Közélet, hírek

Bachmann Bálint és Markó Balázs Modell c. kiállítása a Velencei Biennálén 2012-ben

2012.02.15. 09:12

A zsűri jelölése alapján a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállítás magyar pavilonjában rendezendő tárlat megvalósítására a nemzeti biztos a Modell című projekt kurátorait, Bachmann Bálintot és Markó Balázst kéri fel.

A 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále (2012. augusztus 29. − 2012. november 25.) magyar pavilonjában rendezendő kiállítás megvalósítására Gulyás Gábor nemzeti biztos, a Műcsarnok igazgatója nyilvános pályázatot írt ki. A pályaműveket héttagú zsűri (Boros Géza művészettörténész, a NEFMI művészeti főosztályának vezetője; Ferencz István építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja; Gulyás Gábor esztéta, a Műcsarnok igazgatója, a biennále magyar pavilonjának nemzeti biztosa; Guttmann Szabolcs építész, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tanára; Kálmán Ernő építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke; Készman József művészettörténész, a Műcsarnok vezető kurátora; Wesselényi-Garay Andor építészkritikus, a 2010. évi Velencei Építészeti Biennále magyar kiállításának kurátora) bírálta el.

A zsűri törekedett arra, hogy a projekt alapú kurátori pályázatok értékelésénél és elbírálásánál minél több nézőpontból közelítsen a pályaművekhez, szem előtt tartva eközben a főkurátor intencióját is, mely az „együttműködésre és a dialógusra” helyezi a hangsúlyt. Mivel a kiírás az előző évekhez képest kevesebb formális megkötést tartalmazott, minden beadott pályamű érvényes volt. Az elbírálás folyamatában döntő szerepet játszott a prezentáció, mely közvetlen és alkotó párbeszédet eredményezett a pályázókkal.

Az első forduló beadási határideje 2012. január 6-a volt. Rekordszámú, 12 érvényes pályázat érkezett be; ezek mindegyike részt vett a második – prezentációs – fordulóban. A zsűri fontosnak és támogatandónak tartotta, hogy a pályázatok a földrajzi sokszínűséget is képviseljék, s pozitívumként értékelte, hogy ez alkalommal Mauritiustól Dabasig terjedt a résztvevők köre. Ugyanilyen fontos fejleménynek tartotta a bíráló bizottság azt is, hogy egyetemi hallgatók is bekapcsolódtak a projektekbe.

A zsűri jelölése alapján a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállítás magyar pavilonjában rendezendő tárlat megvalósítására a nemzeti biztos a Modell című projekt kurátorait, Bachmann Bálintot és Markó Balázst kéri fel.

A zsűri külön elismerésben részesíti a PANEL – venicycle system című pályaművet (kurátorok: Polyák Levente, Kukucska Gergely, Antal Balázs). A nemzeti biztos hivatalosan javasolja David Chipperfield főkurátornak, hogy amennyiben lehetőséget lát rá, ezt a projektet hívja meg a biennálé központi kiállításába.

A pályázat részletes indoklása – az összes beadott pályaművel együtt – a mai naptól letölthető a www.velenceibiennale.com honlapról.

Miután Gáspár Júlia mandátuma lejárt, 2012. február 1-től új vezetője van a Műcsarnok Biennále Irodájának, dr. Puskás István. Az építészeti kiállítás előkészítését és megvalósítását ő koordinálja.

A zsűri és a nemzeti biztos ezúton is megköszöni valamennyi pályázó és a pályázatokban közreműködő alkotó munkáját, s külön köszönetét fejezi ki a Biennále Iroda korábbi vezetőjének.


Gulyás Gábor

a Műcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatója,
a Velencei Biennále nemzeti biztosa

 


Részletes indoklás (PDF dokumentum) [itt az oldal aljáról is megnyitható]

A benyújtott pályázatok

01 – Archetypes / Archetípusok – Sánta Gábor
02 – Az ember újra épít(ése) / Build man, not only buildings! – Trafik Kör
03 – Épített közösség / CommON Architecture – Antal Gabriella, Fazekas Katalin, Somogyi Krisztina, Kemes Balázs
04 – Gazdagság és egyszerűség – Kortárs szakrális építészet Magyarországon – Vukoszávlyev Zorán, Katona Vilmos, Csanády Pál
05 – Hangkút / Well of Sounds – Benedek Anna, Árvai András
06 – Modell – Bachmann Bálint (DLA), Markó Balázs (DLA)
07 – Mozgásformák – Makovecz Imre – Keserü Katalin
08 – PANEL – venicycle system – Polyák Levente, Kukucska Gergely, Antal Balázs
09 – Szellemi vándorlás / Metaphysical migration – Szabados Karolina, Ghyczy Dénes Emil, Szederkényi Lukács
10 – Revitalizáció, rehabilitáció, rekonstrukció – Kőnig Tamás, Csanádi Judit, Bor Ferenc
11 – Zalotay Elemér – Perényi Lóránt
12 – Zsolnay-negyed / man@work – Pásztor Erika Katalina, Julius Gyula

 


Dr. Puskás István (1972) a Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének egyetemi adjunktusa. Tudományos munkássága mellett a rendszerváltás óta foglalkozik kulturális program­szervezéssel. Számos művészeti projekt előkészítésében dolgozott jelentős olasz intézményekkel együtt (többek között a firenzei Uffizi Képtárral, a Tudománytörténeti Múzeummal, valamint az Olasz Kulturális javak Minisztériumával). A Biennále Iroda vezetőjeként a Velencei Építészeti Biennále, majd a Velencei Képzőművészeti Biennále előkészítése és lebonyolítása mellett a Műcsarnok olaszországi művészeti kapcsolatainak kibővítése lesz a feladata, amelyet – az iroda előző vezetőjéhez hasonlóan – nem főállásban, hanem megbízási szerződéssel lát el.