Épületek/Lakóépület

Angyalföldi anzix

2010.10.19. 15:02

Budapest legtöbb, markáns átalakuláson átment területe közül a Frangepán utca és környéke azok közé a városrészek közé tartozik, amelyek - ha nem is maradéktalanul, de - szelíden és kitartóan a mai napig is őrzik eredeti hangulatukat. A Roth János, Nagy Márton és Vizer Balázs által tervezett lakóépület az erre a területre jellemző angyalföldiség jegyében, mai igényekre szabva, jövőbe mutató megoldásokkal épült meg a Frangepán és Jász utca sarkán.

2007-ben kezdtük - az AUV Vagyonkezelő Zrt. megbízásából – a tervezést. A telek önkormányzati tulajdonú volt, alapterülete 1110 m2. A cél piaci értékesítésű, de ugyanakkor az angyalföldi lakásépítési hagyományokhoz is illeszkedő olcsó lakások létesítése volt, az Önkormányzat évek óta folytatott, sikeres lakásépítési stratégiája alapján. Meghatározták a garzonlakások arányát és a minimum 50 m2 -es átlag lakásterületet.

 

 

 

Az engedélyezési tervek 2007. augusztusában, a kiviteli tervek 2008. januárjában készültek el. Sajnálatos, hogy a megvalósítás során az ingatlanpiacot is befolyásoló válság épületünket is érzékenyen érintette, ezért az eredetileg is olcsó építészeti megoldások tényleges "leszegényítését" sem lehetett elkerülni.

Az épület környezete a korábban is városiasabb beépítésű terület és a családiházas (mára már ipari telephelyekkel és új, többszintes lakóépületekkel megbontott) beépítés pereme. Vegyesen találhatók errefelé barátságos, zöld udvaros, zártsorú függőfolyosós lakóházak és mai arculatú, zavarosan formált társasházak. Tapasztalataink szerint az előzőekben az élet még a hagyományos keretek között, egyfajta közösségi jelleggel zajlik, míg az utóbbiakra az egymástól elidegenedett kapszulákba zárkózó élet jellemző. Társasházunk építészeti mondanivalója az, hogy kísérletet tegyünk a közösségi jelleget és a mai igényeket – piaci szinten is – kielégítő megoldások megtalálására és megépítésére.

 

 

 

A tömbre vonatkozó beépítési terv és az elvi engedélyezési terv során irányelveket dolgoztunk ki, melyeket nemcsak itt, hanem az Építészfórumon már közölt XIII. Ambrus utcai lakóépületnél és a még építés alatt álló Zsinór u. 36. sz. alatti lakóépületen is alkalmaztunk. Az elvek azt a célt szolgálják, hogy az alacsony bekerülési költség ellenére építészeti karaktert és használható, közösség-formáló közösségi tereket biztosítsunk a korszerű lakhatás megkövetelte igények kielégítése mellett. Reméljük, hogy ezek az általunk tervezett lakóépületek éppen célszerűségükkel, szikárságukkal szolgálják az egyedi, ugyanakkor esztétikus arculat megteremtését.

Elveink röviden:

  • a tömbbelső és az utcai közterület összekapcsolása,
  • nyitott lépcsőházak (mint egyedüli közösségi terek) alkalmazása,
  • csak egyetlen – pinceszinti – gépkocsi szint tervezése
  • további tárolók, (esetleg gk. is), a földszinten kialakítva,
  • homlokzati vakolat - architektúra, több színben, melyek a tömegek utcai-udvari oldalait hangsúlyozzák,
  • a nyílászárók ritmizálásával képzett lyuk - architektúra

 

 

 

A tervezett megoldás rövid ismertetése, mutatói
Az Építtető – a XIII.kerületi Önkormányzat – meghatározott költségkeretből, alacsony áron eladható társasházi lakásokat kívánt kialakítani. A lakások számát a beépíthető bruttó terület ésszerű kihasználása és a már korábban említett lakás alapterületi- és parkoló- kialakítási elvek együttesen határozták meg. Üzlet csak az alaprajzi kialakítás függvényében, a földszint ésszerű kialakítása érdekében tervezendő. A Jász u. felőli szomszédos, zártudvaros lakóépülethez az illeszkedés szabályai szerint csatlakoztunk, a Frangepán utcai üres telek a mellette lévő bontandó épülettel együtt összevonásra kerül és a KSZT szerint többszintes lakóépülettel épül majd be. A Frangepán utca felé előkertet terveztünk.

