Egyéb cikkek

Az 5. sz. pályamű részletes értékelése

2000.10.19. 22:00

600.000,-Ft-os megvételben részesült: 5. sz. pályamű, Archidea Tervező és Szolgáltató Bt., Budapest, Mártírok u. 273.

Szerzői: Jóföldi Szabolcs építész,
vezető tervező
Lipka Balázs építész,
Molnár Réka építész,
Radácsi Roland építész,
Sallós Csaba építész,
Vízvárdi András építészeti grafika.

 

A pályázat alapkoncepciója a mentett terület megnövelésére a töltés kétütemű áthelyezésével, a fürdőkomplexum összefogott kialakításával és a strandfunkciók leválasztásával, értékes gondolat. Ugyanakkor a promenád parti sétánnyá válása nem feltétlenül indokolja, hogy a termálfürdő egysége egészen a Rába mellékága partjára települjön, mert így a szándékozott zöldfelületi kapcsolat a Radó sziget irányából erősen sérül. Ugyanakkor megállapítható, hogy az áthelyezett töltés takarásában a viszonylag nagy együttes városképi látványa mégis visszafogott hatású.

A tervezési terület gazdaságos felhasználását tekintve a terjengős parkolóterület használata csak két szintben indokolható, mert így legalább a szükséges kapacitás felét biztosítja (egyben kezelve a termálkút látványának problémáját is).
A promenád vonalára szervezett kereszttengelyen egyközpontú fürdőegyüttest alakít ki. A terek áthatása kedvező funkcionális működést eredményez. A viszonylag jelentős tömeg hatását ellensúlyozza, hogy a 2. ütemben a sátras uszoda (mint szabadtéri medence) a szabadtéri strand számára puffer kapacitást biztosít, mint szabadtéri medence.

Vegyesen alkalmazza a vasbeton pillér-síklemez födémes és az acél oszlop-rácsos áthidalás szerkezeti megoldásokat. Az alapozás - a pillérváz, mint fő függőleges teherviselő szerkezet miatt - vasbeton kehelyalap. Ezek alkalmazhatóságát geotechnikai vizsgálattal kell igazolni, mert feltételezhetően a felszín alatt csak nagyobb mélységben található teherbíró talajréteg.
A szerkezet acél részei csak rendszeres és gyakori karbantartással hozhatók olyan állapotba, amelyet az igényes környezet elvár.

Fürdőfunkciókat tekintve nem teljesen kiérlelt, átgondolt megoldás. Az akció területek kívánalmainak csak erőltetetten tesz eleget. A védőtöltés áthelyezésének hatósági megítélése kétséges és a strand üzemeltetésére sem előnyös.
A kiépítés ütemezhetősége a fürdőfunkciókat tekintve nehezen valósítható meg.
A létesítmények megvalósíthatósága (szerkezet, forma) gazdaságtalannak tűnik, arculatképzésre alkalmatlan.
Kiegészítő ötletei nem hasznosíthatók.
A dokumentáció a tervezett vízfelületek mértékére adatokat nem tartalmaz.

A belváros és a fürdő gyalogos összeköttetésének kialakításában gondolkodik. Kiemelhető, hogy az egyes üzletek számára megfelelő teret biztosít, illetve a pályázatban szereplő VIP helység is szerepel a tervben. Kevés értékelhető adatot tartalmaz, a fejlesztendő termék nehezen vihető piacra.

Gyalogos bejáratok a Híd utca- Radó sziget közötti tengelyre vannak felfűzve. Szellemes, mindkét irányból kedvező alakítás a szállodával együtt. A gazdasági bejáratot megtartja. A kút és gázleválasztó építészeti kérdéseivel nem foglalkozik. A parkoló területét is figyelembe véve a legnagyobb zöld, illetve szabad felületet biztosítja.

A parkolási mérleg számításánál a fedett létesítmények parkolási igényeinek kielégítésére 515 parkolóállást helyez el, melyből 50 parkolóállás a szálloda alatti egy szintes mélygarázsban létesül. Az elhelyezett parkolóállások száma elfogadható.
A szintbeni parkolóterületet nem látja el fásítással.

A Radó szigeten lévő uszodai gyaloghidat a második ütemű fejlesztéskor áthelyezi.
A külső gyalogos forgalmi kapcsolatokat megoldja.
A kerékpáros forgalommal a külső úthálózat forgalmi rendjével, forgalomtechnikájával, módosítási javaslatával nem foglalkozik.

A pályamű alapeleme: a töltés vonalának korrekciója, az új nyomvonal átszeli a tervezési területet, cca 400 fm. A pályaművek között a második legmagasabb beavatkozás az árvízvédelmi rendszerben.
A műszaki megoldás: két egymással párhuzamosan futó résfal, a résfalak felett sétány alakul ki, két keresztátjárással. A fal szerkezetileg teljesen független a fürdőépületektől.
Drága, de biztonságos megoldást javasolt a pályázó. Mentett oldali területi jelentősen növekszik.