Közélet, hírek

Az első lépés — a BÉK Titkárságának közleménye (2008. november 21.)

2008.11.21. 13:23

A sikeres november 11-i Taggyűlésünkön a közrebocsátott munkaterven – stratégiai munkacsoportok alakulásához – küldötteink, pótküldötteink munkára vállalkoztak, az öt javasolt témában (de újabb témák megjelölésének lehetőségével).
Mostantól a csatlakozás bárki számára lehetséges!
Budapesti Építész Kamara


A sikeres november 11-i taggyűlésünkön a közrebocsátott munkaterven - stratégiai munkacsoportok alakulásához - küldötteink, pótküldötteink munkára vállalkoztak, az öt javasolt témában (de újabb témák megjelölésének lehetőségével).

Mostantól a csatlakozás bárki számára lehetséges!

 


a képeken: a FUGA még átalakítás előtti állapotban

 

A Budapesti Építész Kamara Elnöksége fentiekkel kapcsolatos elképzeléseit november 18-i ülésén egyeztette a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségével. Így az együttműködés kereteiben bővül a témák köre:

 • közbeszerzés: "az állami pénz elköltése az építészetben"
 • építészeti irányelvek: "a közpénzből építés példamutatása" (meglévő dokumentumok bővítése, újrafogalmazása)

A "tervezői verseny" témához is csatlakozni kíván a MÉSZ.

Tehát az egyelőre kijelölt témák:

 1. Budapesti Kamarai működésünk revíziója
 2. "A tervező védelme" (a tervező-megbízó viszonyban)
 3. A kívánatos (ideális) tervezési munka modellje
 4. A tervezési munka díjazásának és a tervszolgáltatások tartalmainak összekapcsolása (védekezés az áralku ellen)
 5. A tervezői verseny
 6. Közbeszerzés (az állami pénz elköltése az építészetben)
 7. Építészeti irányelvek (a közpénzből építés példamutatása)

Mivel a vállalkozásra kérés eddig csak az első öt témához volt ezért ezúton kérjük az ilyen készség, munkakedv jelentkezését a 6. és 7. témakört illetően, küldötteinktől, pótküldötteinktől, tagjainktól.

Első lépésként arra kérjük az eddig jelentkezett (küldötteket, pótküldötteket), hogy röviden fogalmazzák meg:

 • miért vállalkoztak
 • mit éreznek legfontosabbnak a témakörön belül
 • milyen elképzeléseik vannak a további csoport működésről

Azt tervezzük, hogy az egyéni elképzelések nyilvánossá tételével (akár internetes szavazással) meghatározódnak a csoportok mozgatói (képviselői, szóvivői).

Mellékelten közreadjuk az eddig jelentkezettek körét és a javasolt újabb témákat.

