Közélet, hírek

„Breuer Marcel Utazási Ösztöndíj 2008” — a pályázat eredménye

2008.04.30. 12:51

A beérkezett 21 pályamű szerzői közül a zsűri kiválasztotta a 4 győztest, akik elnyerték a jogot a nyári tanulmányútra, Breuer Marcel épületeinek tanulmányozására.

Kétlépcsős pályázat — „Breuer Marcel Utazási Ösztöndíj építész szakos III/IV. éves hallgatóknak”

előzmények
Pákozdi Imre üzletember utazási ösztöndíjat alapított az egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató építész hallgatók számára. 2008-ban az általa adott kétmillió forintot további félmillió forinttal egészítette ki a Summa Artium Alapítvány, mint a kezdeményezést kezelő szervezet. Így 2008-ban négy ösztöndíjas tíz-tíz napot tölthet az Egyesült Államokban, vállalva, hogy hét megadott, Breuer Marcel által tervezett épületből legalább ötöt megtekint, helyszínen tanulmányoz, és írásban számol be utazásáról. A négy hallgató kiválasztására az epiteszforum.hu 2008. március 21-én hirdetett kétlépcsős pályázatot nyolc felsőfokú szakirányú intézmény bevonásával. A hallgatók intézményen belül adták le pályázataikat a 2008. április 14-ei határidőre, és ott előzsűri válogatott a munkákból. A végső zsűrizésre így a következő számban érkezetek be pályaművek:

  • Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar 2 db
  • Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar 5 db
  • Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar, építészmérnöki szak 2 db
  • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építész Tanszék, Budapest 3 db
  • Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron 2 db
  • Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 3 db
  • Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Településmérnöki és Építészeti Tanszék, Budapest 1 db
  • Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet, Épülettervezési Tanszék, Győr 3 db

A zsűri a beérkezett pályaművek áttanulmányozása után úgy döntött, hogy hat pályázó közül választja ki azt a négy hallgatót, akik 2008-ban jogot kapnak 10 napos tanulmányútra a Breuer Marcel Utazási Ösztöndíj keretében. Ily módon, ha a rangsor nélkül kiválasztott első négy közül valamely hallgató mégsem tudna részt venni az utazáson, két további jelölt még elnyerheti az Ösztöndíjat.
A kiválasztott hat pályázó:
Majoros Ágnes / Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar
Rigó Bálint / Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar
Kovács Dobák Barnabás / Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építész Tanszék, Budapest
László Zsolt / Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar
Hollósi Krisztina / Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Településmérnöki és Építészeti Tanszék, Budapest
Nagy Zsuzsanna / Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet, Épülettervezési Tanszék, Győr

További áttanulmányozás után a zsűri döntése:
rangsorolás nélkül Ösztöndíjas 2008-ban
Majoros Ágnes
Rigó Bálint
Kovács Dobák Barnabás és
Hollósi Krisztina


„ötödik”-ként tartalékos jelölt az Ösztöndíjra László Zsolt
„hatodik” -ként tartalékos jelölt az Ösztöndíjra Nagy Zsuzsanna


rövid értékelés a kiválasztott hat pályaműről

Majoros Ágnes – munkájának címe: Mi történik itt? – Nekem nyolc. Mértéktelen városrehabilitáció a ’nyóckerben’
A településmérnöki szakon készített tanulmány igen érzékenyen vezeti föl azt a problémát, ami nem csupán a címben megadott területen, de számos más budapesti kerületben, hazai nagyvárosban, és globálisan is érzékelhető: a túlzott építési láz fokozottan veszélyt jelent sok-sok olyan épületre-körzetre – és természetesen az abban élő, tevékenykedő lakosokra is –, mely nem egy esetben már szinte elviselhetetlen. Nincs szó arról, hogy ne kéne újakat építeni, de minden új építést a meglévők „halmazába” kell belehelyezni.
Ez a fajta gondolkodás érzékelhető Breuer Marcel munkásságában is, tehetjük hozzá, és az Ösztöndíj éppen az ilyesfajta, „modern – a régivel összhangban” elv jegyében fogalmazódott meg.

Rigó Bálint – munkájának címe: Szemtől szemben – Nemzetközi modern és kortárs viszonyulás
A BME Építészmérnöki Karának hallgatója a pályázatra benyújtott munkáját az elmúlt félévben, Erasmus ösztöndíjasként, az Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne iskolában készítette. Egy, a „nemzetközi modern stílus csúcsidőszakában”, az 1960-as években született iroda- és laboratóriumépület felújítási terveiről van szó, ami a jellegzetes építmény végigkísérését jelenti felmérési rajzoktól a bővítési tervekig. Ennyiből talán egyértelműen kitűnik, hogy a beadott munka talán még több is annál, mint amit mi várunk a Breuer épületekről, melyek voltaképpen azonos időben születtek a bemutatott házzal.

Kovács Dobák Barnabás – munkájának fejezetcímei többek között: forma-analízis; geometrikus rendszerek; bio-struktúrák; természetes formák; komplex geometria.
A pályázó szintén nem csak hazai, hanem Erasmus ösztöndíjjal külföldön folytatott tanulmányai eredményét összegezte a benyújtott lapokon, melyek egyértelműen bizonyítják felkészültségét. Főképp a legújabb, a természeti struktúrákon alapuló gondolkodási-rendszerek alkalmazásának lehetőségeit igyekszik megmutatni az építészetben, aminek kiteljesítéséhez igen hasznos lehet a Breuer épületek tanulmányozása.

Hollósi Krisztina – munkájának címe: Modernista formák különböző funkciójú épületek esetében és különböző beépítési helyzetekben.
Az összeállítás a sokféle feladatot egységes formában, igen szemléletesen mutatja be. Többnyire kisméretű épületekről, azoknak maketten is kidolgozott terveiről van szó, melyek a környezethez való alkalmazkodásról, arányokhoz és léptékhez igazodó tervezői érzékről tesznek tanúbizonyságot.

László Zsolt – munkájának címe: Ponte Leporello.
A római helyszínre készített terv egy információs pont és az ahhoz kapcsolódó kis kávézó kialakítására született műemléki környezetben. A „low-design” megfontolás alapján egy egyszerű geometriai test, a kocka adja az alapformát, ami a működés idejére nyitható, illetve egy leporello-szerűen működő kar nyúlik ki belőle, ami hídszerű összeköttetést ad a közeli partra. A szellemes megoldás már egy nemzetközi pályázaton is figyelmet keltett, és a Breuer pályázat zsűrije számára is meggyőzőnek bizonyult.

Nagy Zsuzsanna
– dokumentált munkáinak címei: Piac/Győr; Túrabolt/Győr; Lakóház és irodaház/Moson; Roma Kultúr Központ/Győr; Zsolnay formatervezői pályázat / 2007.
Amint a felsorolásból is kiderül, a pályázó változatos bemutatkozó anyagot állított össze, és mind az abban látható ábrákkal, mind a rövid leírásokkal jól érzékeltette a zsűrivel tehetségét és rátermettségét – bár a nyertes négy pályázó munkáinál talán egy fokkal halványabban.

összefoglalás
A zsűri a pályázatot – mint az Breuer Marcel Utazási Ösztöndíj lebonyolításának első fázisát – eredményesnek ítéli, és ezúton fejezi ki köszönetét mind a pályázóknak, mind az egyetemek/főiskolák közreműködőinek. Tanulságként leszűrhető, hogy a kiírásban célszerű lett volna rövid motivációs leírást kérni a hallgatóktól, melyben megfogalmazhatták volna személyes indítékaikat, ahogy ezt néhányan meg is tették, és pályázatukban tudomásunkra hozták, hogy miért is próbáltak szerencsét az idén első alkalommal meghirdetett Breuer Marcel Utazási Ösztöndíj pályázaton.