Épületek/Lakóépület

Avantgárd hangulatban

2010.11.09. 14:06

Hogy milyen sok múlik a megrendelők hozzáállásán, közhely, nem is lehet elégszer hangsúlyozni. A biatorbágyi családi ház is „mediterránnak” indult, de a tervezővel, Paládi-Kovács Ádámmal folytatott beszélgetéseknek köszönhetően praktikus, logikus, mai otthon vált belőle.

Gondolatok a házról

Amikor először voltam kint a telken, már akkor megfogott a hely hangulata. A telek Biatorbágy régi falurészén, a dombtetejére felfutó nyugodt, árnyékos utcácskából nyílik. A terep enyhe lejtéssel lejt az utcától el. A helyi előírások és az utcában kialakult rend szerint az épületet az északi oldalhatárra kellett elhelyezni, így viszonylag nagy telekterület maradhatott a déli oldalon, bár a telek szélessége igencsak szűkös volt. A szélességéhez képest hosszú-mély telek meghatározó volt az épület formájára is.

 

 

A tulajdonosok egy „mediterrán” házat képzeltek el – már amit manapság Magyarországon mediterránnak neveznek –, a vázlattervezés alatt folytatott egyeztetések során sokat beszéltünk a mai modern mediterrán villákról, házakról, ennek megfelelően alakultak ki az első vázlatok, skiccek, amelyek igen távol álltak már a kezdeti elképzelésektől. Szerencsére ezek a vázlatok is nagyon tetszettek a megrendelőnek, nem volt kérdés, hogy számukra is jó az irány.

Eredetileg lapostetővel terveztük a házat, de a lapostetőt a helyi előírások nem engedték, végül egy 15 fokos magastetőt szerkesztettünk az épületre, amelyet némi nehézség árán, de sikerült szervesen a házhoz illeszteni, megfelelve a helyi szabályozásnak. A kivitelezés során egy felkészült kivitelező csapat építette a házat, de így is előfordult, hogy néha, utólag beavatkozva, vissza kellett bontatni részeket, pl. a garázs előtetőjét, mivel a „szakemberek” fordítva nézték a részlettervet, ezáltal az előtető is fordítva került fel…(no comment).

 

 

 

Dacára a nehézségeknek, az építtetők nyitott és pozitív hozzáállásukat végig megőrizték, amikor bontatni kellett, akkor is a minőség mellé álltak, nem engedték, hogy egy-egy kivitelezői elnézés, vagy hiba a ház rovására menjen.Ezt a következetes magatartásukat utólag is köszönöm nekik. Hisz bár az építész tervez, és jó esetben ő ellenőrzi a kivitelezés közben is a munkálatokat, de a megrendelő nélkül nem megy. Lassan közhelynek számít, de nagyon igaz, hogy jó ház csak jó megrendelővel születhet.

 

 

 


Építészeti leírás (részlet a műszaki leírásból)

Az épület funkcionális rendszere

A tervezett épület kétszintes, pince nélküli lakóépület. (Megjegyzés: az első elképzeléseknél még a pince is szerepelt, de végül a kötött pénzügyi keret nem engedte). A földszinten a központi térben került kialakításra a nappali, valamint a vele egy légterű étkező-konyha, miáltal ezek a helyiségek is a lakás életterévé válhatnak majd. A nappalihoz és az étkezőhöz délnyugati és északnyugati tájolással egy-egy teraszt kapcsoltunk, így szinte minden napszakban van egy árnyékos, illetve napsütötte terasza a háznak. A földszinten az utca felé helyeztük el a garázst a hozzá kapcsolódó tárolóval egyetemben, mellette kapott helyett az előszobából nyílóan a háztartási helyiség. Az emeleten alakítottuk ki a lakószobákat a hozzájuk tartozó fürdőszobákkal és gardróbokkal együtt. A szobákból közvetlenül ki lehet jutni az emeleti loggiára, amelyet az épület tömegén belül helyeztünk el, így védve a szobákat a túlzott felmelegedéstől, illetve az emeleti teraszt az esőtől. Egyedül a vendégszoba, amely – funkciójából adóadóan – sem kapcsolódik az emeleten körbe futó teraszhoz, ez a szoba egy önálló kis erkélyt kapott.

 

 

Az épület külső megfogalmazása

A ház megformálásánál törekedtünk az egyszerű tömegképzésre, a fektetett hasáb alakú házat enyhe hajlású tető zárja, megfelelően a helyi HÉSZ előírásainak. A telek keskenysége és a helyi előírások okán az épületet az északi oldalhatáron helyeztük el, az utcában kialakult rendnek megfelelően. A ház utca felé néző zárt tömege csak az emeleti szoba előtt nyílik meg. A déli oldalon, a földszinten található az épület főbejárata és az étkezőhöz kapcsolódó külső terasz, amelyet egységbe foglal a modern megfogalmazású tornác (lopott tornác).

 

 

 

Az emeleten végigfutó loggia kialakítását formailag a helyiségek falainak hátrahúzásával oldottuk meg, árnyékot biztosítva ezzel a legnagyobb melegben is a lakószobáknak. A ház hátra, a kert felé megnyílik, itt a fehér, vakolt felületet újból felváltja a világos színű faburkolat. Az épület déli, kert felé néző felnyíló homlokzatát a túlnyúló födémlemez, a lefutó tartószerkezettel foglalja keretbe, esővédelmet, árnyékolást biztosítva ezzel a ház déli oldalának és a nappalihoz tartozó terasznak. A szobák közül csak az emeleti vendégszoba nem rendelkezik terasszal, itt a kilépési lehetőséget egy kis erkély adja. A déli front szabályos megformálását a már említett, tömör erkélydoboz bontja meg, mintegy ellenpontozva a szigorú rendet.


Családi ház, Biatorbágy
vezető tervező: Paládi-Kovács Ádám
építész munkatársak: Szilágyi Balázs, Zachar Szilvia
tartószerkezet: Hortobágyi Zsolt
gépész: Bukovics János
elektromos: Gali Csaba
generáltervező: Paládi Építész és Mérnök Kft.
tervezés éve: 2007-2008.
kivitelezés éve: 2009-2010.
bruttó szintterület: 260 m2
generálkivitelező: Vaskó István, Dobó Krisztián
fotó: Oravecz István