Épületek/Középület

Akvárium Klub - újratöltve

2014.08.22. 09:32

Kevesen tudták, hogy a 2002-ben átadott Erzsébet téri park alatt található kulturális tér a közelmúltig félkész volt. A népszerű szórakozóhely voltaképpen az eredetileg tervbe vett komplexum elő- és elosztótereiben működött, és eközben az addig példátlan népszerűségre szert tevő felszín is elhasználódott az igénybevétel miatt. A befejezés és a rekonstrukció tervezői Bikki István, Sonkoly Antónia és munkatársaik voltak, Somlai Tibor belsőépítésszel együttműködve.

Az Erzsébet tér közelmúltjának rövid történeti áttekintése: 1996-ban az új Nemzeti Színház tervezésére kiírt pályázaton Bán Ferenc munkája nyert első helyezést, és tervei alapján 1998-ban megkezdődött az építkezés. Az alaplemez és a résfalak elkészültek, amikor kormányhatározat született az építkezés leállításáról, és a beruházási program módosításáról, melynek értelmében a megépült szerkezetek felhasználásával gépjárműparkolót és közparkot kell a területen kialakítani.

Az új programhoz kapcsolódó tervezésére ismét tervpályázatot írtak ki, amelyen a Firka Építész Stúdió nyert, és elkészítette a föld alatti létesítmény és a közpark engedélyezési és kiviteli terveit. A beruházást az építtető két ütemre bontotta. A 2002-ben átadott épületben csak az I. ütem műszaki tartalma valósult meg, azaz a mélygarázs a tervezett kulturális intézmény előcsarnoka és kiszolgáló terei, valamint a térszinti park. A II. ütemben tervezett két előadóterem, konyha-étterem és diszponibilis tér szerkezetkész állapotban maradt, egészen 2013-ig.

A jelenlegi beruházás előkészítő szakaszában a II. ütem terveinek felülvizsgálata és a tervezési program aktualizálása mellett az épület állapotfelmérésére is sor került. Az épület eredetileg tervezett funkciója szerint reprezentatív, 600 fő befogadására alkalmas kulturális központ lett volna, ám az elmúlt években könnyűzenei koncert- és rendezvényközpont alakult ki a helyszínen, amelynek a rendelkezésre álló keretek sem méretükben, sem kialakításukban nem bizonyultak megfelelőnek.

A szerkezetkész terek befejezése mellett a már meglévő terek átalakítása, valamint teljes külső és belső rekonstrukció szükségessé vált, az épület és a park állagromlása miatt. Ehhez az épületben mindent vissza kellett bontani a vasbeton szerkezetig, valamint annak módosítása is több ponton szükségessé vált. A kialakítást nagyban meghatározta a megnövelt befogadóképességű föld alatti terek gépészeti igénye – mind a légcsatorna hálózat, mind gépészeti terek vonatkozásában –, amely a korábbiakban tervezetthez képest ma körülbelül kétszer akkora területet foglal el.

Az épület a térszint alatt, két szinten helyezkedik el. Az alsó szinten mélygarázs és a kulturális központ kiszolgáló terei, valamint kétszintes nagytermének nézőtere és színpada találhatóak. A felső szinten helyezkedik el maga a kulturális központ, amelynek bejárata a térszintről egy teraszos kialakítású tereplépcsőn közelíthető meg. A reprezentatív előcsarnok a lépcsős tér felé üveghomlokzattal rendelkezik, a felette lévő parkkal pedig egy üvegfödémen és a rajta elhelyezkedő medence vizén keresztül teremt kapcsolatot.

Az előcsarnokból balra egy klubhelyiség és a vizesblokk nyílik, ezek mögött kiszolgáló- és gépészeti terek, öltözők találhatók. A bejárattal szemben egy 700 fős koncertterem, jobbra pedig a két bejárattal rendelkező kétszintes nagyterem lépcsőházai és a VIP-karzat, valamint a ruhatár és egy bár helyezkednek el. A bárpult a kültéri fogyasztóterasz felé is folytatódik, és kapcsolódik hozzá egy kétszintes konyha és raktár. A bárpult homlokzati nyílászárói az eredeti tolóajtók helyett a pillérközök teljes felületű megnyitását lehetővé tevő, szekcionált, üveg nyílászárókra lettek cserélve.

