Egyéb cikkek

Az óbudai Fő tér és környezetének rendezése

2009.01.29. 09:23

A Schőmer Műterem Kft. megvételben részesült pályaműve: ”érthető, világos, korrekt ábrázolás, visszafogott, egyszerűségében is elegáns megoldások, mind a teljes koncepcióban, mind a részletekben”.

megvételben részesült a 3. számú pályamű,
szerzője: Schőmer Műterem Kft.
felelős tervezők: Nádai Brigitta
társtervezők: Schőmer Dávid, Réti Lucia, Benke Csaba, Korodi Zsolt

 

 

 


Részletes bírálat:

Bíráló Bizottság a 3-as számú pályamű esetében értékelte az érthető, világos, korrekt ábrázolást, a visszafogott, egyszerűségében is elegáns megoldásokat, mind a teljes koncepcióban, mind a részletekben.

A tervezési terület és környezetének vizsgálata megfelelő, alapos tényfeltáró munkát tartalmaz. A meglévő és helyesen felvetett problémákra sajnos nem mindig születtek jó és színvonalas válaszok.

A Bizottság jónak tartja a „hármas tér” elgondolást, elrendezést, ahol elválaszthatók a különféle funkciók, rendezvények, ahol különféle látvány elemek önálló hangulatot hoznak létre.

A Szentlélek téri buszpályaudvar szűkítése jó ötlet, de megoldása – bár nem volt a pályázat feladata – elnagyolt. A jelentős gyalogos forgalom miatt az ívesen vezető utak helyett markáns, a kapcsolódó területekhez hasonló megoldású, burkolatú térforma és azt szervesen lezáró kiszolgáló épület kívánatosabb lett volna. Megkérdőjelezhető, drága megoldás az új gyalogos aluljáró az óbudai promenád összekötésére, meggondolandó két aluljáró ilyen közeli elhelyezése.

A Szentháromság szobor környezetének kibontása, térbe helyezése, az iskolával szembeni tér kialakítása a színpaddal, mozgatható padokkal jó megoldás.
A terület déli részén talán kevesebb fa is elég lenne a tér lezárásához. A Fő térről elbontott gázfogadó új helye nem jó választás. A Fő tér kialakítása a burkolatokkal, a víz és fény játékkal megfelelő. A kétféle burkolat kijelöli a fő közlekedési utakat és a rendezvény tereket. A téren jól elhelyezhetők a színpad, a jégpálya, a pavilonok. Kifejezetten jó ötlet az esernyős szobrok kis dombra állítása.

Pozitívum, hogy a zöldfelületek elhelyezkedését, kialakítását visszafogottan, a tér használhatóságának rendeli alá.

A piac és a borfalu térbe helyezésére, az építmények formájára, megjelenésére nem kaptunk érdemi megoldást.

A közlekedésre adott válaszok nem kielégítőek.

Alapjában rossz ötlet a Szentlélek tér alatti garázs és a Zichy kastély mögötti parkolóház. A panelházak közötti terület parkolóként való kiépítése nem segíti a tér kiszolgálását.

A kerékpárút új nyomvonala támogatható. A Laktanya utcában és a Hajógyári utcában egyirányú forgalmat tervez, parkolókkal, ez a bizottság szerint nem elfogatható, kívánatos lenne más funkciók elhelyezése az „Esernyős szobrok” körül.

A Szentlélek tér és a kastély mögé tervezett mélygarázs megvalósíthatósága régészeti szempontból aggályos. A Fő tér teljes felületén szabályos raszterban elhelyezett vízjáték közművei és gépészetének elhelyezése a régészeti emlékek függvényében lehetséges. Jó gondolat viszont, hogy a közműveket közműalagútba szervezve, nem pedig külön-külön vezetné, ezáltal a kedvező nyomvonal megtatálása után az emlékek lehető legkevesebb pusztításával megoldható lehet a közműfektetés.

Jó gondolat, hogy a római kori kapumaradványt (Kórház utca - Harrer Pál utca) bekapcsolja a közlekedés (bicikli út) nyomvonalába, s ezáltal megteremti annak lehetőségét, hogy az rendezvényekbe is bevonható legyen.

A pályamű értékei és hiányosságai összegzéseként megvételre javasolt.