 1. Budapesti Kamarai működésünk revíziója: Bajnai Gabriella, Bánáti Béla, Baranyai Balázs, Bardóczi Sándor Róbert, Emődi-Kiss Tamás, Erhardt Gábor, Fekete László, Gábor Péter, Jávor Endre, Kapcsos András, Király Eszter Viktória, dr. Kiss Antalné Beöthy Mária, Dr. Kovács Ervinné, Kolossa József DLA, Magyar Zsuzsánna, Mészáros Erzsébet, O. Ecker Judit, Szűcsné Lukátsy Éva, Tihanyi Judit, Tokár György, Torday Krisztina, Yazici Sedat
 2. "A tervező védelme" (a tervező-megbízó viszonyban): Barta Ottó, Bártfai-Szabó Gábor, Dobó János DLA, Eltér István, Fábián László, Janáky György, Jávor Endre, Jeney Lajos DLA, Kiskarándi Nánásy Ilona, Kőnig Tamás DLA, Magyar Ádám, Magyari Éva, Nagy Andrea, Patonai Dénes DLA, Pazár Béla, S. Zlamál Ilona, Somogyi Tamás, Szebeni András, Vámossy István, Varga Lea
 3. A kívánatos (ideális) tervezési munka modellje: Almer Orsolya, Antalné Dr. Czétényi Piroska, Auer Jolán, Bajnai Gabriella, Bardóczi Sándor Róbert, Barta Ottó, Benczúr László, Csontos Csenge, Dobó Magdolna, Dobos Botond, dr. Kiss Antalné Beöthy Mária, Erhardt Gábor, Fáy Piros, Fejes Mária Anna, Felcsuti László (kicsit később), Fülöp Annamária, Fülöp Gyula János, Füzesséry Zoltán, Gerencsér László, Hegyes Tibor, Jánossy Johanna, Kolossa József DLA, Lelkes Ibolya, Morvay István, Nagy Márta, Ottlik Gábor, Paládi-Kovács Ádám, Patonai Dénes DLA, Péterfia Borbála, Rész Attila, Rimóczi Imre Csaba, S. Vasi Ildikó, Schőmer Dávid, Szebeni András, Tímár Béla, Udvaryné Nánay Éva, Ujhelyiné Gáspár Éva, Várhidi Éva, Yazici Sedat
 4. A tervezési munka díjazásásnak és , a tervszolgáltatások tartalmainak összekapcsolása: Benczúr László, Czéh Judit, Dulácska Zsolt, Fáy Piros, Fejes Mária Anna, Fülöp Annamária, Komlósné Hlatki Katalin, Pethő László, Rimóczi Imre Csaba, S. Vasi Ildikó, Szabó Tibor, Szőke Zsuzsanna, Vadász Bence, Varga Levente DLA h.c.
 5. A tervezői verseny: Antalné Dr. Czétényi Piroska, Baranyai Balázs, Bardóczi Sándor Róbert, Bődey Attila, Dobos Botond, Domonkos Ádám, dr. Gajdos István, dr. Kiss Antalné Beöthy Mária, Dulácska Zsolt, Eltér István, Fábián László, Gábor Péter, Hlavács Károly, Horváth Lajos, Jeney Lajos DLA, Józsa Ágota, Kalmár László, Kruppa Gábor, Magyari Éva, Mórocz Tamás, Nagy Gábor, Pazár Béla, Peschka Alfréd, Pethő László, Riedel Miklós, S. Vasi Ildikó, Sajtos Gábor, Sugár Péter DLA, Szabó Levente, Szőke Zsuzsanna, Tímár Béla, Tolnai Zsolt, Ujhelyiné Gáspár Éva
 6. Egyéb témák:
 • Táj- és kertépítészeti: Auer Jolán, Csontos Csenge, Bardóczi Sándor Róbert, Gábor Péter, Morvay István, Dr. Csima Péter
 • Jogosultságok rendezése: Füzesséry Zoltán, dr. Kiss Antalné Beöthy Mária, Bajnai Gabriella, Varga Lea, Komlósné Hlatky Katalin, Diószeghy Miklós, Dr. Kovács Ervinné
 • Külső és belső kommunikáció új eszközei, stratégiája... (az 1. és 2. ponthoz is tartozhat a kérdés): Torday Krisztina, Király Eszter Viktória, Bajnai Gabriella, Bolberitz Henrik
 • "ALAPELVEK" - az építészet és az építész társadalmi szerepe és az ebből származó feladatok rögzítése; feladatterv a kamara számára "Feng-Shui és lopott formák helyett igaz szellemiséget" a kommunikációban is: Fekete László
 • A "gyakornoki státusz" kiharcolása, a pályakezdő építészek alkalmazásának adó, tb. kedvezményekkel való tisztába tevése. (A félfekete pályakezdés árnyékot vet hosszútávra!): Detre Villő
 • Közösségépítés, találkozók, programok, stb.: Szendrei Zsolt
 • Fővárosi Szabályozási Keretterv véleményezése és módosítása, állandó felügyelet: Szebeni András
 • Stratégia alapja: "A jövő legyen a cél" (… Ahonnan levezethetők az aktuális, stb. teendők): Tímár Béla
 • Építészet a médiában: Szokolyai Gábor
 • Beleszólás az engedélyek kiadásának követelményeibe: Jávor Endre
 • Budapesti Kamara vs. MÉK feladatainak különbsége, nagyobb önállóság (pl. saját tagdíj), ehhez szükséges rendeletek: Almer Orsolya
 • A kamarai pontrendszer komolyságát időszerű lenne felülvizsgálni: Schőmer Dávid
 • Közbeszerzések: Zajácz Katalin
 • "Nem sokaság, hanem lélek" - a feladatokat az interneten láthatóvá téve, akinek kedve van, végezheti el (díjazni kell akár kreditponttal akár pénzzel, hogy számonkérhető legyen) második lépésben az általunk előkészített szakmai anyagot szakemberekkel továbbvinni állami fórumokra. Tehát a bizottságok az egyes feladatokra állnának össze, lelkes emberekből: Dragonits Márta
 • Közterület tervezés, szabadtér építészet szabályozása: Komlósné Hlatky Katalin
 • Nem tervező építészek (műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, szakértők) munkacsoportjának létrehozása: László Zoltán
 • Tervezési díj szavatolásának biztosítása: Várhidi Éva
 • Különböző szakmai szerződések, egyesületek közötti együttműködés fejlesztése, a szakmagyakorlás különböző ágainak kapcsolatépítése: Alex Ágnes
 • Szponzorációs csoport (munkacsoport működési háttér - szakértői díjak): Emődi-Kiss Tamás
 • Kamarai kijáró, témaintézők partnereknél (kormányzat, szakszervek): Emődi-Kiss Tamás
 • Ökológia védelme építészeti felelősséggel (jogszabályok harmonizációjával): Darabos Balázs
 • Meglévő, jegyzett feladatkörök (pl. szakmafelügyelet) gyakorlása és kiterjesztése különös tekintettel a fiatalokra. "Fiatalok Kamarája": Riedel Miklós
 • 1/a. Országos Kamara, MÉK működésének revíziója, kamara közjogi funkciójának kiterjesztése, azzal arányos költségvetési támogatás kiharcolása: Dobó János DLA
 • A szakma presztízsének növelése: Magyar Ádám
 • Az építés rendje (jogalkalmazás és a tervezői szabadság, a településrendezési eszközök hatékonysága): Arató György
 • FUGA jelenleg már feltárt rejtett és állagvédelmi hibáinak ig. szakértői (építés, kivitelezés, statika) feltárása: Barta Ottó