Közélet, hírek

BÉKülés

2012.10.17. 14:49

Határozatképességének határához közeli részvételi aránnyal zajlott le 2012. október 17-én a Budapesti Építész Kamara Tisztújító Taggyűlése. Az új elnök Mónus János, az alelnök Gelesz András lett, az elnökség tagjai közé pedig Kruppa Gábor, Schwarczuk Ágnes és Tima Zoltán került be. Garai Péter beszámolója.

Második nekifutásra lett határozatképes a Budapesti Építész Kamara Tisztújító Taggyűlése 2012. október 17-én. A minimális 5%-os részvételi határhoz (170 fő) képest mintegy 220 fő gyűlt össze - döntően az idősebb generáció képviseltette magát. Az eseményre az Olasz Kultúrintézetben, az Ybl Miklós tervei alapján 1865-1866 között épült egykori régi Képviselőház földszinti nagytermében került sor.

Bálint Imre DLA leköszönő elnök beszédében megköszönte az elnökség, a tisztségviselők és a kamarai tagok munkáját. Az elmúlt négy éves ciklus kiemelkedő eredményei között említette a TÖBB-BÉK társadalmi mozgalmat, a FUGA három évvel ezelőtti megnyitását és működését, valamint a FUGA Rádió 2012. okt 1-jei indulását.

 

 
 
Bálint Imre javaslatára a tisztújítás levezető elnökévé a Taggyűlés Dr. Reith Andrást választotta, a Szavazatszámláló Bizottság tagjai - többek között - Dragonits Márta, Durkó Gábor, Dr. Szily Imre Balázs, Czéh Judit, Halmos György és Morvay István, a jegyzőkönyv-hitelesítők pedig Eltér István és Winkler Barnabás lettek.
 
A napirend elfogadását követően a Jelölő Bizottság elnöke, Miklós Balázs beszámolójában hangsúlyozta, hogy az új alapszabály szerinti automatikus jelölés (101 támogató aláírás összegyűjtése) nem történt, így a bizottságra – amelynek tagjai Nagy Iván, Schwarczuk Ágnes, Sugár Péter és Vikár András voltak – hárult a lehetséges jelöltek kiválasztása és felkérése. Az aktivitás hiányát jól mutatja, hogy sem a tagok, sem a tagozatok részéről nem érkezett külön jelölés.
 
Az elnökjelöltek rövid bemutatkozásában Mónus János átlátható, módszeres közösségi munkát és kamarai állásfoglalást ígért a politikai lobbi helyett, valamint a küldöttek szorosabb bevonását a szervezet mindennapi működésébe, Sándor Gergely pedig egy élő, véleményformáló, professzionális területi kamarát vizionált, főállású tisztségviselőkkel és külsős szakemberekkel. Az alelnökjelöltek közül Csapó Balázs szintén a professzionális működést, a Budapesti Építész Kamara szerepének meghatározását és a FUGA fontosságát emelte ki, valamint a kamara kommunikációjához a megfelelő forma és eszközök megtalálását. Gelesz András az önkéntes tisztségviselők szerepe mellett tette le a voksát; elképzelései szerint elegendő egyetlen fővárosi építészeti központi fenntartása a jövőben és fontos a kamara önállóságának megtartása a kormányzattal szemben. „Más szerepre kell berendezkednünk, az építészet sem lesz olyan, mint a válság előtt volt” - zárta bemutatkozó beszédét.
 
A szavazás során az alábbi eredmények születtek: a Budapesti Építész Kamara elnöke nagy többséggel Mónus János, alelnöke pedig Gelesz András lett. Az elnökségi tagjelöltek közül az első körben Kruppa Gábor és Schwarczuk Ágnes érte el a megválasztáshoz szükséges 100 szavazatot. A második forduló eredménye alapján Tima Zoltán lett az elnökség harmadik tagja, a póttagok közé pedig Szendrei Zsolt, Sajtos Gábor és Szentirmai Tamás került be.
 
A szavazó kedvű tagság lassan, de érezhetően fogyatkozott (míg az elnökre és az alelnökre 219, illetve 215, az elnökségi tagokra csupán 201 szavazatot adtak le), ezért a levezető elnök javaslatára - rövid szakmai egyeztetés után - a Felügyelő Bizottság (FEB) és az Etikai-Fegyelmi Bizottság (EFB) tagjainak megválasztására összevontan, egy forduló keretében került sor. Ezt a jelöltlisták átfedéseinek megszüntetése tette lehetővé (Dr. Fiala István FEB-, Kaszás István pedig EFB-jelölésétől lépett vissza). 
 
 
 
 
 
 
A 183 leadott szavazat összeszámlálása eredményeként a Felügyelő Bizottság tagja Bolberitz Henrik, Hőnich Henrik és O. Ecker Judit lett, a póttagok közé Dulácska Zsolt, Kaszás István és Sólyom Benedek került be. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagja Dr. Fiala István, Miklós Balázs, Mosdóssy Borbála, Sajtos Gábor, Tihanyi Judit, Vizér Péter és Wagner Péter lett, póttagnak pedig id. Burits Oktáviánt, S. Zlamál Ilonát és Paládi-Kovács Ádámot választották.
 
A szavazatszámlálások szünetében dr. Sersliné Kócsi Margit állami főépítész két előadást tartott a szakmagyakorlást érintő közigazgatási reformokról, az építésügy és az örökségvédelem átszervezéséről, valamint a budapesti szabályozást érintő kérdésekről. A nehezen követhető, egyre összetettebbé és kaotikusabbá váló hatósági és jogszabályi környezet változásait összefoglaló előadás - az egyes kormányzati döntések megszületését követően - a közeljövőben a www.foepiteszek.hu honlapon elérhető lesz. Noll Tamás, a Magyar Építész Kamara elnöke az új kamarai törvény árszabályozásra vonatkozó - német mintára készített - tervezetének megszületéséről és elfogadásának folyamatáról beszélt.

Gratulálunk az újonnan megválasztott tisztségviselőknek!

Garai Péter