Pályázatok/Magyar

Budapesti Atlétikai Stadion a VITUKI volt telepén

2017.04.20. 12:20

Nyílt, titkos tervpályázatot ír ki a KKBK a VITUKI volt telepén létesítendő Atlétikai stadion megvalósítására. A pályázat célja, hogy az atlétikai stadion tervei magas építészeti minőségben, a jelen és távlati igényeket messzemenőleg kiszolgálva készüljenek el. A pályázati anyagok leadási határideje augusztus 22. 14 óra.

A Tervpályázat tárgya: "Budapesti Atlétikai Stadion", nyílt, titkos építészeti tervpályázat

A Tervpályázat Kiírója: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 12-26. CBC Irodaház

A Tervpályázat Lebonyolítója: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1112 Budapest, Dió utca 3-5.

A Tervpályázat célja: A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII.23.) Korm. határozat 4. pontjában meghatározott feladat értelmében a Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78 helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telepén létesítendő Atlétikai stadion megvalósítására vonatkozóan nyílt tervpályázatot kell lebonyolítani.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzé tett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása, annak érdekében, hogy az Atlétikai stadion tervei magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenőleg kiszolgáló módon, a rendelkezésre álló időbeli és pénzügyi lehetőségek között készüljenek el.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni az Atlétikai stadion megvalósításához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

A Tervpályázat formája, jellege
A tervpályázati eljárás formája: nyílt, egyfordulós tervpályázat.
A tervpályázat jellege: titkos.
A tervpályázat lebonyolítása:

 • a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.),
 • a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
 • valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.


A részvétel feltételei
A tervezési feladat összetettségére és volumenére való tekintettel Kiíró olyan tervező csapatok jelentkezését várja, akik képesek és alkalmasak a későbbi tervezési megbízás elvégzésére. Ennek biztosítása érdekében Kiíró elvárása az a tervpályázat pályázóival szemben, hogy a pályázó a pályamű elkészítésében – figyelemmel a Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében foglaltakra – legalább az alábbiakban felsorolt szakembereket (a pályázati adatlapon feltüntetve azok nevét és jogosultsági kódját) magában foglaló tervezőket vegyen igénybe, akik a későbbiekben kiírandó közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő tervezési szerződés teljesítésében is részt vesznek:

 • 1 fő É tervezési jogosultsággal rendelkező építész vezető tervező
 • 1 fő közlekedés mérnöki tervező (KÖ-T)
 • 1 fő épületgépészeti tervező (G-T)
 • 1 fő építményvillamossági tervező (V)
 • 1 fő tartószerkezeti tervező (T).


A Tervpályázat lebonyolításának ideje

 • Tervpályázat megjelentetése, a pályázati regisztráció megkezdése: 2017.04.20. (csütörtök)
 • Helyszíni szemle időpontja: 2017.04.26. (szerda) 14:00 óra
 • Kérdések határideje: 2017.05.02 (kedd) 23:59 óra
 • Kérdésekre adott válaszok határideje: 2017.05.09. (kedd) 23:59 óra
 • Pályaművek beérkezésének határideje: 2017.08.22. (kedd) 14:00 óra
 • Eredményhirdetés, díjátadás: 2017.09.14. (csütörtök) 14:00 óra
 • Kiállítás (a tervpályázat nyilvános bemutatása): A tervpályázat honlapján elérhető tájékoztatás szerint.
 • A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 2017.09.29. (péntek) 14:00 óra

Dokumentáció elérhetősége
A tervpályázati dokumentáció a pályázati regisztrációt követően ingyenesen letölthető a tervpályázat honlapjáról, amely a www.kemenyferencprogram.org.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a tervpályázat honlapján történő regisztráció. Az ingyenes regisztráció határideje 2017. augusztus 22. kedd 14:00 óra.