A rendezvénytermekhez technikai és kiszolgáló terek kapcsolódnak, amelyek kialakításukat tekintve hasonló elrendezésűek. A termekben a színpad és a nézőtér mellett egy pillérsorral leválasztott gépészeti és közlekedő folyosó alakult ki, mely a teremtől egy perforált fémlemez-burkolatú fallal határolódik el. A falnak az esztétikus térelhatároláson kívül akusztikai és gépészeti funkciója is van, ugyanis az alsó, 1,5 m magas sávban egyedi kialakítású légbefúvó dobozok csatlakoznak hozzá, és ezeken keresztül jut a kezelt friss levegő a nézőterekre.

A kétszintes nagyterem L-alakú galériaszinttel rendelkezik, a félszinten önálló vizesblokkja és a nézőtér felé nyitott saját bárpultja van, amely az említett konyha- és raktárterületekhez kapcsolódik. A nézőtér biztonságos kiürítését a terem teljes szélességében menekülőajtók biztosítják, melyek a teremgarázsba, az épület egy különálló tűzszakaszába nyílnak.

A rendezvényközpont üzemeltetését a felújítás előtt is a létesítményben működő Akvárium Klub folytatja. A szórakozóhely arculatát újragondolták, a belsőépítészeti tervezéssel Somlai Tibort bízták meg, aki az alábbiakban foglalta össze a tervezési folyamatot:

A feladat legnehezebb része a berendezés flexibilitásának biztosítása volt. Elsődleges cél volt a medence alatti tér könnyű kiüríthetősége, mivel ez a létesítmény egyik fő menekülési útvonala. A falak burkolóanyagát is ennek megfelelően kellett kiválasztani, ezt a terekben váltakozva színes üvegből, perforált fémlemezből és nagyméretű, vékony gres lapokból terveztük. A medence alatti tér (Akva Bistro) mobiliái könnyen cserélhető molinókat hordozó paravánokkal vannak körbevéve, ily módon leválasztva a tér egy részét. Külön feladatot jelentett a gépészeti elszívás és befúvás rejtett megoldása, helyszűke miatt olyan egyedi világítótesteket kellett tervezni, melyek a légtechnika egy részét is magukba rejtették.

A rendezvénytermekben a szinterezett, perforált acéllemez burkolatba süllyesztettük a csíkszerűen kialakított lámpatesteket. A négy bárpult kialakítása részben hasonló, az előtétfalak változtatható színű LED-világítást kaptak, és speciális strukturüveg felülettel készültek. A komplexumban több helyen speciális hengeres, nagyméretű, átalakított ipari üveglámpával oldottuk meg a világítást, amely a szórakozóhely arculatát is meghatározza. A terasz felé nyitott bárpult homlokfalán összetört italos üvegek szilánkjaiból kialakított felület mögé rejtettük a fényforrásokat. A szeparálható VOLT bár berendezése eltérő hangulatot képvisel, de a bárpult üvegburkolata és a hátfalon elhelyezett hengeres lámpák miatt a létesítmény arculatához is kötődik.

Az épületben felújításra került a pinceszinti parkoló is, és az épület alatti víztelenítő hálózat, amely a talajvízben álló épület védelmét biztosítja felúszás és vízbeszivárgások ellen.
A komplexum egy különálló egysége is új funkciót kapott, az egykori diszponibilis térben többek közt egy szekcionálható rendezvényterem került kialakításra, melynek különlegessége az alsóbordás vasbeton födémen kialakított barrisol fóliás megvilágítás, amely a tér kedvezőtlen belmagasságát hivatott ellensúlyozni.

Az épület külső homlokzatainak és a térszinten megjelenő üveg felépítményeinek rekonstrukciója is megvalósult, kisebb gépészeti módosításoktól eltekintve az eredeti állapot helyreállítása volt a cél.

A komplexum fűtése és hűtése környezetbarát és energiatakarékos hőszivattyús, hővisszanyerő VRV-rendszer telepítésével valósult meg, a hozzá csatlakozó légtechnikai rendszerek teljes újjáépítésével. Cserélni kellett a ház teljes víz- és csatornahálózatát, több helyen javítani kellett vízelvezető rendszerét és vízszigeteléseit is.

Az épület fölött elhelyezkedő közpark teljes rekonstrukciója során az összes kültéri burkolatot lecserélték, a köztéri bútorok és világítótestek felújításra kerültek, a zöldfelületeket revitalizálták. Megújultak a medencék és szökőkutak is, új párásító berendezések épületek ki, és a térszervezés kisebb átalakításával több ülő- és pihenőfelület alakult ki a medence és a sétányok mellett.