Közélet, hírek

Búcsú Krisztik Pál építőművésztől

2016.02.04. 10:54

A fegyelem, a kortalanság, a divatoktól mentes minőség jellemezte Krisztik Pál építőművész munkásságát. Elhivatottan óvta az építészeti múltat és vállaira vette Miskolc rekonstrukciós tervezésének terhét is. A 85. életévében elhunyt építésztől a BAZ Megyei Építész Kamara búcsúzik.

Ady Endre soraival búcsúzunk:

„Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten”

Tisztelt Gyászoló Család,
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet, Barátok, Tisztelőid!

Mintha csak tegnap lett volna; ünnepeltük a Kós házban 80. születésnapodat, kedves Pali Bácsi!
Egy nagy ívű életmű dokumentumait mutatták be a kiállított tablók; alkotásokat - a város több mint fél évszázadának krónikáját. Kortársaid, akikhez most az égi műteremben csatlakozol, Miskolc építészetének meghatározó alkotói voltak: Dézsi János, Dósa Károly, Heckenast Péter, Horváth István, Horváth Béla, Menner László, Nagy Zoltán, Őry Lajos, Plesz Antal, Sallai Mátyás, bár a fenti névsor korántsem teljes.

 


Kedves Pali Bácsi!

Köszönjük, amit házaidon keresztül tanítottál nekünk és a minket követő építész nemzedékeknek: a fegyelmet, a kortalanságot, a divatoktól mentes minőséget. Köszönjük, hogy szakmai alázatra tanítottál minket. Példát mutatva válladra vetted az építészeti múlt megóvásának, Miskolc város rekonstrukciós tervezésének terhét akkor, amikor feledve a múltat mindenki csak újat akart építeni.

Köszönjük, hogy tiszteletre tanítottál minket. A Magyar Építőművész Szövetség helyi elnökeként, a Borsod Megyei Építész Kamara első elnökeként a rendszerváltás körüli vajúdó időkben, a helyét kereső építész közösség ügyeit felvállaltad, bölcs humoroddal és keresztény humánummal átitatott emberi, szakmai kvalitásoddal.

Ma ravatalod előtt állunk, és köszönjük a Teremtőnek, hogy a városunkat meghatározó, alkotó építészt 85. életévéig megtartotta közöttünk. Nem búcsúzunk - csak egy időre elköszönünk Tőled - építész barátaid, az Építész Kamara tagsága, munkatársaid, tisztelőid.

Épületeid tovább élnek köztünk, emlékeztetve alkotójukra. Az építész szakma megőriz emlékezetében.

Az Úr kísérjen utadon!

A BAZ Megyei Építész Kamara Elnöksége nevében
Viszlai József építész

Kelt, 2016. február 2.