Épületek/Örökség

Teherelosztó: az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság újabb állásfoglalása

2020.05.07. 16:13

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága egyetértve a Magyar Építőművészek Szövetségének 2020. április 30-án kiadott állásfoglalásával, mély megdöbbenéssel értesült arról, hogy - a 336/ 2016. (XI. 11.) Korm. rendelet határozatát megmásítva - az Országos Villamos Teherelosztó (Budapest I., kerület Nándor utca 5-7.) épületének elbontásáról született döntés!

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2016-ban kiállt az épület értékeinek védelméért és örömmel fogadta az akkori építészeti kultúránkat súlyosan veszélyeztető korábbi bontással kapcsolatos döntés visszavonását, valamint a Kormány határozott kiállását épített értékeink védelme mellett!

Virág Csaba építész épülete saját korának, az 1970-es éveknek egyik legkarakteresebb, magas színvonalú egyedi építészeti alkotása. A világörökségi területen álló épület finom arányaival, ritmusával, formanyelvével bemutatta, hogy megfelelő érzékenységgel és alázattal saját kifejezési eszközével minden kor tovább tudja fejleszteni, és saját korának élővé tudja tenni a történeti települési környezetet úgy, hogy annak minden építészeti-építészettörténeti értékét megőrzi és tovább élteti. 

A Budai Vár világörökségi helyszínének egyik legfőbb értéke, hogy az egymást követő építészeti korszakok mind a saját korukra jellemző rangos építészeti értékekkel gazdagítva tudták fenntartani a helyszín történeti folytonosságát, mindvégig megőrizve a település történetileg egységes megjelenését, hitelességét és integritását.

A II. világháborút követően olyan építészeti-városépítészeti rend alakult ki a Várnegyedben és közvetlen környezetében, amely biztosította a megmaradt és előkerült értékek megmaradását, valamint az új épületek és a történeti városkép egymásra figyelő, egymást gazdagító együttélését. Az elmúlt évtizedek új épületei magas szinten alkalmazták ezt a felfogást. Virág Csaba épületének tervezett bontása ezt a koncepciót bontja meg.

Az évszázadok során fokozatosan kialakult történeti együttesből bármely korszak épületeinek elbontása, eltüntetése a történeti település történeti folytonosságának a súlyos megsértését jelenti. Virág Csaba rangos, nemzetközileg is megbecsült épülete a világörökségi helyszínnek is elismert többlet értéket biztosított.

Az ICOMOS MNB 2016. július 19-i határozatából idézve: „Nem véletlen, hogy a világörökségi attribútumok között is említést nyert az „elpusztuló és újjáéledő építészeti értékek" jelenléte - a Budai Várnegyed a korábbi kortárs építészeti beavatkozásokat is tartalmazó állapotában lett világörökség 1987-ben."

Az épület elbontásával nem csak közelmúltunk védelemre érdemes építészeti örökségét éri jóvátehetetlen kár, hanem a budapesti világörökségi helyszínt is újabb súlyos veszteség érheti!

Felelős elkötelezettségünktől vezérelve reméljük, hogy megújuló hivatalos értékvédelmi szemléletünk lehetővé teszi világörökségi helyszíneink értékeinek megbecsülését és a különös veszélynek kitett 1960-80-as korszak építészeti értékekeit képviselő rangos épületek megmentését a jövő generáció számára – beleértve a korszaknak ezt a kiemelkedő értékű alkotását is.

Budapest, 2020. május 5.
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság