Épületek/Középület

Bordó dinamika: a Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2016.08.01. 14:10

Kevés olyan épülettípus van, amely szebben jeleníti meg egyszerre a legmodernebb technológiát és a humanizmust, mint egy vérellátó központ. Építészetileg megfelelni e kettősségnek csak akkor lehet, ha a funkciót tökéletesen kiszolgálva marad erőnk a középület jelleg erős hangsúlyozására, a nyitottság és átláthatóság megteremtésére. Bemutatjuk az Építész Alkotóműhely tervezte Szegedi Regionális Vérellátót. 

Helyszíni adottságok

A Regionális Vérellátó Központ korábban a Szegedi Tudományegyetem klinikai tömbjében álló épületben működött, amely azonban nem felel meg a funkció és a korszerű technológia igényeinek. Az új helyszínt az OVSZ részére Szeged belvárosában, a Honvéd tér üres telkén jelölték ki. A Honvéd tér Szeged régi Palánk nevű azon városrészén található, amely a nagy 1879. évi árvízben nagyrészt elpusztult.

Az árvízi tragédiát követő újjáépítés során a belső körúthoz érintőleg kapcsolódó tér kialakulását a délnyugati oldalára épített honvéd laktanya határozta meg. A tér maga a katonai gyülekezés, parádézás célját szolgálta. A laktanyán kívüli tér falait földszintes és egyemeletes polgárházak képezték Később, 1944-ben az érintőponton épült fel Borsos József tervei alapján a klinkertéglás református templom, amely a terület meghatározó építészeti elemévé vált.

A Honvéd tér képe mára zöld parkká szelídült, játszótérrel, sétaösvényekkel. A faállománya vegyessége ellenére értékes és ennek szerves részét képezik a telkünk mentén álló fák sorai is.Telepítés

A tervezett épület saroképület, mind a Földvári utca, mind a Bódog János utca felöl zártsorú beépítéssel kapcsolódik a meglévő épületekhez. A Földvári utca felöli épület (hrsz: 3454) földszintes részben alápincézett, a csatlakozás mellett száraz kocsi áthajtóval kialakított épület. A Bódog J. utcai épület földszintes, magastetős-padlásteres, alápincézett lakó – irodaépület. A meglévő csatlakozó homlokzat tűzfalas kialakítású.

Az épület sarokletörésének értelmezése a tervtanácsi egyeztetésen építészeti szempontok szerint készült. A sarokletörés jelzésértékkel bír, az átforduló homlokzati pozíciók kialakítására, a két szint magas visszahúzott, transzparens épülettömeg helyet ad az épület bejáratának, reflektál a tér túloldali sarkán nemrégiben épült parkolóház sarokkialakítására. A transzparens épületkontúr, a bejárat mellett megjelenő kétszint magas piros színű fal, a kint és bent térrészek átmenet finoman cizellált építészeti sarokmegoldást eredményeznek.
Az épület építésével egy időben megújult a csatlakozó közterület is.
A sarokpont közelében a burkolt felület megnövekedett, a burkolatot az épület üvegezett homlokzati síkjáig terveztük, új korszerű utcabútorok jelzik a terület felfrissülését.


Alaprajzi elrendezés

Kevés olyan épülettípus van, amely szebben jeleníti egyszerre meg a legmodernebb technológiát és a humanizmust, mint egy vérellátó központ. A kívülállók számára részben misztikus, ahogy a legértékesebb testnedv elindul tudományos útjára, hogy korszerű berendezések és értő kezek között életmentő gyógyszerré váljon. Részben szívszorító, amikor a vérszállító kocsi sietve távozik egy kórház felé, részben felemelő, ahogy a segítő donorok forgalmát látják. Építészetileg megfelelni e kettősségnek csak akkor lehet, ha a funkciót tökéletesen kiszolgálva marad erőnk a középület jelleg erős hangsúlyozására, a nyitottság és átláthatóság megteremtésére.

A belső forgalom szétválasztása funkcionális követelmény. A vérkészítmény előállítás ugyan zárt rendszerű, de nagyon szigorú higiénés és technológiai előírások (GMP) mellett zajlik, ott idegennek nincs helye. A donorok tereit viszont éppen a nyitottságnak és kényelemnek kell jellemezni, hiszen ez stratégiai kérdés is. Esetünkben a telek mérete miatt a donorforgalmat két szintre kellett szétosztani. A földszinten történik az adatfelvétel és az előzetes vizsgálat, így az emeletre már csak azok jutnak fel, akik az egészségügyi szűrésen átjutottak. A vérvételi helyiség a legnemesebb tér, ezt igyekeztünk formálásával is kifejezni. Mindkét szinten recepció felügyeli, segíti a forgalmat.

A hallgatók és vendégek útvonala közös a donorokéval, de az ő útjuk a II. emeletre vezet, az oktatóterembe, ill. az irodákhoz. Ugyanitt biztosítottunk helyet a személyzeti öltözőknek is, amelyek fekete-fehér szekrényes rendszerűek. A logisztikai forgalom az udvar felőli bejáraton át zajlik, a kiszállási anyagok tárolására és a vérkészítmények kiadására szolgáló helyiségek is itt csoportosulnak. A vérkészítmények belső szállítására kisméretű teherlift szolgál.


Tömegformálás – homlokzat képzés, utcaképi illeszkedés

A helyszíni adottságok és a tervezett épület funkciójának és szellemiségének elemzések nyomán jutottunk arra a következtetésre, hogy a tömb sarkán létesülő egyetlen középület nem imitálhatja a lakóépületek viselkedését, hanem nyitottságával, átláthatóságával, tiszta tömegképletével ki kell emelkednie onnan. A már említett saroklecsapást idézőjelbe tettük, a bejárat kiteresítésével követtük le inkább, semmint egy 45 fokos vonal szolgai követésével. A parkolóhelyek kötelező telken belüli elhelyezése kikényszerítette a nagy fedett udvart, ami viszont összecseng az átláthatóságot célzó törekvéseinkkel, azaz a tér felől, a tömör, de zölddel befuttatott kerítésfal fölött a belső udvar zöldje köszön vissza. Az épület két tömegre bontása a tiszta geometriai képletre való törekvés eredménye, de egyben lehetőséget adott a Földvári utca felőli szabálytalan telekhatár kezelésére is. A bordó színűre tervezett áttört, homogén felületű tömb a funkcióra utaló jelkép, a vér dinamikáját idézi vissza a hosszú, tiszta fehér tömb mellett.

Az épület két bejárattal rendelkezik. A színes fallal hangsúlyozott sarkon léphetnek be a donorok, ill. az épületbe érkező hallgatók, vendégek, míg a térre nyíló gépkocsi behajtón keresztül bonyolódik a személyzeti és gazdasági forgalom. A kapu “oszlopát” képező épületrészben helyeztük el a gépészeti fogadó és hulladéktároló helyiségeket.

Az udvar fedett és nyitott részén összesen 12 parkolóhelyet biztosítottunk, amelyek közül egy akadálymentes használatra méretezett. Ugyanitt tárolható kb. 15 kerékpár is, ami a tapasztalatok szerint a dolgozók gyakoribb közlekedési eszköze. A fennmaradó 10% felületet növényzet fedi majd, a szükséges mennyiségű fákkal együtt.

Építész Alkotóműhely