Épülettervek

Az Árpád-kert terve Orosházán

2006.02.14. 08:48

stúdió 73 győztes terve a Wienerberger Terca által kiírt Jövőtér tervezői pályázaton. Szerzői: Mohácsi Sándor, Hómann János, Pécsi Máté tájépítészek

stúdió 73 díjazott terve a Wienerberger Terca által kiírt Jövőtér tervezői pályázaton.
 

a helyszín leírása, a tervezési program és feladat

A tér a település története folyamán mindig is tér volt, a korzó részeként működött (sétatér, találkozás, stb.) A térnek szinte a mértani közepén található a Hősök szobra. A szoborral szemben egy kerek kiemelt virágágyás található, mely korábban szökőkút volt. A szökőkút-díszkút eredeti funkciója visszaállítandó. A jelenlegi burkolatok és zöldterületek aránya és elhelyezkedése megváltoztatható.

a tér határfalai, az ott található épületek és funkciói

Déli oldalon térhatárt képez a Petőfi Művelődési Központ, melynek napjainkban folyik a teljes rekonstrukciója, és bővítése. Főbejárata a térre néz, a bejáratot szervesen kell bekapcsolni a térre irányuló megközelítési útrendszerbe. Déli irányból egy széles gyalogjárda is érkezik a térre, ami a főutca, Kossuth utca forgalmát bonyolítja le. Keleti oldalon a tér közvetlen határa a Kossuth Lajos utca, mely a belváros egyik bevásárló és sétáló utcája. Északi oldalon a teret a Könd utca határolja, mely a belvárosban elhelyezkedő piac utcája, vásárcsarnokkal és hetente 3-szor un. nagy piaccal. Nyugati oldalon az Előd utca útteste határolja a teret, mely jelenleg keskeny aszfaltjárdával, parkolókkal rendelkezik. Az Előd utca túlsó oldalán a József Attila Általános Iskola épülete adja a térfalat, Fsz + 2 emelettel, magastetővel.
A tervezési feladat a tér komplex térépítészeti megtervezése a fent részletesen rögzített meglévő adottságok figyelembe vételével, a díszkút visszaállításával, a védendő és értékes zöldfelületek megtartásával, ill. fejlesztésével, a gyalogos közlekedés igényeinek messzemenő figyelembe vételével, a közlekedést és a pihenést szolgáló funkciókat illetően a Terca termékek felhasználásával. A térre komplex kertépítészeti megoldások is tervezendők (tereprendezés, javasolt növénytelepítés, burkolatok, utcabútorozás, térvilágítás javasolt helykijelölése).

A megvalósításra javasolt pályamű bírálata a zárójelentésben:

A pályamű alapos elemzéssel értékeli a teret és környezetét. A megoldás mértéktartó, ütemezetten is megvalósítható. Jó felismerés, hogy a jelenleg is fő gyalogos iránynak mutatkozó Kossuth utca melletti sávot tekinti a legfontosabb gyalogos tengelynek (térrendszernek). Értékes és színvonalas megoldás a főtengelyre merőleges zöldsávok (gyep, virág) és gyalogutak artisztikus, „áttűnéses” sávrendszerének megformálása. A meglévő kút és szobor helyét megtartja, ami pragmatikusságra vall és egyúttal jól felismert szakmai kényszer is (az oszlopos tölgyek „nem mozdíthatók”). Szerencsés, hogy ezek helyét egyáltalán nem hangsúlyozza. A megvalósításnál javasolható a Kossuth utcával közel párhuzamos, túlzott alaprajzi méretű térburkolat felületének csökkentése, valamint az ugyancsak eltúlzott méretű virágágyak felületének csökkentése, de a „sávos” vonalrendszer megtartása mellett. A terv letisztult, jó érelemben leegyszerűsített megoldásokat ad. Ugyanakkor a piac felöli sarok zöldfelülete ingerszegény.
A pályázat kiemelkedő értékei miatt a fenti kiegészítésekkel a VT kiemelt megvételben részesíti a tervet, egyúttal a továbbtervezési jogosultságot is odaítélve.”


 

 

Orosháza, Árpád-kert
 

A terv szerzői: Mohácsi Sándor, Hómann János, Pécsi Máté tájépítészek – stúdió73