Nézőpontok/Kritika

Balaton-felvidéki építészeti útmutató

2014.07.28. 12:00

"Úgy tűnik, valamikor elvesztettük azt a tudást és képességet, amely létrehozta azt a környezetet, amelyben alapvetően jól érezzük magunkat, mert érezzük a harmóniát a természet és az épített környezet között." - írja Noll Tamás, aki a Krizsán András és munkatársai által létrehozott kiadványt mutatja be.

A vidéki településeket járva óhatatlanul észrevesszük azt a kettősséget, amelyet a hagyományos paraszti kultúrában keletkezet környezet és a tervezett módon létrejött környezet jellemez. Érzékeljük a kettő közti különbséget, az első esetben az épületek szinte kinőnek a tájból, mintegy szerves folytatását adják annak, míg a másodban jól-rosszul sikerült módon idegenként jelennek meg. Az első esetben az egyedi épületekből, kerítésekből, támfalakból egy nagyobb összetartozó egység épül fel, addig a másiknál az egyedi épületek megmaradnak a saját szintjükön, nem járulnak hozzá egy térbeli közösség létrehozásához.

Úgy tűnik, valamikor elvesztettük azt a tudást és képességet, amely létrehozta azt a környezetet, amelyben alapvetően jól érezzük magunkat, mert érezzük a harmóniát a természet és az épített környezet között. Úgy tűnik, hogy azok a tervezési és építési módszerek és ismeretek, amelyeket az utóbbi időkben használtunk, nem alkalmasak arra, hogy harmóniát teremtsenek a táj és az épületek között. A funkcionális építészet lehet, hogy minden eddiginél jobb fizikai környezetet teremtett, de egyre erősebben érezhető ennek a környezetnek a fogyatékossága, a tájjal való kapcsolat hiánya.

Vissza tudunk e találni az egyszer már működő útra? Vissza tudjuk e szerezni újra azt a képességet, hogy a vidéki tájba megfelelő módon, a táj adta lehetőségek és kötöttségek figyelembe vételével építkezzünk? Képesek tudunk e lenni arra - építtetők, építészek és az épített környezettel foglalkozó szakemberek - hogy újra olyan környezetet hozzunk létre, amelyben az egyéni érdek, a közösségi érdek és a táji környezet harmóniája egyszerre valósul meg?

Magyarország 2004. évi Európai Uniós csatlakozásakor, az írországi EU elnökség alatt megrendezett Építészetpolitikai fórumon mutatta be Mike Shanahan építész Cork megyére készített tervezési útmutatóját. Az Útmutató egyértelműen az előzőekben feltett kérdésekre kereste a választ. Egyben azt is jelezte, hogy ez a probléma nem csak Magyarországon létezik, tőlünk térben és történetben távol eső országban is ugyanazokkal a problémákkal találkozunk. Az Útmutató megismerése után egyértelművé vált számomra, hogy hasonló kiadvány elkészítése és használata Magyarországon is lényeges változásokat hozhat a vidéki környezet alakításban.

Figyelmébe ajánlom ezt a kiadvány a Balaton-felvidéken élőknek, a közösségeket vezetőinek, az építkezni szándékozóknak, a tervező építészeknek és az építésügyben dolgozó szakembereknek. Kívánom, hogy használják, tanuljanak belőle, és érezzék át a munkájuk során azt a hangulatot, amely a könyvből árad. Az általuk végzett munka ennek legyen folytatása, és akkor talán újra egy olyan környezet születik, amely mindnyájunk hasznára és örömére válik.

Köszönetemet kell kifejeznem az alkotóknak, Krizsán András Ybl díjas építésznek és munkatársainak, akik sokéves tapasztalatukat és tudásukat összefoglalták, feldolgozták és egy új rendszert dolgoztak ki. Köszönetemet kell kifejeznem Mike Shanahan építésznek, aki önzetlen módon hozzájárult az általa kifejlesztett módszer átvételéhez, használatához. Köszönetemet kell kifejeznem a támogatóknak, akiknek a segítsége kellett ahhoz, hogy ez az Útmutató elkészüljön.

Noll Tamás