Programok

Balkanológia – új építészeti és városfejlődési jelenségek Délkelet-Európában

2008.10.06. 09:55

A bázeli kiállítás túl kíván lépni a ’Balkán’ klisén, hogy a régió városfejlődésének differenciált képét és a háttérben meghúzódó erővonalakat rajzolhassa fel. Belgrád, Zágráb, Kotor, Prishtina és Tirana építészetéből vett jellemző példákkal mutatja be a szabályozatlan, nem hivatalos építkezések okozta új városfejlődés jelenségeit.
A kiállítás megtekinthető: december 28-ig.

Kiállítás a Svájci Építészeti Múzeumban, Bázelben

A Balkán nyugati részén a jugoszláv és albán szocialista gazdasági rendszer összeomlásával a városiasodás új formáját jelentve széles körben elterjedt a nem hivatalos építkezés. Vajon a város e sajátos transzformációi mennyiben tekinthetők az európai városok jövőbeni fejlődési irányát adó általános mintának? A kiállítás Belgrád, Zágráb, Kotor, Prishtina és Tirana építkezéseiből vett jellemző példákkal mutatja be, hogy az építészek, művészek, városfejlesztők és civil mozgalmak hogyan kezelik e gyors átalakulási folyamatokat. A szocialista Jugoszlávia korabeli modernizmusának kiemelkedő, de alig ismert alkotásai kerülnek itt összehasonlításra és szembeállításra a térség kortárs építészetével.

A „Balkanológia” egy új építészeti párbeszédre ad lehetőséget a poszt-szocialista korszak kevéssé ismert építészete és Délkelet-Európa országaiban terjedő szabályozatlan, kontrolálatlan városfejlődés következményei kapcsán. A kiállítás a napjainkban zajló szocio-politikai változások várostervezési és építészeti vonatkozásait térképezi fel.

Délkelet-Európában ma az átmeneti vagy háborús konfliktust átélt városok fejlődésének prototípusait találjuk mindenfelé, Prishtinától Belgrádig, ahol a gyenge vagy hiányzó intézményi struktúrák lehetetlenné teszik az építkezések szabályozását. A nem engedélyezett építkezések durva elterjedése a háborút vagy nagy társadalmi megrázkódtatást követő tipikus városi krízisjelenség. Ezzel egyidőben, a helyi és regionális sajátosságoktól függetlenül, ezek a városi fejlesztések egy újfajta városformát rajzolnak fel, amely meglehetősen különbözik az Európán kívüli országokra jellemző nem hivatalos építkezésektől.

A kiállítás vezető délkelet-európai építészek és várostervezők munkáin keresztül azt mutatja be, ahogy ők viszonyulnak a város alapvető átalakulásához. A régió városi jelenségeit kulturális, szociális és politikai dimenziók szempontjából dolgozza fel. A kulcskérdés az, hogy a szabályozatlan, nem hivatalos építkezések és városfejlődés milyen irányban és meddig dolgoz ki új tipológiát és városformát, s ezek a formák hogyan jelennek meg a neoliberális de-urbanizáció zászlaja alatt Európa többi részében. A kiállítás túl kíván lépni a ’Balkán’ klisén, hogy a régió városfejlődésének differenciált képét és a háttérben meghúzódó erővonalakat rajzolhassa fel.

A kiállítás főkurátora Kai Vöckler, kurátorai, a horvát Majore Mrduljaš, az Oris építészeti magazin szerkesztője és a szerb Vladimir Kulić, építészet történész modernizmus és nemzetköziség kérdéseit vizsgálják, ill. a jugoszláv „félbeszakadt modernizmus” jelenségét történelmi és kortárs épületek kapcsolódásainak a bemutatásával.

kapcsolódó esemény:
„Belgrádtól Isztambulig: illegális építkezések és hatásuk a városfejlődésre”.
Szimpózium, 2008. november 1., Bázel

a kiállítás megtekinthető: 2008. október 4. és december 28. között.
nyitva: kedd, szerda, péntek 11–18; csütörtök 11–20.30; szombat, vasárnap 11–17 óra

helyszín:
Schweizerisches Architekturmuseum
Steinenberg 7
Ch-4001 Basel

további információ a honlapon.