Közélet, hírek

Átveszi az állam a félbehagyott szekszárdi uszoda befejezését

2022.12.14. 12:37

A beruházás önkormányzatinak indult és eredetileg főként a Modern Városok Programból nyert támogatással valósult volna meg, ám a kivitelezés már jó ideje abbamaradt. A Magyar Közlönyben frissen megjelent határozat szerint kormányzati magasépítési beruházásként fejezhetik be a projektet.

A kedd esti Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, mely szerint kormányzati beruházásként valósulhat meg az eredetileg önkormányzatiként indult, félbemaradt szekszárdi uszodafejlesztés. 

A város honlapján azt írják a projektről, hogy teljes költsége 3,6 milliárd forint, amiből a Modern Városok Program 2,9 milliárd forintot, a társasági adó támogatás 681,7 millió forintot finanszírozott. Az új uszoda tervezett alapterülete közel két és félezer négyzetméter; az épület a már meglévő strand főépületéhez kapcsolódna jobb oldalról, így a létesítmények átjárhatóak lennének. Az uszoda 254 fő néző befogadására lesz alkalmas, benne tan- és versenymedence egyaránt helyet kaphat. 

Habár az alapkőtételre már 2018 márciusában sor került, a kivitelezés pedig el is indult, a befejezésre (amit eredetileg 2019 novemberére terveztek) mindezidáig nem került sor. A munkálatok megakadtak, az önkormányzat és a kivitelező között konfliktus keletkezett, illetve időközben eljárás is indult nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen (végül ezt bűncselekmény hiányában lezárta a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság). A kivitelezés végleg leállt, a városvezetés pedig úgy döntött, inkább az államra bízná a befejezést. 

A mostani határozat szerint tehát a kormány

  • egyetért azzal, hogy az uszoda előkészítésére és megvalósítására kormányzati magasépítési beruházásként kerüljön sor a Szekszárd belterület 3803/4 helyrajzi számú ingatlanon,
  • a beruházás előkészítésének és megvalósításának felelőseként – a honvédelmi miniszter bevonásával – az építési és közlekedési minisztert jelöli ki,
  • a beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki,
  • felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az építési és közlekedési minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak a beruházással összefüggő, folyamatban lévő feladatok, valamint az előkészítési és megvalósítási dokumentációk teljes körű átadás-átvételéről az önkormányzat és a Beruházási Ügynökség között,
  • felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy – a  honvédelmi miniszter bevonásával – a  beruházás előkészítésére lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a kormány részére a beruházás előkészítéséről, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az előkészítési fázisok és azok határidejének bemutatásával,
  • felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a honvédelmi miniszter bevonásával – intézkedjen az önkormányzat részére kiadott támogatói okirat keretében a beruházáshoz nyújtott központi költségvetési támogatás önkormányzat által történő elszámolása és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált források visszafizettetése érdekében,
  • felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával – vizsgálja meg a rekreációs központ, valamint az új városi rendezvény- és sportcsarnok kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításának lehetőségét, és a vizsgálat eredménye alapján készítsen előterjesztést a kormány részére a javasolt intézkedésekről, a vagyonelemek működtetési modelljének változatairól és a kapcsolódó finanszírozás kérdéseiről.