Közélet, hírek

"Budapest Építészeti Nívódíja 2003"

2003.12.01. 11:36

A díjazottak.

Általános ismertetés
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala nyilvános pályázatot hirdetett a 2003. évre "Budapest Építészeti Nívódíja 2003" címmel 2003. szeptember 29-én. A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megvalósult építészeti alkotások nyilvános pályázat keretében nyerhették el. A pályázatok beadásának időpontja 2003. október 29. volt. Az eredményhirdetés időpontja 2003. december 1.

A pályázat célja, a részvétel feltételei

  • az építészeti és környezetkultúra fejlődésének, új érték teremtésének, valamint a hagyományos értékek megőrzésének elősegítése,
  • a városképet formáló, jelentős nagyságrendű épületek, vagy épületegyüttesek elismerése és megismertetése,
  • az igényesen megtervezett és megépített, illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált nagyobb lakóházak és középületek megismerése, meg­ismertetése, és az építésben résztvevő érdekelt felek jó együttműködésének ösztönzése.

A pályázatra benevezhettek Budapest közigazgatási területén megvalósult, a főváros é­pí­tészeti arculatát befolyásoló, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált épületek, így a négylakásos, vagy nagyobb lakóépületek, középületek, ipari épületek, egyéb épületek. A pályázatra csak olyan épülettel lehetett jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel, és amelynek hasz­ná­lat­ba­vételi engedélyét 2001. július 1. után adták ki. Nem vehetett részt a pályázaton olyan épület, amely nem rendelkezett jogerős használatbavételi engedéllyel, vagy az épí­tés­sel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll vagy állt fönn. Pályázatot nyújthatott be minden olyan személy, aki az épület megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy tulajdonosként (építtetőként) közre­működött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismerte el.

A pályázatok beadása
A pályázatra 10 pályázat érkezett. A pályázatokat a Bírálóbizottság előtt bontotta a bizottság elnöke 2003. november 3-án a Főépítészi Iroda tanácstermében. A Bírálóbizottság a 10. sorszámú pályaművet bírálat nélkül kizárta, mert tartalma nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak.

Pályázatok elbírálása
A Bírálóbizottság szomorú tényként értékelte, hogy az idei NÍVÓDÍJ pályázatra csak 10 terv érkezett és abból egyet jó színvonala ellenére ki kellett zárni. A kisszámú pályázat viszont általában nagyon jó színvonalú, jelentős középület. Idén kizárólag középületeket neveztek be, lakóház nem érkezett a pályázatra. A pályázatra benyújtott épületek közül a benyújtott anyagok tanulmányozása után a Bizottság úgy döntött, hogy 8 épületet látogat meg közösen, testületileg. Az épület­látogatások 2003. november 10-én, hétfőn zajlottak. Egy épületet a bizottság egyik tagja egyénileg nézett meg.

Az épületlátogatásokat követően minden épületről írásos bírálat készült.
A Bírálóbizottság utoljára 2003. november 17-én ült össze. A tagok közül egy fő nem volt jelen. A záróülésen minden bizottsági tag javaslatot te­he­tett arra, hogy mely pályázatok kerüljenek díjazásra. A tagok egyenként is elmond­ták véleményüket a vita­tott kérdésekben. A bizottság fontosnak tartotta, hogy a kiírásnak megfelelően Budapest építészeti arculatát befolyásoló, é­pí­tészetükkel, környezetformáló erejükkel példaértékű középületeket díjazzon. A vélemények meghallgatása után a bizottság szavazott a díjak odaítéléséről. Úgy ítélték meg, hogy idén két pályázat érdemes a Nívódíj elnyerésére, kettő különösen színvonalas pályázat pedig dicséretre érdemes.

A Bíráló Bizottság két tartózkodással úgy döntött, hogy:

  • kettő pályázat nyeri el "Budapest Építészeti Nívódíja 2003" címet. A díjazottak emlékérmet és oklevelet kapnak, pályázatonként 400 000 Ft díjazásban részesülnek.
  • dicséretben részesül és oklevelet kap kettő pályázat. Pénzjutalmuk pályázatonként 200 000 Ft.

A díjazásban részesült pályaművek és alkotóik:
"BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA 2003" EMLÉKÉRMET ÉS OKLEVELET NYERTEK:

6. számú pályázat:
Budapest Sportaréna, emelt szintű gyalogos tér és létesítményei
XIV. ker. Budapest, Hungária krt.- Kerepesi út
Tervezők: Skardelli György, Pottyondy Péter, Gáspár László, Lázár Ferenc, Szabados László, KÖZÉPÜLETTERVEZŐ Rt.
Tulajdonos/építtető: Rendezvénycsarnok Rt.
Oklevélen szerepel: Skardelli György, Pottyondy Péter, Gáspár László, Lázár Ferenc, Szabados László

2. számú pályázat:
Alkotás Point Irodaház
XII. ker. Budapest, Alkotás u. 50.
Építész tervezők: Hőnich Richárd, Keller Ferenc, Cságoly Ferenc, Építész Stúdió Kft.
Tulajdonos: AIG/LINCOLN
Kivitelező: Strabag Építő RT. 48. direkció
Oklevélen szerepel: Hőnich Richárd, Keller Ferenc, Cságoly Ferenc, Építész Stúdió Kft., AIG/LINCOLN, STRABAG Építő RT. 48. direkció

"BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA 2003" DICSÉRŐ OKLEVELET NYERTEK:

1. számú pályázat:
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
II. ker. Budapest, Medve u. 5-7.
Építész tervező: Sólyom Benedek, Cságoly Ferenc, Építész Stúdió Kft.
Tulajdonos: Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata
Kivitelező: Baucont Rt.
Oklevélen szerepel: Cságoly Ferenc, Sólyom Benedek, Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata, Baucont Rt.

8. számú pályázat:
Uránia Nemzeti Filmszínház
VIII. ker. Budapest, Rákóczi út 21.
Építész tervező: Mányi István, Mányi István Építész Stúdió Kft.
Tulajdonos/építtető: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Kivitelező: Architekton Rt.
Oklevélen szerepel: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Mányi István Építész Stúdió Kft., Szenes Design Stúdió Kft., Dr. Németh Mérnökiroda Bt. Architekton Rt.