Programok

Budapest Szíve Program | nyitó kiállítás a FUGÁ-ban

2009.09.29. 06:11

Mottó: „A gondolattól a kőrakásig” • a kiállítás szakmai koncepcióját összeállította Koszorú Lajos és Szántó Katalin • az első kiállítás megnyitója a FUGA földszinti nagytermében 2009. október 1-én, csütörtökön 19 órakor

FUGA | Budapesti Építészeti Központ | Budepest Center of Architecture
1052 Budapest, V., Petőfi Sándor utca 5.

A FUGA | Budapesti Építészeti Központ
tisztelettel meghívja Önt és barátait
a földszinti nagyterembe
2009. október 1-én, csütörtökön 19 órára a

Budapest szíve

kiállítás megnyitására

a kiállítást megnyitja
Dr. Steiner Pál, stratégiai városfejlesztési tanácsnok

Budapest Szíve Program

A FUGA, az új Budapesti Építészeti Központ 2009. október 1-én a Budapest Szíve Programról készülő nagyszabású kiállítással nyitja meg kapuit. A 200 m2 alapterületű és közel 160 m2 kiállítófelületű teremben a bemutató átfogó képet ad a városépítés újabb ciklusának egyik fontos állomásáról.

Mottó: „A gondolattól a kőrakásig”

A kiállítás szakmai koncepcióját összeállította: Koszorú Lajos és Szántó Katalin

A kiállítás fő üzenete, hogy bemutassa azt a folyamatot melynek során egy rendkívül komplex rendszerbe jelentős beavatkozás történik. A főváros markáns óvárosi egységében a jelenleg tervezett beavatkozások összehangoltak és nagymértékben támaszkodnak a már megvalósult és megindult megújítási folyamatokra. Mindezek során jelentős működési és struktúra-váltás mellett erőteljes arculatváltás is történik és számos tekintetben modernizálódik a városrész.

A kiállítás rendezői nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy szakmabeli és laikus néző is megértse milyen komplex, sok érdekkel átszőtt, bonyolult folyamat előzi meg és teszi lehetővé egy ilyen nagyszabású program megvalósulását, milyen rövidtávú eredmények várhatók, milyen elképzelések vannak a program folytatására.
A további kiemelkedő jellegzetessége ennek a folyamatnak, hogy rendkívül sokszereplős. Egy egész város dolgozik az átalakuláson különféle mértékű tudatossággal és összehangoltsággal a politikus, a helyi lakos, a tervező, a kiskereskedő, a szakpolitikusok, a civilek, a kerékpárosok, kocsmárosok és a nagytőkés fejlesztők, a szállodások és az utcai árusok mindnyájan teszik a dolgukat. Különös szerencse, hogy a nagypolitikában megtörtént az a szikrányi szükséges együttműködés a felek részéről, amelynek eredményeképpen már épül is valami.

 

 

A '90-es évek akcióterületi rehabilitációs mintaprojektjének számító déli Váci utca, a metró felszínrendezések paradigmaváltó szabadtér-építészeti megalapozása, a Podmaniczky program „Gyalogos Belváros” magprogramja, a fővárosi és kerületi együttműködéssel mozaikosan megújult kis utcák, terek mind az európai uniós pályázat előkészítését jelentették. A koncipiálási időszaktól az európai uniós pályázat előkészítésén át /nemzetközi ötletpályázat, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, integrált városfejlesztési stratégia, akcióterületi tervek, kormánydöntés a projektek támogatásáról, műszaki tervezés, lebonyolító cégek megalapítása, támogatási szerződések/ a megvalósulásig /szerkezeti részletek, burkolatok, utcabútorok, 1:1 méretarányú utcaszelvény megépítésével, látványtervekkel/ mutatja be a kiállítás az eredményeket.

Felvillannak a programot közvetve vagy közvetlenül érintő folyamatok, események, melyek a program kapcsolódó projektjeiként annak szerves részét képezték, alakítását befolyásolták, előrehaladását hol segítették, hol veszélyeztették, vagy újabb és újabb irányokba terelték /Belváros-Lipótváros területén és közvetlen környezetében zajló közterület-megújítások, ingatlanfejlesztések, 4-es metró, Városháza Fórum, Kormányzati-negyed, Kossuth tér/.

Lényeges annak hangsúlyozása, hogy a városmegújulás egy állandó folyamat és ennek most egy látványos és új belváros-használatot kialakító szakasza bontakozik ki. Ennek központi gondolata a különféle használatok integrációjának – együttélésének térbeli kereteinek megformálása, úgy hogy tudjon itt élni a helyi lakos, a kereskedő, az iskolák diákja és a vendéglős is. Igaz ez a közlekedőkre is; a finomra hangolt rendszer lehetővé teszi az itt lakók, dolgozók autós, buszos, gyalogos, kerékpáros közlekedését, de bizony kellemetlen azoknak akik csak át akarnak hajtani a Belvároson.
Képet kaphatnak a szakmabeliek és az érdeklődök a kisebb nagyobb technikai – technológiai újításokról is, a tervezés megújulásán, az anyaghasználat újszerű részletein át a megvalósítás szervezeti bonyodalmaiig.
A kiállítást a FUGA három hétig tartja nyitva és kapcsolódó programokkal /kerekasztal-beszélgetés, tárlatvezetések/ erősíti a program megértését és megvitatását. A kiállítás kapcsolódik Az Építészet Hónapja ’09 rendezvényeihez.

 

 

A kiállítás tervezését és kivitelezését bonyolította: Üveges Péter, Csanádi Judit, Győri Benjámin, Gyabronka Péter, Szécsi Ákos, Valkusz Mátyás, Budai Enikő – fotó, Bíró Attila - film, N&n, Reneszánsz Zrt.
Nyomdai munka/ Press: Abcdekor Kft.

Támogatók: Közlekedés Kft., Város-Teampannon Kft., Reneszánsz Zr., Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Főépítészi Irodája, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Sajtó Irodája, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája, Főmterv Zrt., Mobilterv Kft., Terinvest Kft., Faktum Zrt., Kész Kft., Roden Mérnöki Iroda Kft., Merész Kft.

2009. október 8-án, csütörtökön 18 órakor a kiállításhoz kapcsolódó galéria fórum beszélgetést tartunk.
2009. október 6-án és 13-án kedden 16 órakor a tervezők tárlatvezetést tartanak.

Igény szerint további időpontegyeztetésre van lehetőség.

A kiállítás megtekinthető: 2009. október 18-ig

Következő kiállítás: földszinti nagyterem, 2009. október 22. Corvin-Szigony városrészközpont

 

 

FUGA | Budapesti Építészeti Központ | Budepest Center of Architecture
1052 Budapest, V., Petőfi Sándor utca 5.

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 10-22 között

+36 30 934 73 89
galeria/kukac/nagybalint.hu