Nézőpontok/Kritika

Batár Attila: A sokrétű Víziváros

2002.09.13. 12:57

A szerzõ a római kortól napjainkig követi végig, elemzi és értékeli a Vár alatt fekvõ terület topográfiai, gazdasági, társadalmi, építészeti jellegzeteségeit.

A Szent István Király Múzeum Közleményei
B. sorozat 52. szám
Sorozatszerkesztõ: Fülöp Gyula
Tanulmány: Batár Attila

Fotók: a 28.-29. oldal: Szegedi Kálmán, a többi a szerzõ felvétele

A kötetben szereplõ metszetek, valamint a 4., 19., 22. és 65. oldalon lévõ fotók a Budapesti történeti Múzeum és a Fõvárosi Levéltár gyûjteményébõl valók. A 35., 46-47., és az 57. oldalon lévõ rajzokat a szerzõ készítette.

Batár Attila építész szakmai pályafutását Magyarországon kezdte, majd Franciaországban és az Egyesült Államokban folytatta. Eddigi munkássága során több urbanisztikai és építészeti tárgyú írása jelent meg magyar, angol, francia és német nyelven.

A sokrétû Víziváros címû munkája Budapest egyik nagy múltú városrészérõl szól. A szerzõ a római kortól napjainkig követi végig, elemzi és értékeli a Vár alatt fekvõ terület topográfiai, gazdasági, társadalmi, építészeti jellegzeteségeit. Részletesen tárgyalja a negyed problémáit, különös tekintettel urbanisztikai, logisztikai és közlekedési állapotára, a város szövetében elfoglalt helyére, szerepére. Feltárja hiányosságait és fejleszthetõségének lehetséges irányait is. E hiánypótló mû nemcsak a szakmabeliek, henem a laikusok számára is vonzó olvasmány lehet.

Nagy Bálint
Ybl-díjas építész