Épülettervek/Tervpályázat

Biai Református Általános Iskola tervpályázat – a Gereben Marián Építészek II. díjas terve

2023.02.22. 07:50

"Javaslatunkban a tantermek racionálisan, feszesen szerkesztett, kétszintes, magastetős épületszárnyakban, a közösségi és alternatív oktatás kül- és belterei az osztálytermi épületek által definiált oktatási táj változatos teresedéseiben artikulálódnak." A pályaművet a tervezők ismertetik. 

 

PROGRAM

A cél Biatorbágy és környékének református protestáns alapfokú oktatásának biztosítása egy évfolyamonként két tanulócsoporttal, összesen 300-350 diákkal működő, 8 évfolyamos általános iskola megépítésével. A projekt teljes megvalósulása esetén a 6-14 éves diákoknak modern, XXI. századi környezetben létesülő tantermek, szaktermek, fejlesztő szobák, sportolási lehetőséget kínáló külső és belső terek, valamint egy kápolna, és a reggeli osztályáhítatok befogadására is alkalmas aula tér jön létre a megfelelő színvonalú oktatás téri feltételeinek kialakításához.

KONCEPCIÓ

Az iskola a tanítás, tanulás helye,

  • mely a tantermek köré szerveződik
  • és melyek elengedhetetlen részei a közösségi terek és az alternatív oktatás felületei, kül- és beltéren egyaránt

Javaslatunkban a tantermek racionálisan, feszesen szerkesztett, kétszintes, magastetős épületszárnyakban, a közösségi és alternatív oktatás kül- és belterei az osztálytermi épületek által definiált oktatási táj változatos teresedéseiben artikulálódnak.

TELEPÍTÉS

A szabadonálló kétszintes iskola a telken négy – a tájolásból, megközelítésből, környezeti hatásokból, belső elrendezésből és térhasználatból fakadó különféle karakterű kültéri szegmenst definiál maga körül:

Kelet – megérkezés
Az iskola keletről, a közterület felől karakteres bejáratot formál, aminek meghatározó eleme az út felől is látszó keletelt tájolású kápolna harangfülkés oromfalú épülettömege, valamint fedett-nyitott átriumos, zöldített fogadó előtere. A gyalogos megérkezés a főbejárat és belső közlekedő tengelyére szerkesztett, a gépkocsiforgalomtól elválaszott útvonalon történik. Az út felé esik a közterületi kapcsolatot biztosító, körforgalomból nyíló kiss&drive rendszerű parkoló és bicikli tárolók.

Dél – benapozás
Az iskola osztálytermeinek, tanulótereinek túlnyomó része a szélvédett játszóudvara és a kedvező déli, dél-keleti tájolás felé nyílik, amellett, hogy a magastetős épületszárnyak karakteres kinyúló ereszei, és tradicionális tornácai védik a belső tereket a túlzott benapozás, felmelegedés ellen. A külső udvar többfunkciós: játszó terei mellett a veteményes tankertet és a kültéri oktatásra is alkalmas árnyas fás ligetet a telekhatár felől intenzív, háromszintes növény telepítés védi.

Nyugat – tó
A telek tó felé eső része sportolásra alkalmas kül- és beltéri felületekkel – nyitott sportpályákkal, és a tó felé feltáruló tornateremmel tagolt. Külső használatú gyalogos, vagy biciklis megközelítése a tó felőli leendő sétányról is közvetlenül biztosított. Fedett-nyitott, árnyékolt és esővédett terei mind a sportpályákkal, mint pedig a tó irányába, az érintetlen természeti környezettel teremt közvetlen vizuális kapcsolatot.

Észak – patak
Az iskola északi frontja előtt húzódik a közutat a tóval összekötő belső gyalogút, közvetlen, külső használatot is biztosító kapcsolattal a sportpályákhoz, mindkét irányból. Emellett a patak felé, a déli játszó-, és a nyugati sportudvar mellett egy harmadik iskola udvar is kialakul, lehetőséget teremtve akár az alsós és felsős tagozatok kültéri szétválasztására, akár különböző karakterű és használatú udvarok definiálására.

