakításra. A héjazat fém hullámfedés, részben az elbontott iskola fedésével készülve, a rögzítési pontoknál figyelembe véve a magas hőtágulást.

Összegzés

A tervezés során izgalmas feladatnak tekintettük, hogy egy más kultúra eltérő kontextusában vizsgálódva hogyan jutunk el a feltett kérdéseinktől a válaszokig, az építészeti és funkcionális elvek mellett szem előtt tartva, hogy az emberek maguk fogják építeni, formálni a saját életterüket.

Kazi Zsolt

Szerk.: Winkler Márk