Épületek/Középület

Bokrétaünnep Debrecenben – szerkezetkész az Informatikai Kar épülete

2010.12.02. 14:01

Bokrétaünnep keretében avatták fel a Debreceni Egyetem Informatikai Karának szerkezetkész épületét 2010. november 25-én. A Kovács Péter DLA és Lengyel István tervei alapján épülő komplexum várhatóan 2011 júliusában nyitja meg kapuit a hallgatók, az oktatók, illetve a térség informatikai vállalkozásai előtt.

Előzmények
A Debreceni Egyetem 2006-ban építészeti tervpályázatot írt ki a Kassai út alatt  létesítendő  Informatikai Kar és ÁNTSZ épületegyüttesre, amelyen az I. díjat a Kovács Péter és Lengyel István építészek által készített pályamű kapta. 2007. márciusában elkészültek az Informatikai Kar engedélyezési tervei. Közben az eredeti épület programja költségcsökkentés miatt megváltozott, a módosított  tervek 2008. januárjában kaptak építési engedélyt.

 

 

 

Telepítés
Az épület a Kassai út 26. sz. alatti telek északi részén helyezkedik el, a Laktanya utca melletti üres területen, amely a „DEBRECENI EGYETEM KASSAI ÚTI CAMPUS” alövezete. A területen jelenleg egy földszintes, lapostetős MATÁV hálózati épület áll.

Az új egyetemi épület alápincézett, háromemeletes, lapostetős, részben magastetős kialakítású. A tervezett tömbszerű megjelenés, a karakteres zárt egységeket alkotó beépítési mód megjelenik a közeli Campus Hotel kollégiumánál (2004-2005, Bán Ferenc - László Zoltán), és ilyen hangulatú az azzal szemközti Közgazdasági-, és Gazdaságtudományi Kar épületének nyugati oldala is.

 

 

 

Funkciók
Az épület központi szervező eleme az aula-átriumtér, amely „átvágja” az épület tömegét, felfűzi a funkcionális csoportokat, és a két oldalon kijelöli a bejáratokat. A földszinten az előcsarnokhoz közvetlenül kapcsolódik a porta, ruhatár, vizesblokk, valamint a függőleges közlekedő mag. Az északkeleti részen az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék került elhelyezésre. A belső park felőli oldalon található a dékáni hivatal, a könyvtár és fénymásoló, a büfé és hozzá tartozó terasz, amely kapcsolatot teremt az épület előtti parkkal.

A keleti oldalon, a tanszéki épületszárnyak közötti aulából nyílóan, íves lépcsőzetes szerkesztéssel a pinceszintre lenyúlóan 200 fős nagyelőadó helyezkedik el. Az épület aulától nyugatra elhelyezkedő északi szárnyának  szintjein galériás közlekedőkre szervezett szemináriumi és számítógépes termek sorakoznak. Ezzel párhuzamosan két, 123, illetve 140 fős kiselőadó helyezkedik el egymás felett, amelyek déli és nyugati irányban alaprajzi értelemben is lépcsős eltolásúak.

 

 

 

A keleti épületrész I-II. emeletén tanszéki oktatói szobák, közös számítástechnikai laborok, PHD hallgatói szobák, közös tárgyalók, teakonyhák és vizesblokkok kerülnek kialakításra. A III. emeleten az aulatérhez csatlakozóan PHD és vendég oktatói és rendszergazda szobák találhatók.

A pincében géptermek, gépészeti és kiszolgáló helyiségek kapnak helyet. Jelentős a karhoz tartozó szerver és a kar által működtetett szerverfarm egység, ahol a jövőben nagy mennyiségű és energiaigényű berendezések kerülnek beépítésre.

 

 

 

Anyaghasználat
A monolit vasbeton falfelületekre ásványgyapot hőszigetelés és szilikát anyagú, törtfehér vékonyvakolat kerül, ez határozza meg alapvetően az épület megjelenését. A függönyfalak és a nyílászárók acél, illetve alumínium szerkezetűek. A nagyelőadó fölött íves zöldtető készül, általában 30 cm-es humuszréteggel. A keleti tanszéki szárnyakat fémlemez fedésű, faszerkezetű félnyereg tetők zárják le.

 

 

 

Kitekintés
A több mint 3000 hallgató és 70 oktató számára oktatási-kutatási tereket nyújtó tudásbázis “szélessávú internet kapcsolattal, modern info-kommunikációs eszközökkel, a teljes épületet lefedő WiFi hálózattal biztosítja majd a korszerű, európai színvonalú tanulási, illetve munkakörülményeket” – hangsúlyozta a bokrétaünnepen Prof. Dr. Gaál István rektorhelyettes, a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok elnöke. A fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók innovatív ötletei és az oktatók szakmai tapasztalatai egyesüljenek a régió informatikai vállalkozásainak tudásával.


Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

vezető tervező: Kovács Péter DLA, Lengyel István
építész munkatársak: Ferenczi Ottó, Molnár Éva, Tóth Attila, Kazamér György, Barabás Lajos, Bartha Tibor, Kecskés István
szakági tervezők:
statika: Janik Ottó
épületgépészet: Hámori Sándor
elektromosság: Pipó Károly
közlekedés: Mocsári Attila
közmű: Rásó Sándor
gyengeáram: Szemán Gábor
informatika: Kecskeméti Csaba
környezetrendezés: Sándor Tamás
tűzvédelem: Herperger Sándor
akusztika: Józsa Gusztáv
akadálymentesítés: Schenk Attila
generáltervező Archiko Kft. - Lengyel Építész Műterem Kft.

tervezés éve: 2007-2008
bruttó szintterület: 4460 m2
beruházási költség: 1,9 Mrd Ft
építtető: Debreceni Egyetem
generálkivitelező: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.