Az épületet a saroktelek adta lehetőség kihasználásával két tömbre bontottuk. A két tömb között kialakult városias térbővületből nyílik a társasház bejárata. Az utcai teresedés, a Frangepán utcai fő gyalogos megközelítés felől - építészeti elveink szerint - kedvezően tágítja a Jász utca szűk keresztmetszetét, és átmenetet teremt az udvar és az utcai közterület között anélkül, hogy a zárt sorú városi beépítés szétesne. A két tömeget áttört függőfolyosók és egységes tetőlemez kapcsolják össze egy épületté. Így nemcsak a tömbbelső és a közterület vizuális kapcsolata, hanem az udvar átlevegőzése is megvalósul, és az épület közlekedői –mint a már említett közösségi terek is– átmeneti terekké alakulnak.

A pinceszintre vezető gépkocsilehajtó a Frangepán utca felől nyílik, míg a földszinti parkolók és az udvar gépkocsis megközelítését biztosító áthajtó az épület Jász utcai szakaszán került kialakításra. Az épület F+ 4 em + tetőszint kialakítású, a tetőszinti lakások nagyméretű tetőterasszal rendelkeznek. A földszinten 1 db üzlet és közös tárolók helyezkednek el.

Tervezett lakásszám: 35 db
Átlagos lakásterület: 50,5 m2 (erkélyek nélkül)

 

 

 

A tervezett épület ismertetése

Az épület funkciója
Az épület 35 lakásos lakóépület, melynek földszintjén kb. 180 m2 nem lakás célra hasznosított terület van. Ezen terület pontos funkciója jelenleg még nem ismert (feltehetően kereskedelmi hasznosítású). Minden lakáshoz gépkocsitároló és tároló kamra tartozik.

Telepítés és alaprajzi elrendezés
Az épület alaprajzi kialakításánál törekedtünk a tiszta, áttekinthető alaprajzi rendszerek kialakítására, és a közlekedő rendszer alapterületének optimalizálására. Az épület méretéhez igazodó földszinti előtér valamint a lépcsőház és közlekedők az udvar felől nyitottak. A lakásszinti középfolyosók természetes megvilágítását és szellőzését ezzel a megoldással biztosítjuk. A lakások alaprajzának tervezésénél elkerültük az amerikai típusú belső konyhás lakás- elrendezést. Az erkélyeket a déli udvarra tájolva terveztük, az utca felé kizárólag a sarki teresedésre megnyitott teraszok nyílnak. A teraszokat is átmeneti tereknek alakítottuk ki, a homlokzatra akasztott acél-fa szerkezetű elemekből, melyeket a kivitelezés során – az udvar felőli oldalon – kommersz erkélyekké alakítottak. A visszahúzott tetőszinten 3 db tető-teraszos, viszonylag nagyobb lakást terveztünk.

 

 

 

Tervezett homlokzati kialakítás
Az utcai és az udvari homlokzatképzés egyaránt hőszigetelt vakolatrendszerrel történik. A színezés karakteres, erős színekkel készül, a tömbök összes (azaz 4) homlokzatán. Az udvari, egymás felé forduló homlokzatokon a többi oldaltól eltérő színű és struktúrájú vakolatot terveztünk. Az épület földszinti, utcai homlokzatain a vandalizmustól és a falfirkáktól védő anyagot terveztünk, így ezekre a felületekre a vakolat-architektúra átszellőztethető építőlemez burkolaton készült, mely szilárd és időtálló (pl: StoVentec habüveg lemez, alu tartószerkezeten). A nyílászárók előtt textil anyagú árnyékolás, elsötétítés készült. Az erkélymellvédek horganyzott acél pálcarácsos és keményfa szerkezettel készültek.

Az eredetileg tervezett homlokzatokat érintette legérzékenyebben a korábban már említett „leszegényítés”. Elmaradt az utcai homlokzatok kő-lap burkolata is, amit még nem érzünk igazán vesztességnek. De az elsötétítés és az árnyékolás az egész épületen fa spalettákkal történt volna; ezek elhagyása pedig érzékenyen befolyásolja az épület arculatát, megjelenését, és tényleges vesztességnek tartjuk.

Roth János DLAProjekt neve: Bp. XIII. Frangepán u. 73. - Jász u. 65. 35 lakásos társasház
építész tervezők: Roth János DLA, Vizer Balázs, Nagy Márton