A négyféle karakter változatos térhasználatot és térkapcsolatot biztosít az iskola tanulói, oktatói, valamint külsős használóik számára. Ez a fajta heterogenitás jellemzi az iskola belső tereit, és azok kivetülését: az épület tömegképzését is. Az iskola külső megjelenését 7+1 nyeregtetős ház határozza meg: hét, elmélyült, odafigyelést igénylő, zárt oktatási tereket magába foglaló kétszintes ház mellett a nyolcadik, az út felől karaktert képező keletelt tájolású kápolna tömege határozza meg a bejárat előterét, az iskola nyitott és hívogató jellegét.

A házak kis szögeltérésekkel telepítettek, reagálva az égtájra, kitekintésre, belső rendeltetések változatos térigényeire. Így tehát az önmagukban szigorúan szerkesztett házak beltérben egy áramló, helyenként táguló, helyenként pedig szűkülő arányú dinamikus „tanulási tájat" hoznak létre a használóik számára, kültérben pedig egy olyan hagyományos formálású, emberléptékű kép bontakozik ki, ami minden nézőpontból változatos és tagolt megjelenést mutat.

FUNKCIONÁLIS ELRENDEZÉS

Kápolna
A református iskolának, mind külső megjelenésének, mind pedig belső működésének, szellemiségének egyik legfontosabb eleme –  jele és tere – a kápolna. Láthatósága, megközelítése, formálása, tájolása alapvető koncepcionális eleme a tervnek, és az iskola életének is. Elhelyezkedése a közvetlenséget, magas látszó fa fedélszéke az egyszerűséget, anyaghasználata a tartósságot és időtlenséget, belső tere, megvilágítása pedig az áhítatot sugározza.

Aula
Az ellenőrzött szélfogón keresztül egy, a külső „házak" által határolt amorf alakú aula és zsibongó térbe érkezünk. Az összefüggő térfolyam különféle térbővületeivel egyszerre, aula, lépcsős terű lelátó, „játszóház", közlekedő, valamint alternatív tanulási terek, leválasztható közösségi felületek, és elvonulásra is alkalmas „kuckók" sora, ami elkülöníthető, formális és informális térhasználatokat tesz lehetővé.  A térsor dinamikája, nyitott rendszere kreatív használatot szül, így a legkülönfélébb oktatási-nevelési-tanulási, valamint rekreációs-pihenési rendeltetésnek képes otthont adni. A házak közötti megnyitások a belső terek bevilágítása mellett lehetőséget adnak az iskola különböző udvarainak közvetlen megközelítésére is.

Osztálytermek
Az osztálytermek, és egyéb formális oktatási terek, így szaktantermek, nyelvi-, illetve csoport szobák a „házakba", tehát az épület külső kontúrján elhelyezett épületszárnyakba kerülnek. Megvilágításuk közvetlen, az állandó tartózkodású osztálytermek tájolása ideális, elrendezésük lehetővé teszi az elmélyült tanulást, ugyanakkor térkapcsolatai további bővüléseket, alternatív oktatási formákat is megengedhetnek. A földszinten az alsó tagozatos, míg az emeleten a felső tagozatos diákok termei kerülnek.

Tornaterem
Kültéri és beltéri sport területek a telek legnyugodtabb részére, a Biai-tó közelébe kerültek. Külsős használata mindkét irányból, tehát a közút felől és a tó felől is megoldott, az iskolától leválasztható módon is üzemeltethető, mivel öltözői közvetlen kültéri kapcsolattal is rendelkeznek. A tornaterem szerves része az iskolának, a zsibongóból nagy felületen lehet belátni a térbe, és annak megnyitásain keresztül pedig a tóra, a környező természetre is.

Kiszolgáló helyiségek
A büfé, az ebédlő, és az ezektől leválasztott megközelítésű kiszolgáló terek a bejárat melletti földszinti traktusba kerülnek, intenzív vizuális kapcsolatba az aulával, valamint az épület előtt húzódó átriumos kerttel, lehetőséget adva, hogy akár külső terasz felületekkel is bővüljenek a fogyasztóterek. E közterület irányába néző épületszárny emeleti szintjén helyezkednek el a parkoló felől közvetlenül, külső lépcsőn keresztül is megközelíthető szolgálati lakások, amelyek ezáltal az iskola mindennapi életétől zavartalanul is tud működni, de direkt átjárás is biztosított az emeleti szintről. Szintén az aulából nyílik közvetlenül földszinti tanári, és felette elhelyezkedő igazgatás terei amellett, hogy központi helyzetbe kerül, transzparenciája közvetlenséget sugároz.

Gereben Marián Építészek

 

Szerk.: Winkler Márk